PARTNEŘI
Aktuality
MATURITNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 4.G
17.4.2018
24.4. – uzavření známek 
25.4. – naposledy ve škole
26.4. – 3.-4.h – Aj
    5.h – ZSV – EH (Andrlová)
    6.-7.h – Čj
27.4. – 2.- 3.h – ZSV – EH (Krbcová)
    4.-5.h – Děj
    6.-7.h – Čj
2.5. - vydávání vysvědčení - 11:30
3.5. – 6.-7.h – Čj
          9.-10.h – Mod
4.5. – 4.-5.h – Děj
            6.-7. – Čj
10.5. -  6.-7.h – Čj
            9.-10. – Mod
11.5. - 2.- 3.h – ZSV – EH (Krbcová)
    4.-5.h – Děj
    6.-7.h – Čj
18.5. - 2.- 3.h – ZSV – EH (Andrlová)
    4.-5.h – Mod
    6.-7.h – Čj
STŘEDA 18.4.
13.4.2018
2.G, 3.G – projekt Svět kolem nás – kino 
Kuba - dvě tváře svobody
Odchod po 3.vyučovací hodině (gymnázium návrat na odpolední semináře)
Vstupné: 60 Kč (vyberou třídní učitelé)
Doprovod: Krásová, Brožová

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
10.4.2018

Ve čtvrtek 19.4.2018 v 17:00 hodin se konají třídní schůzky !!!

PÁTEK 13.4.
9.4.2018
Přednáška „Germanizace českých zemí a cvičiště SS v Čechách“ (PhDr. Tomáš Zouzal)
4.h – 3.G + 4.G – dozor Palas
5.h – 3.TL – dozor Krkoška

 

ČTVRTEK 12.4.
9.4.2018
Ředitelské volno pro žáky – pro teorii i praxi (netýká se 2.CS odborného výcviku)
Přijímací zkoušky – gymnázium, nástavba (8:30 - 11:50)
učebna 3,4,7
STŘEDA 11.4.
9.4.2018
4.G + 5.V – písemná maturitní zkouška Čj
Čas: 12:00 – 14:00 (14:30)
Učebna: 3,4,7
ČTVRTEK 5.4.
4.4.2018
Celostátní dějepisná soutěž – účastní se 4.G (Vlášek, Barátová, Štětka)
Sraz: 9:15 před Gymnáziem prof. Jana Patočky (Jindřišská 966/36, 110 00 Nové Město)
Doprovod: Palas

 

STŘEDA 21.3.
19.3.2018
Hodina moderní chemie (dozor Krásová)
1.h – 2.G + 3.G – chemie a barvy – uč.5
PÁTEK 16.3.
13.3.2018
3.G – Týden mozku AV ČR
Sraz: 8:40 před AV (Národní 3, 117 20 Staré Město)
Doprovod: Krásová
 
 
ČTVRTEK 15.3.
13.3.2018
Hodina moderní chemie – úvod do chemie (dozor Krásová)
2.hodina – 1.G - učebna 5
 
ÚTERÝ 13.3.
12.3.2018
2.G – projekce filmu v rámci festivalu Jeden svět
Sraz: 8:10 před kinem Atlas (Sokolovská 1, Praha 8, metro Florenc)
Vstupné: 60 Kč
Doprovod: Krbcová
Po projekci návrat do školy – chlapci – tv + kdo má odpolední vyučování
STŘEDA 7.3.
2.3.2018
1.G + 3.G – divadlo Alfréd ve dvoře hra „28 dní“
Odchod po 2.vyučovací hodině (návrat na odpolední vyučování – výtvarná praktika, tvůrčí psaní)
Vstupné: 100 Kč (vybere třídní učitel)
Doprovod: Čelko

 

MATURITNÍ PLES
8.3.2017

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. 

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3, lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Festival Jeden svět 2018 - Mír s vámi

Festival Jeden svět 2018 - Mír s vámi

Vloženo: 19.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 7x
Dne 13.3 jsme se třídou II.G navštívili filmovou projekci v kině Atlas v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Měli jsme tak možnost dozvědět se více informací o válce na Ukrajině. Dokument se týkal spíše prostých lidí a jejich pohledu a domněnek o válce. Bylo tam zdokumentováno mnoho názorů různých generací. Já osobně jsem byla překvapená, jak jsou lidé málo informováni o zemi ve které žijí. Film poukazoval na to, v jaké bídě lidé musí žít a pouze musí čekat, až je někdo zachrání, protože oni sami nemohou nijak ovlivnit vlastí život. Po projekci jsme mohli debatovat a diskutovat na toto téma se specialistkou, profesorkou z Filosofické fakulty UK Praze. Spoustu žáků v místnosti to velmi zaujalo a dokázali si představit život a problémy, které tam lidé musí prožívat. Děkuji všem organizátorům a naší paní profesorce Mgr. Michaele Krbcové, že jsem se projekce mohla zúčastnit a dozvědět se něco více o válce, která se koná v tomto čase. Text: Nelly Burešová, II.G

 
 
Divadelní představení 28 dní

Divadelní představení 28 dní

Vloženo: 19.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 9x
Žáci našeho gymnázia pravidelně navštěvují pražské alternativní divadelní scény. Tentokrát jsme naší přítomností podpořili divadelní inscenaci 28dní v divadle Alfréd ve dvoře. Divadelní inscenace 28 dní je temně laděné sólové představení pohybující se na hraně Beckettovského dramatu, Defoeova dobrodružství Robinsona Crusoe a Londonova Tuláka po hvězdách. Nahlédnutí do intimního vesmíru jednoho obskurního městského trosečníka: přežívá v pustině svého pokoje, navzdory základním zvířecím potřebám, ve vesmíru uzavřeném čtyřmi stěnami. Přežil život a pořád ještě žije – bez pátků i bez víkendů. Inscenace je bez zbytečných vodítek a návodů k jeho pochopení. http://www.alfredvedvore.cz

 
 
Exkurze Archiv bezpečnostních složek

Exkurze Archiv bezpečnostních složek

Vloženo: 19.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 7x
Naši maturanti navštívili spolu se svým učitelem dějepisu a moderních dějin PhDr. Jaroslavem Palasem budovu „Archivu bezpečnostních složek“ v Braníku.

 
 
Evropský týden mozku

Evropský týden mozku

Vloženo: 10.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 11x
Dne 16.3.2018 se žáci třetího ročníku gymnázia, doplněni o vybrané žáky druhého ročníku zúčastnily přednášky na téma Virtuální realita – nástroj testování a terapie u duševních onemocnění, která proběhla v rámci Evropského týdne mozku na AVČR. Žáci se na této přednášce dozvěděli mnohé o možnostech využití virtuální reality v diagnostice ADHD, schizofrenie, autismu, bipolární poruchy, Alzheimerovy a Parkinsonovy poruchy, odhalení sexuálních úchylek či u poruch příjmu potravy. Zajímavé byly také možnosti terapeutického využití virtuální reality např. při nácviku sociálních dovedností, u logopedického tréninku po cévní mozkové příhodě, tréninku navigačních schopností, u expoziční terapie, u terapie posttraumatické stresové poruchy, při terapiích různých závislostí, u tréninku kognitivních funkcí či zlepšování epizodické paměti.

 
 
Celodenní průvodcovský výlet do Brna

Celodenní průvodcovský výlet do Brna

Vloženo: 4.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 33x
V pondělí dne 26.3. jsme s žáky v rámci hodiny semináře průvodcovství uskutečnili celodenní výlet do moravské metropole Brno. Během našeho výletu jsme stihli navštívit mnoho z TOP brněnských turistických cílů jako například Hrad Špilberk, Katedrálu sv. Petra a Pavla, Mincmistrovský sklep spojený s prezentací historie města Brna a ukázkou ražby mincí, Provincii kapucínů, Zelný trh, Náměstí Svobody a významné brněnské divadla.

 
 
Hodina moderní chemie - úvod do chemie, luminiscence

Hodina moderní chemie - úvod do chemie, luminiscence

Vloženo: 23.3.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 52x
Dne 15. 3. 2018 se žáci 1.ročníku gymnázia, 1. a 3. ročníku účiliště zúčastnili HODINY MODERNÍ CHEMIE (realizované lektory VŠCHT v rámci projektu STEP - KROK K POPULARIZACI VĚDY A VÝZKUMU) na téma Úvod do chemie. Žáci si prostřednictvím efektních pokusů připomněli mnohé chemické procesy i látky a jejich použití.

 
 
Lyžařský kurz Hinterstoder 2018

Lyžařský kurz Hinterstoder 2018

Vloženo: 9.3.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 92x
Naše škola pořádá každý rok dva lyžařské kurzy – jeden u nás v Čechách (Jánské Lázně - Černá hora) a druhý v rakouském Hinterstoderu. Na fotky z druhého, který se uskutečnil v termínu od 25.2. do 2.3., se můžete podívat ve fotogalerii.

 
 
Veletrh Gaudeamus

Veletrh Gaudeamus

Vloženo: 6.3.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 79x
Dne 24.1. 2018 jsme se se žáky maturitního ročníku, v rámci kariérového poradenství, zúčastnili XII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2018 v PVA Letňany. Již předem mě překvapilo vstupné a jeho výše. 120 Kč za žáka, po registraci 80 Kč, mi nepřišlo ani jako symbolická částka, kterou bych pochopila. S přístupem, "chceš dál studovat a vybrat si vhodnou vysokou školu, tak si za to zaplať", z etického hlediska nesouhlasím.Jistě by se dala akce uspořádat pro studenty i bezplatně, obdobně jako je tomu například u Scholy Pragensis, která je určená žákům základních škol. Také oproti Schole Pragensis byl Gaudeamus, co se velikosti týče, trochu "chudou příbuznou". Shrnuto - veletrh je jistě dobrý pro žáky, kteří ve své další studijní cestě nemají ještě příliš jasno, těm, kteří alespoň částečně tuší své směřování bych doporučovala navštívit veletrh ráno, aby mohli zkonzultovat své konkrétní dotazy (okolo poledne již nebylo takřka možné se u stánků na cokoli v klidu informovat) a žákům, kteří se rozhodují už jen mezi pár školami bych doporučovala spíše dny otevřených dveří konkrétních škol.

 
 
Pasov

Pasov

Vloženo: 6.2.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 130x
Malé ohlédnutí za adventním výletem do německého Pasova :) Dne 13.12. jsme se brzy ráno sešli před školou. Netrpěliví a plní očekávání jsme se vezli autobusem. Asi v poledne jsme dorazili do skláren, nedaleko za hranicemi. Bylo krásné počasí, svítilo sluníčko, sníh se třpytil. Pár z nás si na vlastní kůži zkusili sklenářství a vyfoukli si srdce. Ostatní se procházeli po velkých prostorách plných všelijakých dekorací.

 
 
Den latiny

Den latiny

Vloženo: 22.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 150x
Naši žáci 1. a 2. ročníku gymnázia a několik zájemců z vyšších ročníků se vypravilo na akci věnovanou předmětu, který v naší republice není zrovna nejběžnější – vyrazili totiž na Den latiny. Tato akce spočívá v předložení široké nabídky přednášek na mnoho různých témat týkajících se latiny nebo antické kultury a vzdělanosti. Přednášející ve svém oboru patří mezi špičky. Žáci si tak mohli vybrat například přednášku o tom, jak Římané ve své době latinu vyslovovali, přednášku o elektronických slovnících a počítačových programech usnadňujících studium latiny nebo o římském právu. Den latiny se konal v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a tak se žáci na vlastní kůži seznámili s akademickým prostředím, které se za pár let možná stane tak říkajíc jejich druhým domovem.

 
 
Přednáška výpočet hodnoty Ludolfovy konstanty

Přednáška výpočet hodnoty Ludolfovy konstanty

Vloženo: 22.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 149x
Na půdě našeho gymnázia proběhla přednáška Dr. Vejchodského z Matematického ústavu Akademie věd ČR s ukázkami více než 2200 let starého výpočtu hodnoty Ludolfovy konstanty. Žáci viděli výklad postupu, jak Archimédes počítal iracionální číslo Pí s přesností na svou dobu nevídanou. Jeho metoda stále nebyla po 1300 let překonána. Je totiž zajímavé, že pokud jeho postup vyjádříme tzv. moderním způsobem, získáme vzorec, se kterým mají dnešní počítače problémy. Žáci vytvářeli při společné diskusi hypotézy definice konstanty v euklidovské geometrii. Pokoušeli se o řešení planimetrických a stereometrických úloh s použitím iracionálního čísla Pí a výpočtu obvodu a obsahu kružnice podle původní definice Archiméda.

 
 
Rádio Svobodná Evropa

Rádio Svobodná Evropa

Vloženo: 8.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 163x
Dne 29.11.2017 se naši žáci z maturitního ročníku zúčastnili exkurze v Rádiu Svobodná Evropa. Před vstupem do areálu byli podrobení důkladné bezpečností kontrole. Vstup byl umožněn po prověření totožnosti, projití detektorem kovu a rentgenovou prohlídkou zavazadel. Po představení historie a poslání rádia došlo na prohlídku odděleními všech zemí, ve kterých Rádio Svobodná Evropa působí. Během exkurze byla možnost se podívat do nahrávacích studií a technických kontrolních místností. Na závěr exkurze byl prostor pro dotazy. Vše se odehrávalo v zasedací místnosti, která je určena pro jednání s americkým velvyslanectvím.

 
 
CANADIAN DAYS - DNY KANADY V PRAZE

CANADIAN DAYS - DNY KANADY V PRAZE

Vloženo: 8.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 139x
9.listopadu 2017 se třídy I.G, II.G a III.G zúčastnily programu k příležitosti 150letého výročí vzniku Kanady. Hlavním zážitkem bylo shlédnutí celovečerního dokumentu Tichý hněv Inuitů (režie: Alethea Arnaquq-Baril), a to anglicky s anglickými titulky. Kontroverzní téma lovu tuleňů bylo nastíněno především z pohledu Inuitů a ne z pohledu globálních hráčů představovaných velkými ekologickými organizacemi. Součástí programu bylo povídání o Kanadě a také výstava plakátů Čechokanaďana Miloše Reindla.

 
 
Přednáška na téma korupce

Přednáška na téma korupce

Vloženo: 5.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 151x
V pátek 8.12.2017 jsme s paní učitelkou Hrbkovou vyrazili na Úřad vlády poslechnout si prezentaci o korupci. Nejprve jsme byli seznámeni s funkcí Úřadu vlády jako takové, což bylo příhodné, protože mám dojem, že většina z nás si nebyla jista, k čemu přesně slouží. V druhé části už přišla řada na korupci, její definici, formy a způsoby prevence, přičemž jsme měli možnost klást doplňující otázky v průběhu celé přednášky. Téma korupce je velmi aktuální téma, vzhledem k nedávným volbám. Celá přednáška byla pro nás všechny velmi přínosná. Text: Karolína Uhlířová, foto: Igor Savicevic, žáci 4.G

 
 
Předvánoční bruslení 1.G

Předvánoční bruslení 1.G

Vloženo: 3.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 247x
I přes nepříliš vydařenou zimní atmosféru, bez sněhu a ledu, jsme využili umělé kluziště k zimním radovánkám. Lední plocha na Letné nás zabavila na několik hodin a některým ani pády nezabránily k úsměvu na tváři. Povedená akce je zásluhou žáků I.G, kteří se rozhodli trávit volnější den jinak, než kinem, či filmy ve třídě. Netradičně každý obul brusle, ať již vlastní, nebo půjčené, a společně jsme si užili příjemné dopoledne. Foto a text: Bc. Petr Brand

 
 
10.ročník Čapkovského čtení

10.ročník Čapkovského čtení

Vloženo: 3.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 184x
Letošní jubilejní 10. ročník našeho jednodenního „uměleckého setkání“, které je poctou literárnímu a lidskému odkazu bratří Čapků, byl časově umístěn na poslední školní den před Vánocemi 21. 12. 2017. Studenti i učitelé, potažmo všichni vystupující byli možná právě z důvodu blížícího se volna velmi uvolnění, usměvaví a přátelští. Po tradičně srdečném zahájení Čapkovského čtení paní ředitelkou Mgr. Alenou Ondrákovou a mých technických instrukcích, jsme dali slovo bratřím Čapkům. Tedy zprostředkovaně. Skrze jejich díla …

 
 
Divadelní představení Chrám Matky Boží v Paříži

Divadelní představení Chrám Matky Boží v Paříži

Vloženo: 7.12.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 171x
Dne 27.11. 2017 jsme v rámci francouzštiny šli s několika studenty naší školy do Salesiánského divadla na představení Chrám Matky Boží v Paříži. Celá hra trvala dvě hodiny a byla hraná ve francouzštině. Příběh byl přesně podle knihy Victora Huga. Jediné kulisy byly dvě kovové konstrukce, jimiž herci během představení manipulovali a různě po nich lezli, a tím přidávali na reálnosti příběhu, což se mi osobně moc líbilo. Autorka textu: Klára Pallová, II.G

 
 
KRYŠTOF KINTERA: NERVOUS TREES

KRYŠTOF KINTERA: NERVOUS TREES

Vloženo: 1.12.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 165x
Výstava Nervous trees Kryštofa Kintery proběhla v galerii Rudolfinum k jejímu 100. výročí založení roku 1994. Mapuje 5 let Kinterovy práce, v jejímž rámci se dotýká těch nejzajímavějších oblastí výtvarného umění tohoto fenomenálního tvůrce. Kinetické objekty, instalace, sochy či asambláže se tak stávají v Kinterově pojetí symboly současného světa a jeho fungování. Přes tyto banálně vypadající a vizuálně pohlcující výtvarná díla se návštěvník galerie dostává při delším pozorování k zásadním mezníkům a otázkám celospolečenského směřování. Kryštof Kintera v galerii rozehrává zajímavou interaktivní hru, v níž vstupuje do podpovrchového mechanismu technicistního světa a zcela originálním způsobem tento dotyčný neviditelný svět transformuje na povrchu ve jménu neuvěřitelných totálních instalací, kterými se divák doslova prodírá. Autor využívá všech možností, jak do jisté míry didakticky sdělit svůj záměr. Výstavní sekce s osobitě zpracovanými dílnami autora splňuje podmínky absolutní výpovědi pracovního procesu, ze kterého můžeme vyčíst další dílčí sdělení o představách umělce či vnitřně smýšlet o jeho ironických podtextech s ryze kritickým myšlením. V druhé části výstavy rozdělené do tří sekcí pak tento druh originální umělecké výpovědi resonuje v kinetických objektech, nebo silně ironicky asociačně pojatých obrazo-objektech.

 
 
Přednáška Nebojte se vědy

Přednáška Nebojte se vědy

Vloženo: 15.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 157x
Dne 13. 11. 2017 se žáci 1.G a 2.G zúčastnili přednášky v rámci vzdělávacího projektu NEBOJTE SE VĚDY na téma Mikroorganismy kolem nás. Přednáška a prezentace Mgr. T. Mašínové z Mikrobiologického ústavu AV ČR s názvem: „To, že je nevidíme, neznamená, že tu nejsou!“ byla zpracována tak, že byla srozumitelná pro všechny žáky, obsahovala pestrý přehled významných mikroorganismů (bakterií, sinic ,řas, hub) s důrazem na jejich nezastupitelnou roli v nejrůznějších ekosystémech i pro celou planetu Zemi – primární produkce biomasy, kyslíku, koloběh látek – dekompozice, symbiotické vztahy… . Opomenuty nebyly ani metody studia mikroorganismů a možnosti jejich využití – např. při bioremediaci, získávání biopaliv, produkci léčiv atd. Prezentace obsahovala také poutavý obrazový materiál.

 
 
100 let Československých legií (exkurze Památník na Vítkově)

100 let Československých legií (exkurze Památník na Vítkově)

Vloženo: 10.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 190x
Sto let … mystický úsek času. Fascinující epocha a přesto je to mžik v lidských dějinách, který může znamenat klidně jen délku jednoho dlouhého života. Jako malý chlapec jsem měl možnost, kterou dnes studenti našeho gymnázia již nemají, a to hovořit během svého dětství a později i mládí s pamětníky 1. světové války. V dětství šlo především o mého pradědečka, jenž byl tehdy ještě „svěžím“ osmdesátníkem a se kterým jsem se jako malý kluk nechal vždy vyprovokovat k „páce“ (to jest klasické přetlačované s propletenými prsty rukou). Ačkoliv mě praděda nechal občas vyhrát (tehdy jsem se domníval, že jsem vyhrál opravdu), jeho síla v hubené, šlachovité ruce (bez velkých svalů z posilovny) mě fascinovala, byla to ruka, která kdysi svírala pušku, ruka, která tahala kamaráda ze zákopu, ruka která bajonetem otevírala konzervu, ruka vojáka. Kdybych se mohl vrátit v čase, měl bych pro něj samozřejmě seznam historických otázek, které jsem tehdy nemohl položit. Podstatné však bylo, že jeho příběhy, vzhled a celková síla, kterou vyzařoval, jsou pro mě inspirací do konce života.

 
 
Divadelní představení Letci

Divadelní představení Letci

Vloženo: 1.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 250x
Divadlo Alfréd ve dvoře si připravilo na 6.10.2017 pro Gymnázium bratří Čapků představení „Letci“, kterého jsem se se svojí třídou také zúčastnila. Představení bylo o letcích z druhé světové války. Divadlo bylo hrané tak, aby se zařadilo do naší věkové skupiny, ale samozřejmě se to líbilo i našim učitelům. Hra byla zpracována tak, aby nás bavila, zajímala a aby nám přiblížila život letců za druhé světové války.

 
 
Planeta Země 3000 - Brazílie

Planeta Země 3000 - Brazílie

Vloženo: 1.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 173x
Dne 25.10.2017 se žáci 1. - 4. ročníku gymnázia zúčastnili projekce dokumentu BRAZÍLIE - VÁŠNIVÉ SRDCE JIŽNÍ AMERIKY z cyklu Planeta Země 3000. Na cestě po vášnivém srdci Jižní Ameriky zažili protagonisté tohoto pořadu nejedno dobrodružství. Čekala je nelehká cesta k indiánům kmene Waurá od řeky Xingú. Prozkoumávali faunu i floru tajemné Amazonie, vypravili se po stopách královny amazonských stojatých vod anakondy velké, třetí největší kočkovité šelmy jaguára amerického, půvabných papoušků ara i dovádivých chápanů. Ve městě Salvador de Bahia se stali svědky tajemných rituálů kultu candomblé, obdivovali bojový tanec capoeira a další tradice afro-brazilské kultury. Slanili 72 metrů do úchvatné jeskyně Abismo Anhumas. Vypravili se do největšího mokřadu světa – Pantanalu. Poznávali nebezpečný život ve favele Ria de Janeira i úchvatné pamětihodnosti tohoto fascinujícího města (pouliční umění Escaderia Selaróna, sochu Ježíše Kista Vykupitele, pláž Copa Cabana). V rámci zdůraznění ekologického významu Amazonie byl velmi důkladně vysvětlen proces fotosyntézy.

 
 
Den pro zdraví

Den pro zdraví

Vloženo: 13.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 184x
Dne 10. 10. 2017 se žáci 2.G, 5.V, 1.KCTL a 3.KCTL zúčastnili akce s názvem "Den pro zdraví" pořádané VOŠZ a SZŠ Praha 4. Skvěle vypracovaný program s významným preventivním charakterem zaměřením na zdravý životní styl nabízel praktické ukázky různých oborů této školy - např.: masáže zad, šíje, nohou, nutriční poradnu včetně rozboru složení těla, výpočtu BMI, ochutnávek zdravé výživy a mnoha zajímavých receptů, měření krevního tlaku, prevence a ochrana před parazity, činnost záchranné služby (praktický nácvik první pomoci – resuscitace, ošetření zlomenin, zástava krvácení), oční vady, antikoncepce, těhotenství, porod, kosmetika – péče o obličej a ruce… Na akci spolupracovali dále: policie ČR, hasiči, liga proti rakovině, občan. Sdružení Žijeme s hendikepem, ekologické organizace. Účast na této akci byla velmi přínosným a příjemným zážitkem.

 
 
Studentské volby 2017

Studentské volby 2017

Vloženo: 5.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 222x
Ve dnech 3.10. a 4.10.2017 proběhly studentské volby na Gymnáziu bratří Čapků a Prvním českém soukromém středním odborném učilišti. Voleb se zúčastnilo dohromady 51 žáků, z toho jeden hlas byl neplatný. Volební účast byla znatelně vyšší u žáků gymnázia než u žáků učiliště. A zde jsou výsledky: na prvním místě se s šestnácti hlasy umístila Česká pirátská strana. Těsně za nimi skončila TOP 09 se třinácti hlasy. Třetí místo obsadila Strana zelených s osmi hlasy. Dále se umístilo hnutí ANO 2011 se třemi hlasy, za nimi ODS, Strana svobodných občanů, Unie H.A.V.E.L 17, Rozumní, KSČM, Řád národa – Vlastenecká unie a Starostové a nezávislí. V rámci celorepublikových studentských voleb jednoznačně vyhrála Česká pirátská strana, následovaná Stranou zelených a TOP 09. Volby na naší školy byly zaznamenány také ve zprávách TV PRAHA. Reportáž můžete sledovat na http://prahatv.eu/zpravy v sekci Studentské volby vyjádřily názory mladých.

 
 
Adaptační kurz 1.G (školní rok 2017/2018)

Adaptační kurz 1.G (školní rok 2017/2018)

Vloženo: 27.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 261x
Od středy 13.září do pátku 15.září jsme vyrazili do krásného prostředí Jizerských hor, přesněji na chatu MUHU v Jindřichově (Jablonec nad Nisou). Cesta byla příjemná, snad jen prvotní procházka mohla být překvapením. Z Jablonce jsme totiž do Jindřichova podnikli túru skrz město a nedaleký les. Ke konci nás sice potkala mírná přeháňka, náladu nám to ale nezkazilo. Na chatě na nás již čekali instruktoři ze Spofesty, kteří pro nás měli připraveni nespočet her. Bohužel nám nepřálo počasí, jediný výlet byl ve čtvrtek dopoledne, kdy se déšť umoudřil a my mohli vyrazit na nedalekou rozhlednu (cesta byla náročná a rozhledna zavřená, smůla). I přes skoro neustálý déšť jsme si užili zábavu nad stavěním věcí, audiostopem nebo na tanečních podložkách. Nejvíce nás ale asi bavilo trápit se navzájem logickými hádankami a městečkěm Palermo. Foto a text: Bc. Petr Brand

 
 
Časový harmonogram školního roku 2017/2018

Časový harmonogram školního roku 2017/2018

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 208x
Vše co potřebujete vědět o organizaci školního roku 2017/2018 (prázdniny, ředitelská volna, třídní schůzky, termíny uzavírání známek, termíny maturitních i závěrečných zkoušek,...) naleznete v příloze.

 
 
LYŽAŘSKÝ KURZ HINTERSTODER RAKOUSKO

LYŽAŘSKÝ KURZ HINTERSTODER RAKOUSKO

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 170x
Hinterstoder, místo konání Světového poháru, vás okouzlí nedostižnou nabídkou sjezdovek až do nadmořské výšky 2000 m. Leží uprostřed Rakouska a přímo z centra obce se dostanete kabinovou lanovkou na Hutter Boden a sedačkovou lanovkou Hoss – Express dále na Hoss. Velké množství sjezdovek pro všechny stupně zdatnosti i terén pro zkušené lyžaře – trať Hannese Trinkla pro Světový pohár. Pro zájemce info v příloze...

 
 
Festival vědy 2017

Festival vědy 2017

Vloženo: 18.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 204x
Dne 6.9. 2017 se žáci 3.G, 4.G, 2.KS a 2.CS zúčastnili akce Festival vědy, jenž je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí a jehož úkolem je představit populárním a interaktivním způsobem přírodovědné a (nejen) technické obory formou zajímavých prezentací a nevšedních pokusů. Žáci se mohou u stánků jednotlivých vysokých škol seznámit se širokým spektrem zajímavých oborů (a třeba si ujasnit, jakým směrem nasměrovat své pomaturitní studium). Dále mají možnost nahlédnout do činnosti mnoha zajímavých ( nejen) vědeckých pracovišť a sami si některé vyzkoušet.

 
 
Švandovo divadlo a Werichova vila

Švandovo divadlo a Werichova vila

Vloženo: 15.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 244x
Ve středu 13.9.2017 navštívili naši žáci druhého a třetího ročníku gymnázia Švandovo divadlo na Smíchově a známou Werichovu vilu na Kampě. Na exkurzi ve třetím nejstarším pražském divadle měli naši žáci možnost shlédnout ukázku z divadelního představení Krysař, prohlédnout si zákulisí divadla a seznámit se s celkovou historií jedné z nejoblíbenějších pražských scén. Poté následovala prohlídka nedaleké Werichovy vily. V každé jednotlivé místnosti jsme měli možnost zavzpomínat na jednoho z našich největších českých herců, připomenout si jeho životní přátelství s kolegou Jiřím Voskovcem a skladatelem Jaroslavem Ježkem, jakož i jejich začátky nejen z divadelních prken Osvobozeného divadla, ale i společné práce ve filmu a televizi.

 
 
Čapkovské čtení 2017

Čapkovské čtení 2017

Vloženo: 1.8.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 389x
Letošní ročník našeho jednodenního hudebně-literárně-dramatického „festivalu“, který je věnován bratřím Čapkům, byl již devátým setkáním studentů, učitelů a hostů a podle mého názoru i názorů a reakcí mnoha účastníků, se tato pocta věnovaná oběma velikánům velmi vydařila.

 
 
Veletrh vědy 2017

Veletrh vědy 2017

Vloženo: 15.6.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 425x
Dne 8.6. 2017 se žáci 1., 2. a 3. ročníku gymnázia a třídy 1.TL SOU zúčastnili Veletrhu vědy Akademie věd ČR. 3. ročník této největší populárně naučné akce svého druhu v ČR představil na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech výsledky práce českých vědeckých elit a přinesl nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy. Na výstavě bylo více než 80 expozic prezentujících výzkumy přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Pedagogové, studenti i široká veřejnost se tak mohla seznámit s výsledky práce českých vědců a odborníků z mnoha akademických pracovišť AV ČR, univerzit, firem a science center.

 
 
Akce „Vyhoď ho!“ - projekt třídy 1.CTL

Akce „Vyhoď ho!“ - projekt třídy 1.CTL

Vloženo: 12.6.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 409x
Studenti a učitelé, vyzýváme vás k akci, ve které budeme společně recyklovat staré mobilní telefony. Cílem akce je sebrat 10 000 mobilních telefonů, čímž se získá 100 000 Kč pro Jedličkův ústav. Součástí celé akce je soutěž o zcela nový mobilní telefon. Akce se koná v naší škole ve dnech od 3.6. do 15.6.2017. Můžete přinést svůj starý mobilní telefon a odevzdat ho do speciálního boxu v učebně číslo 5. Přijďte také vyhodit starý mobil a podpořit tím dobrou věc.

 
 
Vietnam - brána do Indočíny

Vietnam - brána do Indočíny

Vloženo: 15.5.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 495x
Dne 9.5. 2017 se žáci 1.– 3. roč. gymnázia a 1. CTL zúčastnili projekce dokumentu Vietnam – brána do Indočíny z cyklu Svět kolem nás. Velmi pěkně výukově zpracovaný dokument obohatil znalosti žáků z oblasti historie (první vietnamský stát, čínská invaze, dynastie Lé, kolonie Francouzská Indočína, Vietnamská válka, Vietnamská socialistická republika), kultury a kulturní antropologie (legendy, etnické menšiny), geografie (Tonkinké Alpy, Rudá řeka, Mekong, významná města – Hanoj, Ho Či Minovo město – Saigon), biologie (významné ekosystémy – mangrovové porosty, džungle; národní parky; fauna – makak jávský, lezec obojživelný, krokodýl siamský, strašilky, bourec morušový, buvol domácí; flora – rýže, morušovník bílý, kávovník, kaučukovník, čajovník čínský), politiky i ekonomie. Zarážející byly propastné rozdíly mezi životem ve městech a v chudých horských oblastech.

 
 
Body - The Exhibition

Body - The Exhibition

Vloženo: 15.5.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 869x
Dne 28. 4 2017 navštívili žáci 3. ročníku gymnázia, 1. -3.ročníku SOU a obou ročníků vlasové kosmetiky výstavu BODY the EXHIBITION, na které si díky unikátním exponátům jednotlivých orgánů, orgánových soustav i různých průřezů lidským tělem obohatili své znalosti anatomie lidského těla a ujasnili si vzájemné korelace mezi jednotlivými orgány. Expozice byla doplněna zajímavými informacemi týkajícími se fyziologie jednotlivých orgánů a orgánových soustav předávaných žákům prostřednictvím dokumentů promítaných na velkoplošných obrazovkách a výkladu medika, který studenty provedl všemi galeriemi týkajícími se jednotlivým ústrojím i vývoji lidského embrya a plodu. Na výklad medika vždy navazovala diskuze se studenty, důraz byl kladen také na důležité znalosti první pomoci – např. příznaky doprovázející cévní mozkovou příhodu či infarkt myokardu. V posledním sále byly předvedeny resuscitační techniky, které si poté mohli žáci sami vyzkoušet.

 
 
Crepes franciases

Crepes franciases

Vloženo: 15.5.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 4332x
Na francouzštině se opět vařila jedna z francouzských specialit, tentokrát Les crepes. Žáci II. ročníku pekli oblíbené crepes a to na sladký způsob. Pro zájemce opět přidáváme recept. BON APPÉTIT !!!

 
 
Přednáška - únos v Angole 1983 - 1984

Přednáška - únos v Angole 1983 - 1984

Vloženo: 18.4.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 519x
Nejprve je třeba zdůraznit, že tato přednáška nebyla obvyklou přednáškou, kdy stačí pozvat odborníka na nějakou oblast lidského života a on se dostaví. Toto je přednáška s lidským příběhem …

 
 
Exkurze ve věznici Pankrác

Exkurze ve věznici Pankrác

Vloženo: 18.4.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 570x
Dne 5.4.2017 jsme navštívili vazební věznici na Pankráci. Věznice funguje již od roku 1889. Při vstupu do první z mnoha budov jsme museli veškeré naše věci uložit do skříněk a s sebou bylo možné si vzít pouze kapesník a občanský průkaz. Vše co šlo bylo uzavřeno mřížemi. Za první mříže mohli pouze čtyři lidi, kteří tam v zápětí odložili své občanky. Následovali další mříže, za kterými se nacházela taková malá ‘‘letištní‘‘ kontrola, kdy naše kabáty a potom i my samotní jsme byli prohlíženi. Další mříže, další a další. Malý drátem ohraničený dvorek a další mříže.

 
 
Exkurze v České televizi

Exkurze v České televizi

Vloženo: 31.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 547x
Dne 13.3.2017 navštívily první tři ročníky našeho gymnázia jedinou veřejnoprávní televizi v naší zemi. V rámci dvouhodinové exkurze v České televizi na Kavčích horách, mohli naši žáci shlédnout krátkou informační ukázku o současné historii televize, dozvěděli se také o založení a vzniku, měli možnost se podívat do zákulisí připravovaných pořadů i seriálů, projít se ateliéry a vidět i známé tváře České televize. Na závěr exkurze měli naši žáci možnost vyzkoušet si kamerové a natáčecí zařízení či vyzkoušet si některé kostýmy, které se objevily na obrazovkách naší televize.

 
 
Karlův most a kostel sv.Tomáše

Karlův most a kostel sv.Tomáše

Vloženo: 31.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 546x
Hned na začátku exkurze jsem nabyl dojmu, že Malostranské náměstí, potažmo celý levý břeh Vltavy není pro dnešní studenty, kteří čas od času zavítají do centra, tak známou lokalitou, jako Staré a Nové město na břehu pravém. Bylo to tak však asi vždy, neboť studenti již po staletí nalézají pestřejší, prostornější a mnohdy hlavně levnější prostředí právě v pravobřežních oblastech centra. I z tohoto důvodu jsem měl pocit, že dochází k jistému „rozšiřování obzorů“.

 
 
Lyžařský kurz Hinterstoder 2017 (Rakousko)

Lyžařský kurz Hinterstoder 2017 (Rakousko)

Vloženo: 27.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 538x
V neděli ráno jsme vyrazili na lyžařský výcvik do Rakouska do Hinterstoderu. Když jsme dorazili, šli jsme se projít k nádherným vodopádům a kolem čtvrté hodiny jsme se příjemnou procházkou dostali do pensionu a ubytovali se. V šest jsme se navečeřeli a poté jsme měli schůzku, kde nám byla vysvětlována pravidla celého lyžařského kurzu a pobytu na pensionu. Každý den jsme měli snídani ve formě švédských stolů a pak se šlo lyžovat. Sníh byl krásně upravený, takže se lyžovalo dobře a sluníčko nás krásně hřálo do tváří. Vždy jsme měli dlouhou pauzu na oběd, který jsme si mohli zakoupit v restauraci pod sjezdovkou. Po dobrém obědě jsme šli opět lyžovat. Den jsme zakončili večeří a večerním programem (zpívání písniček na kytaru a harmoniku). V pátek po lyžování jsme se vrátili do Prahy, kde již na nás čekali rodiče.

 
 
FESTIVAL JEDEN SVĚT

FESTIVAL JEDEN SVĚT

Vloženo: 24.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 493x
Jako každý rok jsme s žáky vyrazili na filmový festival Jeden svět, týkající se témat jako jsou lidská práva, globální rozvoj či environmentalismus. V rámci tohoto uznávaného projektu jsme viděli dokumentární film Smrt pro design, jehož hlavním tématem byla výroba elektroniky, především mobilních telefonů a počítačů. Na základě zhlédnutí tohoto poutavého snímku se žáci našeho gymnázia a učiliště rozhodli, že uspořádají sběrnou akci starých mobilních telefonů, tabletů a notebooků v naší škole a následně vybranou elektroniku zrecyklují tak, aby po těchto produktech zůstala co nejmenší stopa v našem životním prostředí.

 
 
Týden mozku

Týden mozku

Vloženo: 17.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 546x
Dne 15. března žáci 2. a 3. ročníku gymnázia zúčastnili Týdne mozku pořádaného Akademií věd České republiky. Přednáška paní Ing. Anděrové, CSc. z Ústavu experimentální medicíny AVČR se zabývala gliovými buňkami a patologickými stavy centrálního nervového systému. Probíraly se například astrocyty, oligodendrocyty, jejich funkce v centrálním i periferním nervovém systému, na co se vážou apod. Dále glutamát a jeho recyklace. Důraz byl kladen na poruchy funkcí různých typů gliových buněk v důsledku traumacetických či ischemických poškození mozku a jejich disfunkce v nejrůznějších onemocněních nervového systému (Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, epilepsie, edémy a gliomy mozku). Prezentace byla obohacena o zajímavé obrázky. Přednáška nám poskytla mnoho nových zajímavých fakt, a zejména rozšířila informace třeťákům, kteří v biologii probírají lidské tělo.

 
 
Projekt

Projekt "Na týden vysokoškolákem"

Vloženo: 9.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 572x
Na konci února jsem se zúčastnila projektu pořádaného vysokou školou Cevro institut "Na týden vysokoškolákem". Během týdne jsme měli absolvovat minimálně dvanáct přednášek, tj. 24 hodin učení. Já osobně jsem si vybrala přednášky, které se týkaly práva, dále byly na výběr přednášky z oboru politologie, ekonomie či přednášky v cizím jazyce. Dalším kritériem k úspěšnému absolvování projektu byla závěrečná esej, mé téma bylo majetkové vypořádání manželů, při čemž jsem čerpala informace z jedné z přednášek, které jsem navštívila. Projekt jsem absolvovala úspěšně, vyzkoušela jsem si jaký je chod vysoké školy a nabyla jsem nových vědomostí, které mohu v budoucnu využít. Vendula Barátová, žákyně třetího ročníku gymnázia

 
 
Hodina moderní chemie

Hodina moderní chemie

Vloženo: 8.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 589x
Naše žáky učiliště i gymnázia navštívili studenti z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v rámci projektu Hodiny moderní chemie. V zábavné přednáškové formě ukázali našim žákům jak sedimentují pevné částice ve vodě (v procesu čištění odpadních vod), vyrobili "raketu" z plastové lahve, kterou naplnili ethanolem a výpary zapálili. Ukázali jak vypadá vytěžená a zpracovaná ropa. Předvedli i pár triků se střelným prachem, chemický "semafor" pomocí různě reagujících látek v baňce, nafukovali kondom suchým ledem nebo nám udělali zmrzlinu také za pomoci pevné formy (expanze) oxidu uhličitého. Přednáška byla pro žáky velkým přínosem a ukázala jim chemii v zábavnějším duchu.

 
 
Haptická výstava (výstava Jaroslava Horejce)

Haptická výstava (výstava Jaroslava Horejce)

Vloženo: 8.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 611x
Dne 25.1. se žáci prvního a druhého ročníku gymnázia účastnili výstavy Jaroslava Horejce s doprovodným programem haptická výstava. Haptická výstava umístěná v prostoru přízemní gotické kaple je určena nevidomým i vidoucím návštěvníkům, školám a široké veřejnosti. Návštěvníci mají jedinečnou možnost dotýkat se autorských bronzových plastik Jaroslava Horejce. Prezentovány jsou také duplikáty jeho děl, vytvořené absolventy sochařství na VŠUP. K hmatovému poznávání jsou nabídnuty i repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – úlomky soch ze souboru veřejné plastiky GHMP. Expozice je koncipovaná tak, aby instalace maximálně splňovala a dodržovala správné parametry hmatové expozice s ohledem na všechna důležitá kritéria.

 
 
Prezentace sociologických průzkumů maturitního ročníku

Prezentace sociologických průzkumů maturitního ročníku

Vloženo: 7.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 548x
Žáci IV. ročníku zpracovávali projekt v rámci předmětu Sociologie. Cílem projektu bylo provést sociologický průzkum na jimi vybrané společenské téma a prezentovat výsledky průzkumu.

 
 
Quiche lorraine

Quiche lorraine

Vloženo: 16.1.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 608x
Dnes na hodině francouzského jazyka se peklo oblíbené jídlo země gálského kohouta tedy qiuche. Pro zájemce přikládáme i recept, takže Bon appétit ! ;)

 
 
Adventní trhy Regensburg a Amberg

Adventní trhy Regensburg a Amberg

Vloženo: 10.1.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 674x
Malé připomenutí našeho adventního výletu na vánoční trhy do německého Regensburgu a Ambergu. V příloze naleznete fotogalerii.

 
 
Svačiny pro Honzíka

Svačiny pro Honzíka

Vloženo: 10.1.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 670x
V pátek dne 16.12.2016 žáci našeho Gymnázia bratří Čapků uspořádali během velké přestávky charitativní akci s názvem Kousni a polkni. Naši žáci napekli dobroty pro své spolužáky a výtěžek ve výši 1312 Kč věnují dvanáctiletému Honzíkovi, který nutně potřebuje nový invalidní vozík. Naši žáci přišli s projektem samotní a jsme velmi hrdí, že jim nejsou lhostejné osudy jiných.

 
 
Schola Pragensis 2016

Schola Pragensis 2016

Vloženo: 4.1.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 780x
Děkujeme všem žákům z řad učiliště i gymnázia za pomoc při realizaci Schola Pragensis 2016. Vaše pomoc má již výsledky a mnoho ze zájemců se na naší škole již stavilo. Moc vám děkujeme!!!

 
 
Návštěva Archívu bezpečnostních složek

Návštěva Archívu bezpečnostních složek

Vloženo: 22.12.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 641x
Ve čtvrtek 15. 12. 2016 navštívili naši maturanti (studenti 4. G) spolu se svým učitelem dějepisu a moderních dějin PhDr. Jaroslavem Palasem budovu „Archivu bezpečnostních složek“ v Braníku. Zde se nás ujala sympatická vedoucí pracovnice, která má na starost místní archivní fondy. Nejprve nás provedla po jednotlivých depozitářích, přičemž nám krátce vysvětlila historii archivu a jeho funkce.

 
 
Operace Anthropoid

Operace Anthropoid

Vloženo: 22.12.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 701x
Dne 2. prosince 2016 zažili někteří studenti naší školy velmi emočně silný a pestrý kulturní program, věnovaný tématu operace Anthropoid, který byl připraven pro studenty škol. Nejprve jsme Navštívili jsme projekci stejnojmenného filmu. Tento film je hitem roku a o jeho kvalitách bylo již řečeno mnoho. Není však samozřejmostí, aby se tolik studentů po shlédnutí filmu opravdu nahlas zamýšlelo nad velikostí a výjimečností činů mladých mužů, kteří jsou ve filmu velmi zdařile ztvárněni. Není často k „vidění“ tolik emocí, spojených s nejsilnějšími okamžiky filmu. Na film navazovala v kinosále kina Lucerna beseda s historikem Zdeňkem Špitálníkem, který pomáhal tvůrcům filmu jakožto poradce. Všechny dotazy, kladené v nepřetržitém sledu v kinosále kina Lucerna, byly brilantně zodpovězeny. Myslím, že nebýt neúprosného času, trvala by beseda velmi dlouho.

 
 
Přednáška o domácím násilí

Přednáška o domácím násilí

Vloženo: 19.12.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 645x
V pondělí 12.12. třída IV.G absolvovala přednášku a besedu na téma domácí násilí, kterou zajistila nezisková organizace Acorus. Program speciálně koncipovaný pro střední školy měl tři části. V první části se žáci dozvěděli o tom, co je považováno za násilné chování a jednotlivých typech násilí. Druhá část byla věnována projekci filmu o partnerském násilí, kde měli žáci možnost vyslechnout svědectví tří žen, které samy zažily domácí násilí. Třetí část byla poté zaměřena na prevenci a informace o tom, jaké jsou znaky a projevy partnerského násilí a také, jak by se měli zachovat v případě podezření na násilné chování.

 
 
MEZI NIMI

MEZI NIMI

Vloženo: 2.12.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 787x
Naše škola se zapojila do preventivního komponovaného programu Mezi nimi, který absolvovali žáci druhých ročníků učiliště a gymnázia dne 1.12 2016. Cílem je v širším měřítku upozornit žáky na závažnou problematiku HIV/AIDS, která zaznamenává stále větší nárůst

 
 
Divadelní představení Winter´s Tale

Divadelní představení Winter´s Tale

Vloženo: 2.12.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 674x
V pondělí 28.11. se žáci prvního, druhého a třetího ročníku zúčastnili anglického divadelního představení Winter´s Tale (Zimní pohádka) z pera anglického dramatika Williama Shakespeara. V Salesiánském divadle připravil divadelní spolek Domino Theater představení pro žáky v anglickém jazyce. Zimní pohádka je čarovná hra o hloubce lidské lásky a nenávisti, o krutosti a oddané věrnosti, o pošetilosti mocných, odhalování tajemství kořenů minulosti a věštbách budoucnosti. Ruku v ruce zde kráčí radost a smutek, život a smrt. Poetický příběh se šťastným koncem naladí na tu správnou vánoční atmosféru.

 
 
Celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol

Celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol

Vloženo: 15.11.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 686x
Děkujeme všem našim žákům z řad učiliště a gymnázia za pomoc při realizaci školního projektu "První republika" v rámci 5. ročníku Celorepublikového dne otevřených dveří soukromých škol. Bez vás by to nešlo !!! Fotogalerie v příloze.

 
 
Přednáška Deprese a jak jí zvládat

Přednáška Deprese a jak jí zvládat

Vloženo: 15.11.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 763x
Dne 4.11.2016 se žáci 2.G a 3.G zúčastnili přednášky Deprese a jak jí zvládat na půdě Akademie věd ČR. Přednášejícím byl pan RNDr. Karel Valeš, Ph.D. z Fyziologického ústavu AV ČR. V průběhu přednášky se žáci dozvěděli, jaké jsou příčiny vzniku deprese, jak odlišit běžnou „depku“ od závažné deprese, kde vyhledat odbornou pomoc, jak pomoci svým blízkým a vyslechli si příběh o osobní zkušeností s touto nemocí.

 
 
Sdružení Kolumbus

Sdružení Kolumbus

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 637x
Ve dnech 9.-11. listopadu naši školu navštívili pacienti ze sdružení Kolumbus, celorepublikové organizace, která pomáhá duševně nemocným zapojit se do společnosti tím, že jim umožňuje pomáhat na pozicích sociálních pracovníků. Duševně nemocní tak vykonávají asistentské práce například u tělesně postižených či jiných duševně nemocných lidí.

 
 
Planeta Země 3000

Planeta Země 3000

Vloženo: 31.10.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 649x
V rámci projektu PLANETA ZEMĚ 3000 shlédli 25.10.2016 studenti tříd 1.G, 2.G a 3.G, 1.CTL a 3. KCTL projekci filmu "Filipíny – za obry a trpaslíky" . Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko - zeměpisným přesahem. Probíhá ojedinělou formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky a reportéra.

 
 
Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Vloženo: 25.10.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 740x
Dobrý den, díky vám všem – hlavně vašim studentům – za účast na našem festivalu. Doufám, že jste u nás prožili příjemný a zajímavý týden a že jste odjížděli spokojeni a obohaceni o nové zážitky. Díky za vaši práci a budeme se těšit na shledanou v příštím roce. Mějte se prima, Ilona Hálová, programová ředitelka festivalu

 
 
Přednáška a křest knihy amerického astronauta Leroye Chiao

Přednáška a křest knihy amerického astronauta Leroye Chiao

Vloženo: 20.10.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 817x
V úterý dne 18. října 2016 se první ročník gymnázia zúčastnil přednášky a slavnostního křtu knihy amerického astronauta Leroye Chiao, která se uskutečnila v prostorách New York University of Prague. Knížku s fotografiemi ze svých vesmírných misí představil osobně Leroy Chiao. Kniha vyšla jako úplně první v češtině (teprve nyní se chystají další jazykové verze - čínština a angličtina).

 
 
Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 2016

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 2016

Vloženo: 20.10.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 812x
Ve dnech 9. – 13.října 2016 proběhl v Ostrově nad Ohří 48. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana a naše škola byla i tentokrát přitom. Letošní festivalové noviny psaly studentky gymnázia ve složení Bára Bochňáková, Anna Dohnalová, Kačka Kaňovská a Zdeňka Kopecká. Jménem vedení školy děkujeme za skvělé reprezentování školy a psaní festivalového deníku.

 
 
Adaptační výlet 2016

Adaptační výlet 2016

Vloženo: 5.10.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 966x
Malá vzpomínka na letošní adaptační výlet letošních prváků ... více fotografií naleznete v příloze :)

 
 
LYŽAŘSKÉ KURZY 2017

LYŽAŘSKÉ KURZY 2017

Vloženo: 30.9.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 757x
Naše škola opět pořádá v letošním školním roce lyžařské kurzy do Černé hory (22.1.-28.1.2017) a do rakouského Hinterstoderu (12.3.-17.3.2017). Bližší informace naleznete v příloze, na nástěnkách školy a na Facebooku.

 
 
Projekt

Projekt

Vloženo: 13.9.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 746x
Naše škola se zapojila do projektu "Knihy pro domovy důchodců/domy s pečovatelskou péčí" a proto i vás žádáme o pomoc. Pokud máte doma staré knihy, které nepoužíváte a rádi byste je věnovali bezplatně dál a zároveň tím pomohli dobré věci, obraťte se prosím na p. Ivana Čelka, který vám sdělí bližší informace a zároveň sebrané knihy vybírá. Jedinou podmínkou je, aby knihy byly čisté a nepoškozené. Termín odevzdání je do 30.9.2016. Předem děkujeme za pomoc.

 
 
Adaptační kurz I.G

Adaptační kurz I.G

Vloženo: 8.9.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 822x
Informace k odjezdu na adaptační kurz: Ve dnech 14. - 16. září proběhne adaptační kurz prvního ročníku v rekračním areálu Štíří dvůr u Ždírce nad Doubravou.

 
 
Festival vědy

Festival vědy

Vloženo: 11.9.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 754x
Dne 7.9 jsme navštívili se školou akci Festival vědy, která se konala v Technické knihovně a v rámci které jsme zúčastnili také přednášky o AIDS, která byla velmi zajímavá.

 
 
Burza učebnic

Burza učebnic

Vloženo: 5.9.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 838x
Tento čtvrtek 8.9. pořádá třída IV.G burzu učebnic. Přijďte v čase 10.25 - 10.45 do učebny číslo 3, kde budete mít možnost pořídit si starší učebnice za výhodné ceny. Pokud se chcete připojit, přineste své učebnice, pro které již namáte využití a pokuste se je prodat svým spolužákům z nižších ročníků.

 
 
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Vloženo: 24.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 920x
Znovu moc gratulujeme našim úspěšným maturantům, stejně jako jejich kolegům s PČSSOU. Jsme rádi, že jsme se mohli znovu a snad ne naposledy sejít v obřadní síni MČ Prahy 15 u příležitosti slavnostního předávání maturitního vysvědčení a výučních listů dne 16.6. Přejeme všem mnoho úspěchů do další etapy života.

 
 
Den dětí v MŠ

Den dětí v MŠ

Vloženo: 14.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 839x
V rámci mezinárodního projektu Active Citizans, který je zaměřen na komunitní vzdělávání pro střední školy, připravili dne 7.6.2016 žáci naší školy pro sousední mateřskou školku na Trhanovském náměstí dětský den.

 
 
Svět kolem nás - Peru

Svět kolem nás - Peru

Vloženo: 21.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 4507x
Dne 9.5. 2016 navštívili studenti I.G, II.G, III.G projekci dokumentu“ PERU – čtyři strany světa“ z cyklu SVĚT KOLEM NÁS.

 
 
Vyšehrad

Vyšehrad

Vloženo: 16.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 860x
Exkurze na Vyšehrad se zúčastnilo 10 žáků z třetího ročníku gymnázia v doprovodu pana Nosky. Akce se skládala z procházky po Vyšehradských hradbách, kde se vzpomněl Horymír se Šemíkem a stručná historie Vyšehradu samotného. Mimo to jsme také hledali významná místa Prahy, která byla v dohledu z hradeb.

 
 
Sen noci svatojánské

Sen noci svatojánské

Vloženo: 16.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 839x
3.5.2016 zhlédli studenti našeho gymnázia amatérskou adaptaci (studentské divadlo) Shakespearova Snu noci svatojánské.

 
 
Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.

Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.

Vloženo: 15.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 816x
Žáci gymnázia se zúčastnili výstavy Civitas Carolina. Tato výstava v Národním technickém muzeu má návštěvníkům přiblížit dobu Karla IV. a techniky tehdejší doby při stavbách a řemeslech. Gymnázium bratří Čapků bylo první školou, která se výstavy zúčastnila.

 
 
Výlet III.G

Výlet III.G

Vloženo: 1.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 883x
Od čtrvtka 2.6. do soboty 4.6. vyrazila třída III.G s třídní učitelkou do krásné přírody na pomezí Lužických hor a NP České Švýcarsko do rekreačního areálu U Jasanu v obci Chřibská. Na programu byly různé týmové hry a turistika. Ačkoliv počasí úplně nepřálo a zažili jsme několik nečekaných situací, výlet jsme si užili.

 
 
Cyklo-turistický kurz Máchovo jezero

Cyklo-turistický kurz Máchovo jezero

Vloženo: 1.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 851x
V termínu 20.6. - 24.6. se vybraní studenti účastní cyklo-turistického kurzu na Máchově jezeře.

 
 
Zveme vás do divadla

Zveme vás do divadla

Vloženo: 30.5.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 785x
Na základě přání studentů uvažujeme pro školní rok 2016/2017 o otevření povinně volitelného semináře Dramatika a divadlo pod vedením J.S. Richtera. Tímto bychom případné zájemce i ostatní studenty či jejich přátelé rádi upozornili na divadelní představení Kučerovic rodinka právě z dílny J.S. Richtera a Centra muzikálového herectví, a to dne 6.6. v 19h v divadle Gong ve Vysočanech. Studenti naší školy budou mít 50% slevu na vstupném. Zájemci, nechť se hlásí u PhDr. Andrlové.

 
 
Předávání maturtiního vysvědčení

Předávání maturtiního vysvědčení

Vloženo: 26.5.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 872x
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních listů se koná ve čtvrtek 16.6. 2016, v obřadní síni MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, ve 14:00 hodin za účasti místostarosty Milana Ducka. Srdečně zveme rodiče a přátele absolventů.

 
 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vloženo: 22.4.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1233x
Podívejte se na výsledky přijímacího řízení prvního a nově i průběžné výslekdy druhého kola. Všem přijatým žákům do prvního ročníku školního roku 2016/2017 gratulujeme a těšíme se 28. června na informační schůzce. Stále přijímáme přihlášky ke studiu až do naplnění kapacity.

 
 
Využijte svého práva na preventivní prohlídky - přednáška

Využijte svého práva na preventivní prohlídky - přednáška

Vloženo: 11.5.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 857x
Dne 10.5. absolvovaly dívky v rámci projektu „Využijte svého práva na preventivní prohlídky“, přednášku, která je zaměřená na prevenci rakoviny prsu. Přednášku realizovala Mamma HELP, z.s., nestátní nezisková organizace pacientek s nádorovým onemocněním prsu. Lektorkami jsou vyléčené onkologické pacientky s certifikátem edukátorky, pravidelně proškolované odborníky z Asociace mamodiagnostiků ČR. Přínosem pro posluchačky je setkání s ženami, které mají kromě odbornosti navíc osobní zkušenost s nemocí.

 
 
Na vlastní oči (u soudu)

Na vlastní oči (u soudu)

Vloženo: 10.5.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 824x
Dne 28. dubna se třída III. G jako diváci civilního jednání u obvodního soudu pro Prahu 2., ve věci ochrany osobnosti. V rámci předmětů ZSV a Právo, si mohli žáci ověřit a porovnat teorii s praxí. Pro většinu z nich, to bylo první setkání se soudní mocí. Jejich závěr? Respekt z prostor soudu, obdiv k náročné práci soudkyně a nelehký úkol svědků.

 
 
David Cronenberg

David Cronenberg

Vloženo: 21.4.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 881x
V pátek 15.4. 2016 studenti 1.G a 2.G navštívili retrospektivní výstavu proslulého kanadského režiséra, scénáristy a příležitostného herce Davida Cronenberga, která chronologicky mapuje umělcovu tvorbu. David Cronenberg patří k tvůrcům s bohatou výtvarnou fantazií a z toho těží i výstavní projekt věnovaný jeho celoživotnímu filmovému dílu.

 
 
Komenský a my 2016

Komenský a my 2016

Vloženo: 9.4.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 912x
Srdečně blahopřejeme žákyni Barboře Bochňákové z druhého ročníku, která získala čestné uznání v literární soutěži Komenský a my 2016. Dovolte krátkou citaci z dopisu zaslaného naší škole: "Prosíme Vás o předání Čestného uznání Barboře Bochňákové a zároveň vyřízení mnoha pozdravů od poroty, pořadatelů i ostatních soutěžících. Přejeme jí, aby její další práce byly vždy tak úžasné jako ta, kterou poslala do naší soutěže. Čestné uznání si vybojovala v opravdu silné konkurenci, a to nejen co do počtu prací, ale hlavně kvůli její literární úrovni!"

 
 
Čapni to! - školní internetový časopis

Čapni to! - školní internetový časopis

Vloženo: 23.3.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 901x
Představujeme vám nově vzniklý internetový časopis Čapni to, který se zrodil pod rukama studentů gymnázia, pod vedením pana profesora Čermáka, učitele žurnalistiky. Podívejte se na několik prvních příspěvků našich nadějných redaktorů a spisovatelů. Přejeme příjemné čtení!

 
 
Seminář o národnostních menšinách - vlada.cz

Seminář o národnostních menšinách - vlada.cz

Vloženo: 14.4.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 865x
Studenti II. ročníku navštívili úřad vlády sídlící ve Strakově akademii, aby se zúčastnili semináře o národnostních menšinách.

 
 
Lyžařský výcvik - Černá hora 2016 - fotogalerie

Lyžařský výcvik - Černá hora 2016 - fotogalerie

Vloženo: 21.3.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 915x
Dovolte nám malé ohlédnutí formou nové fotogalerie, kterou přidáváme, za lyžařským výcvikem, který proběhl v lednu tohoto roku v Jánských lázních v Krkonoších. A to není vše. Minulý týden se studenti II.ročníku vrátili z druhého lyžařského výcviku organizovaného naší školou, tentokrát z rakouského Hinterstoderu. Těšíme se na další foto.

 
 
Présentation en francais - soutěž

Présentation en francais - soutěž

Vloženo: 13.2.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1005x
U příležitosti oslav mezinárodního Dne Frankofonie, jsme se zúčastnili soutěže "Présentation en francais", kterou pořádá ZŠ Brána jazyků společně se Sdružením učitelů francouzštiny. Ze školního kola, které probíhalo v týdnu od 22. do 26. února, vzešlo 7 studentů, kteří se vydali prezentovat své dovednosti do Národního technického muzea dne 15.3.

 
 
Maturitní ples 2016

Maturitní ples 2016

Vloženo: 1.3.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1019x
Jednou z nejdůležitějších společenských akcí tohoto školního roku je maturitní ples. Připomeňte si ten letošní, poněkud netradiční maturitní ples, který se konal 21. ledna v klubu La Loca a prohlédněte si fotogalerii v článku.

 
 
Čapkovské čtení 2016 - vyhlášení

Čapkovské čtení 2016 - vyhlášení

Vloženo: 23.2.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1012x
VIII. ročník Čapkovského čtení, každoročního projektu pořádaného Gymnáziem bratří Čapků, který proběhl dne 11. února, navodil atmosféru literární kavárny. Zúčastnění měli možnost vyslechnout si nejen úryvky z děl Karla Čapka, ale také autorské texty, prózu i poezii studentů školy a také spřízněné organizace Mladí básníci pražští. Vyvrcholením celého dne bylo vyhlášení výsledků literární soutěže Co vy na to, páni Čapci?, za přítomnosti Ing. Marka Turni, nakladatele společnosti Kniha Zlín, který zaštítil tuto akci.

 
 
Spolupracovníci

Spolupracovníci

Vloženo: 5.2.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 930x
V rámci naší spolupráce s Divadlem pod Palmovkou se naši studenti dne 16.2. zúčastnili představení nesoucí vystihující název Spolupracovníci. Tématem představení bylo velmi zajímavé, a to spolupráce spisovatele Bulgakova s diktátorem Stalinem. Následně se studenti zúčastnili divadelního workshopu na téma manipulace a spolupráce.

 
 
Prevence proti viru HPV

Prevence proti viru HPV

Vloženo: 22.2.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 873x
Dne 15. 1. 2016 proběhla na naší škole beseda s názvem „Prevence proti viru HPV“, která byla určena pro chlapce a dívky. V rozsahu dvou vyučovacích hodin měli žáci možnost dozvědět se nejdůležitější informace týkající se dané problematiky, tzn. jaké jsou příčiny vzniku infekce, jak se vir přenáší, jaké onemocnění způsobuje i možnosti prevence nákazy.

 
 
Kurz první pomoci

Kurz první pomoci

Vloženo: 21.2.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 882x
Poskytnutí první pomoci je základní dovedností a morální povinností, která by měla být samozřejmostí pro každého, kdo je toho fyzicky schopen. Pravděpodobnost, že ji někdy bude potřebovat i Váš blízký, je vysoká a Vy můžete výrazně zvýšit procento šance na přežití. Proto toto školení zapojujeme mezi pravidelné školní akce.

 
 
Vision Board

Vision Board

Vloženo: 21.2.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1615x
Začátek nového roku je obvykle spjat s předsevzetími, ale také bilancováním o roku předchozím. Něco podobného si studenti vyzkoušeli v hodinách psychologie pomocí metody Vision Board. Přečtěte si názor na tuto metodu studentky druhého ročníku.

 
 
Co vy na to, páni Čapci - Čapkovské čtení

Co vy na to, páni Čapci - Čapkovské čtení

Vloženo: 11.12.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1168x
Srdečně vás zveme na slavnostní vyhlášení soutěže Co vy na to, páni Čapci?, které proběhne dne 11. února od 9h v budově školy. U této příležitosti se můžete těšit na pestrý doprovodný program, který zajišťují studenti, pedagogové, ale také zajímaví hosté.

 
 
Lyžařský výcvik - Černá hora

Lyžařský výcvik - Černá hora

Vloženo: 27.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1593x
Stejně jako v minulých letech i letos naše škola organizuje lyžařský výcvik. Kurz proběhne ve dnech 10.1. - 16.1. 2016 v Jánských lázních v Krkonoších. Zde naleznete bližší informace a další potřebné dokumenty ke stažení

 
 
Výstava Brave New World aneb Skvělý nový svět

Výstava Brave New World aneb Skvělý nový svět

Vloženo: 6.1.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 6332x
Název výstavy v galerii současného umění DOX je odvozen od knihy Aldouse Huxleyho, který spolu s Georgem Orwellem a Rayem Bradburyem ve svých publikacích nastavili dystopický předobraz budoucnosti. Výstava srovnávala modely fungování společnosti z těchto děl se současnou společenskou situací. Studenti gymnázia navštívili tuto výstavu 18.12.2015

 
 
Veletrh pražských veřejných VŠ

Veletrh pražských veřejných VŠ

Vloženo: 5.1.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1047x
Vážení studenti, dovolujeme si Vám připomenout blížící se veletrh Pražských veřejných vysokých škol, který poprvé organizuje společně osm největších pražských univerzit pod záštitami svých rektorů. Koná se ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 9 do 16:30 hodin.

 
 
Den otevřených dveří FF UK

Den otevřených dveří FF UK

Vloženo: 4.1.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 997x
Přemýšlíte o studiu na FF UK v Praze? V sobotu 16.1. 2016 se uskuteční den otevřených dveří Filozofické fakulty UK na nám. Jana Palacha 2 (Praha 1). Připraveny jsou prezentace všech otevíraných oborů, informace o přijímacím řízení a studiu na fakultě a doprovodné přednášky o osobě Jana Palacha.

 
 
Předprodej vstupenek na maturitní ples

Předprodej vstupenek na maturitní ples

Vloženo: 9.12.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1170x
IV. ročník gymnázia všechny srdečně zve na maturitní ples! Právě zahájili předprodej vstupenek.Vstupenky si můžete zakoupit v sekretariátu školy.

 
 
Vánoční trhy - Vídeň - storno

Vánoční trhy - Vídeň - storno

Vloženo: 20.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1055x
S lítostí oznamujeme, že vzhledem ke změně termínu zájezdu na adventní trhy do Vídně byla akce zrušena. Děkujeme za pochopení.

 
 
Advent 2015 v Praze 15

Advent 2015 v Praze 15

Vloženo: 26.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1086x
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na předvánoční a adventní společenské a kulturní akce pořádané Městskou částí Prahy 15. V následujícím odkazu naleznete seznam všech akcí.

 
 
Palmovka protrhla pavučiny

Palmovka protrhla pavučiny

Vloženo: 24.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1102x
Naši studenti se zúčastnili natáčení spotu pro nově zrekonstruované Divadlo pod Palmovkou. Podívejte se na video v tomto odkazu.

 
 
Den otevřených dveří soukromých škol

Den otevřených dveří soukromých škol

Vloženo: 3.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1135x
Dne 5. listopadu se v naší škole otevřely dveře veřejnosti v rámci Celorepublikového dne otevřených dveří soukromých škol. Návštěvníci měli možnost poznat blíže naši školu a vyzkoušet si různé aktivity, které si pro ně přichystali žáci našeho gymnázia a učiliště.

 
 
Vernisáž výstavy obrazů Václava J. Andrleho

Vernisáž výstavy obrazů Václava J. Andrleho

Vloženo: 24.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1131x
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž k výstavě obrazů Václava J. Andrleho, která se koná ve čtrvtek 3.12. 2015 od 18h v budově školy

 
 
Výměnný zájezd - situace ve Francii

Výměnný zájezd - situace ve Francii

Vloženo: 14.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1099x
Vážení rodiče, vážení studenti, vzhledem k pátečním událostem v Paříži, které poznamenaly dění v celé Francii i Evropě, jsme se rozhodli výměnný pobyt v St. Flour odložit. Město St. Flour je vzdáleno cca 500 km od hlavního města Paříže, nicméně atmosféra a opatření státu, francouzského i českého, by poznamenala průběh celého pobytu. Výměnný pobyt zrealizujeme, jakmile budeme mít více informací o dění a situace bude stabilnější. Chceme zajistit maximální bezpečnost pro vás a vaše děti a zároveň splnit veškeré očekávané cíle tohoto projektu.

 
 
Othello - recenze

Othello - recenze

Vloženo: 13.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1310x
11.11.2015 zhlédli studenti gymnázia v DIVADLE POD PALMOVKOU adaptaci Shakespearova Othella. Zde je hodnocení jednoho z nich.

 
 
Ohlédnutí - adaptační kurz

Ohlédnutí - adaptační kurz

Vloženo: 10.11.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1089x
Připomeňte si, jak letos probíhal adaptační kurz I.G v RA Poslův mlýn pod vedením instruktorů z agentury Spofesta

 
 
Diskuse s Václavem Cílkem

Diskuse s Václavem Cílkem

Vloženo: 20.9.2015 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 1193x
Zveme všechny studenty a pedagogy na další z cyklu zajímavých veřejných diskusí, moderovaných Mgr. Štěpánem Sirovátkou v Komunitním centru Matky Terezy na Hájích. Diskuse s českým geologem, klimatologem a filosofem se koná ve středu 4.11. od 19.45h.

 
 
OSTROVINY

OSTROVINY

Vloženo: 16.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1094x
Studentky III. ročníku Anna Dohnalová, Kateřina Kaňovská, Zdeňka Kopecká, Milana Kudaeva a Kateřina Michaličková se na týden staly redaktorkami festivalového deníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Podívejte se na všechny 4 vydání, která vznikla pod vedením PhDr. Vlastimila Chalupy, učitele žurnalistiky.

 
 
Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší noviny

Vloženo: 12.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1263x
V tomto školním roce se škola opět zapojila do projektu Studenti čtou a píší noviny. Podívejte se na příspěvek studentky II. ročníku Barbory Bochňákové na zajímavé aktuální téma uprchlíci.

 
 
OSTROVINY 1, 2, 3

OSTROVINY 1, 2, 3

Vloženo: 12.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1149x
Středeční číslo právě v distribuci :)

 
 
Vycházející moderátorská hvězda

Vycházející moderátorská hvězda

Vloženo: 6.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1452x
Se studentkou Nicol Prosovou (IV.G) jste se mohli potkat na našem gymnáziu hlavně v minulých letech. Letos ji čeká maturitní zkouška, na kterou se momentálně připravuje. To ji ale nebrání vyjít vstříc novým zkušenostem a zážitkům. Vybrala si práci moderátorky a protože se ji velmi daří, rozhodli jsme se touto cestou zveřejnit rozhovor s ní. Gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí.

 
 
Velký literární bazar

Velký literární bazar

Vloženo: 30.9.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1102x
Přijďte si vybrat poklady české i světové literatury, novinky i historické skvosty v jazyce českém i cizím, za ceny vlídné!

 
 
Studenti Gymnázia bratří Čapků píší festivalový deník

Studenti Gymnázia bratří Čapků píší festivalový deník

Vloženo: 24.9.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1156x
Mezi 11. a 15. říjnem proběhne 47. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se každoročně koná v Ostrově. Letos poprvé se tato kulturní a společenská akce, která každoročně láká diváky malé i velké, stane nedílnou součástí životů žáků Gymnázia bratří Čapků, neboť se stanou šéfredaktory a redaktory festivalového deníku Ostroviny.

 
 
Workshopy filmové animace

Workshopy filmové animace

Vloženo: 9.9.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1338x
Začátek letošního roku se nese v duchu filmové animace a to díky workshopům, které naši studenti absolvují. Podívejte se na další výtvory našich žáků z druhého animačního workshopu.

 
 
Vědecký jarmark

Vědecký jarmark

Vloženo: 12.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1031x
Dne 9.9.2015 se studenti 2.G zúčastnili na Vítězném náměstí již 3.ročníku Vědeckého jarmarku, populárně-naučné prezentace jednotlivých fakult Karlovy univerzity i jiných vysokých škol a dalších vědeckých pracovišť (AV ČR), institucí propagující vědu či využívajících nejmodernější vědecké poznatky.

 
 
Svačiny ve škole

Svačiny ve škole

Vloženo: 20.9.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1148x
Od 23.9. si budete moci o velké přestávce (10:25-10:45) zakoupit různé druhy svačin od firmy Belfrito a od firmy Freshland

 
 
Staňte se tváří nového spotu Divadla pod Palmovkou

Staňte se tváří nového spotu Divadla pod Palmovkou

Vloženo: 9.9.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1249x
Milí studenti, Divadlo pod Palmovkou vás zve na natáčení propagačního spotu k otevření Divadla pod Palmovkou – v pondělí 14. září od 17 hod.

 
 
Planeta Země 3000 - Východní Afrika - kolébka civilizace

Planeta Země 3000 - Východní Afrika - kolébka civilizace

Vloženo: 12.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1158x
V rámci projektu PLANETA ZEMĚ 3000 (což je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko - zeměpisným přesahem seznamující každý rok studenty s jinou oblastí planety Země) shlédli 22.9.2013 studenti tříd 2.G a 3.G komentovanou projekci dokumentárního filmu „Východní Afrika – kolébka lidstva“ .

 
 
Čapkovské čtení 2015

Čapkovské čtení 2015

Vloženo: 30.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1368x
Dne 22.6. proběhl již sedmý ročník školního projektu Čapkovské čtení. Přečtěte si krátké ohlédnutí za touto akcí očima studentky druhého ročníku.

 
 
Předávání maturitního vysvědčení

Předávání maturitního vysvědčení

Vloženo: 23.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1363x
Slavnostní předávání vysvědčení je každý rok příjemnou povinností školy, blížící se prázdniny jsou pro mnohé studenty a také pedagogický sbor zaslouženým odpočinkem. I letos bylo předávání vysvědčení a výučních listů dojemnou chvílí. Pro studenty jedna velká etapa jejich života sice skončila, ale zároveň jim otevřela další dveře.

 
 
Hodina moderní chemie

Hodina moderní chemie

Vloženo: 30.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1242x
Dne 19. 6 . 2015 se studenti 1. - 3. roč. gymnázia zúčastnili HODINY MODERNÍ CHEMIE (realizované lektory VŠCHT v rámci projektu STEP KROK K POPULARIZACI VĚDY A VÝZKUMU) na téma Forenzní analýza.

 
 
Odborná stáž studentů II. a III.ročníku

Odborná stáž studentů II. a III.ročníku

Vloženo: 30.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1245x
Studenti druhého a třetího ročníku gymnázia ve dnech 25.5. - 29.5. 2015 byli na odborné praxi u různých organizací.

 
 
Na křižovatce kultur - školní zájezd Lauguedoc a Katalánsko

Na křižovatce kultur - školní zájezd Lauguedoc a Katalánsko

Vloženo: 30.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1237x
Na konci května se část našich studentů vydala na poznávací zájezd, jehož programem byly památky španělského Katalánska a jihofrancouzského pobřeží.

 
 
Identifikace osobnosti - testování

Identifikace osobnosti - testování

Vloženo: 30.5.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1221x
Gymnázium bratří Čapků se podílí na výzkumné studii - Identifikace osobnostních dispozic.

 
 
VII. ročník Čapkovského čtení

VII. ročník Čapkovského čtení

Vloženo: 16.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1217x
Čapkovské čtení je již tradičním školním projektem hostivařského Gymnázia bratří Čapků, který se koná každoročně a jehož hlavním poselstvím je upozornit na historicko-kulturní význam bratrů Karla a Josefa Čapka. Dovolujeme si Vás tímto pozvat na již sedmý ročník, který proběhne dne 22.6.2015 od 11h v Památníku Karla Čapka ve Strži u Staré Hutě.

 
 
ČAPNITO

ČAPNITO

Vloženo: 9.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1378x
ČAPNITO je školní časopis Gymnázia bratří Čapků, na jehož přípravě se podílejí především studenti semináře Žurnalistika, ale i další. Ponořte se do zajímavého vidění světa očima mladých lidí, kteří pro vás napsali zajímavé články, fejetony a sloupky, ale i básně.

 
 
Maturitní zkouška - jaro 2015

Maturitní zkouška - jaro 2015

Vloženo: 28.5.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1313x
Letošní maturanti nezklamali!!! Velmi gratulujeme všem našim studentům, kteří konali maturitní zkoušku. Všichni byli skvěle připraveni a proto zaslouženě uspěli.

 
 
Finále Studentské Thálie 2015

Finále Studentské Thálie 2015

Vloženo: 18.3.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1358x
11.3.2015 proběhlo na Nové scéně ND finále STUDENTSKÉ THÁLIE 2015.Texty dvou našich studentek, Anastázie Junové z 1.G a Mili Kudaevy ze 2.G, byly vybrány k autorskému přednesu.Jedním ze čtyř vítězných nominantů Ozvěn Studentské Thálie byl Ondřej Hrdlička ze 3.G., který kromě věcné ceny obdržel i prestižní výzvu ke spolupráci s předsedou Klubu pražských spisovatelů, Lubomírem Brožkem, a členem Mezinárodní federace novinářů, Petrem Koudelkou. Ondřejův text zaujal také členku poroty, renomovanou českou spisovatelku a překladatelku Radku Denemarkovou. Všem třem studentům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

 
 
2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

Vloženo: 27.4.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 7857x
Neuspěl jsi u pilotních zkoušek, a přesto máš potenciál studovat gymnázium? Dáme ti šanci! Ředitelka školy vyhlásila 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016. Ve druhém kole je kritériem pro přijetí pouze motivační pohovor.

 
 
Psychologický workshop

Psychologický workshop

Vloženo: 19.5.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1173x
Dne 8.4. 2015 se třída I.G a II.G zúčastnila interaktivního workshopu na téma duševní zdraví v rámci celoevropské kampaně „Mind the Mind – to Combat the Stigma of Mental Disorder“.

 
 
Písemné maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací

Písemné maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací

Vloženo: 26.5.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 2115x
S velkou radostí oznamujeme, že VŠICHNI NAŠI STUDENTI USPĚLI v písemné části státní maturitní zkoušky a také u obhajoby maturitních prací z dějin umění, navíc s výbornými výsledky.

 
 
Muzikoterapeutický workshop v Českém muzeu hudby

Muzikoterapeutický workshop v Českém muzeu hudby

Vloženo: 28.5.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1258x
21. dubna jsme se v rámci semináře Muzikologie vydali do Českého muzea hudby, kde nás čekal program zaměřený na práci s vlastními hudebními prožitky.

 
 
Návštěva ZOO

Návštěva ZOO

Vloženo: 23.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1420x
Dne 6. 5. 2015 se studenti 1. – 3 roč. gymnázia vypravili do ZOO.

 
 
Exkurze do Terezína

Exkurze do Terezína

Vloženo: 27.4.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1286x
Dne 1.4. se žáci naší školy zúčastnili exkurze do Památníku Terezín

 
 
Maturitní ples 2015 - fotogalerie

Maturitní ples 2015 - fotogalerie

Vloženo: 2.3.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1665x
Letošní maturitní ples se opět povedl! Podívejte se a posuďte sami...

 
 
Lyžařský výcvik 2015

Lyžařský výcvik 2015

Vloženo: 19.2.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1353x
Lyžařský výcvik patří mezi každoroční školní akce, které se žáci naší školy pravidelně zúčastňují. Tento rok proběhl v lednu v jednom z nejmodernějších tuzemských krkonošských lyžařských středisek - Černá hora.

 
 
Maturitní ples 2015

Maturitní ples 2015

Vloženo: 10.2.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1394x
Srdečně vás zveme na slavnostní maturitní ples našich letošních maturantů, který proběhne již tento čtvrtek dne 12.2.2015 od 19h v neobvyklém, ale velmi originálním prostoru MeetFactory v Praze na Smíchově.

 
 
Školení první pomoci

Školení první pomoci

Vloženo: 17.1.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1329x
Naše škola se zapojila do projektu "PRO ŽIVOT" v jehož rámci se minulý týden se studenti našeho gymnázia i jejich pedagogové zúčastnili školení v základech první pomoci, vedeného lektory z řad studentů lékařské fakulty.

 
 
Topografie Prahy

Topografie Prahy

Vloženo: 10.1.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 1435x
Ve školním roce 2014/2015 organizujeme školní projekt Literárně-historicko-umělecká topografie Prahy. Cílem tohoto projektu je zmapovat zajímavá místa hlavního města očima našich studentů a představit tato místa svým spolužákům a pedagogům.

 
 
Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky

Vloženo: 3.12.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 1380x
Ačkoliv výuka na naší škole je zaměřená humanitním směrem, neznamená to, že bychom zanevřeli na vědu či technický pokrok. Dne 11.11.2014 se třídy 1. G, 2.G a 3.G zúčastnily projekce filmu Surviving the teenage brain promítaného v rámci Týdne vědy a techniky . Studenti zde shlédli dokument týkající se vývoje lidského mozku a psychiky v pubertě, přičemž změny byly vysvětlovány z hlediska biologie, medicíny i psychologie.

 
 
Duševní nemoci - beseda

Duševní nemoci - beseda

Vloženo: 16.11.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 1361x
Dne 4.11. 2014, v rámci hodin psychologie, navštívili naši školu pracovníci z o.s. Kolumbus (Sdružení uživatelů psychiatrické péče ČR) a představili nám své životní příběhy a zkušenosti s duševní nemocí.

 
 
Korespondence V+W v divadle Na Zábradlí

Korespondence V+W v divadle Na Zábradlí

Vloženo: 12.11.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 1484x
5. 11. 2014 zhlédli studenti 2. a 3. ročníku v divadle Na Zábradlí divadelní představení " KORESPONDENCE V A W "

 
 
Exkurze do Psychiatrické nemocnice

Exkurze do Psychiatrické nemocnice

Vloženo: 25.10.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 1490x
Dne 17.10. 2014 se studenti I.G, IV.P a zájemci ze III.G, IV.G a V.P zúčastnili exkurze do Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde na ně kromě prohlídky tohoto areálu čekalo několik zajímavých setkání.

 
 
Debata

Debata

Vloženo: 23.10.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 1742x
Dne 1.10. se žáci třídy II.G zúčastnili politické debaty "Naše Praha"

 
 
Adaptační kurz 2014

Adaptační kurz 2014

Vloženo: 10.10.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1616x
Stejně jako v minulých letech se studenti 1. ročníku gymnázia zúčastnili adaptačního kurzu, který proběhl 9. – 11. 9. 2014 v r.a. Poslův mlýn (Doksy)

 
 
Přednáška o exoplanetách. Studentům

Přednáška o exoplanetách. Studentům

Vloženo: 21.7.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1385x
Dne 18. června 2014 se konala přednáška o exoplanetách. Studentům 1. a 2. ročníku gymnázia vyprávěl o těchto ?družicích?, obíhajících okolo jiných hvězd nežli naše Slunce, poutavým způsobem Bc. Petr Sobotka, astrofyzik, tajemník ČAS.

 
 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Vloženo: 20.6.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1483x
Dne 19.6. proběhlo za přítomnosti místostarostky MČ Prahy 15, ředitelky školy, pedagogů, rodin a přátel slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

 
 
Kapka medu pro Verunku

Kapka medu pro Verunku

Vloženo: 2.6.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 13261x
Jedním z volitelných předmětů na našem gymnáziu je velmi atraktivní Divadelní maskérství. Předností tohoto předmětu je nejen certifikát, který každý po úspěšném dokončení obdrží, ale také možnost stát se opravdu profesionálními maskéry.

 
 
Škola v DOXu - DOX ve škole

Škola v DOXu - DOX ve škole

Vloženo: 16.4.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1610x
V květnu jsme navštívili centrum současného umění - DOX - v rámci projektu Škola v DOXu - DOX ve škole. Galerii jsme navštívili hned dvakrát a to se třídou 2.G výstavu Plakát v souboji ideologií a s 1.G výstavu Nad čarou.

 
 
Lyžařský výcvik 2014

Lyžařský výcvik 2014

Vloženo: 6.4.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 1633x
V termínu od 16.2. do 21.2. se naše škola zúčastnila lyžařského výcviku v rakouských Alpách. Ubytováni jsme byli v horském městečku Spittal an der Drau a lyžovat jsme dojížděli do střediska Goldeck. Kurzu se zúčastnilo 12 studentů, převážně z gymnazistů.

 
 
Džungle před tabulí

Džungle před tabulí

Vloženo: 1.4.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1489x
V pondělí 31. 3. 2014 navštívili žáci všech ročníků Gymnázia bratří Čapků představení "The Blackboard Jungle" (Džungle před tabulí) v podání brněnských středoškoláků pod hlavičkou divadla Domino Theater.

 
 
Jeden svět na školách

Jeden svět na školách

Vloženo: 12.3.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1448x
Další akcí spojenou s projektem "Jeden svět na školách" organizace Člověk v tísni, se kterým naše šklola dlouhodobě spolupracuje, je každoročně pořádaný festival Jeden svět, věnující se problematice dodržování lidských práv.

 
 
Sluníčkový den 2014

Sluníčkový den 2014

Vloženo: 30.3.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1355x
Gymnázium Bratří Čapků a PČSSOU s.r.o. se ve dnech 1. a 2. dubna 2014 účastnilo veřejné charitativní sbírky Nadačního Fondu Rozum a Cit - SLUNÍČKOVÝ DEN. Nadační fond Rozum a Cit, jehož patronkou je herečka Naďa Konvalinková a sportovní moderátor Vojtěch Bernatský, podporuje náhradní rodiny již 17 let. Za dobu své činnosti a podpořili náhradní rodiny částkou přes 30 000 000 Kč. A co je nejdůležitější, v těchto rodinách našlo nový domov okolo 3 500 opuštěných dětí.

 
 
Step by step - hodiny moderní chemie

Step by step - hodiny moderní chemie

Vloženo: 23.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1416x
14. 1. 2014 proběhly na GBČ 3 hodiny zajímavých demonstračních pokusů předvedených pracovníkyVŠCHT v rámci projektu STEP BY STEP - HODINY MODERNÍ CHEMIE. Tohoto vítaného zpestření výuky chemie se zúčastnily třídy 1.G, 2.G, 3.G.

 
 
Maturitní ples třídy 4.G v hotelu Belvedere

Maturitní ples třídy 4.G v hotelu Belvedere

Vloženo: 18.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1696x
Dne 16.2. se konal maturitní ples třídy 4.G v hotelu Belvedere. Nejen moderátor večera, Petr Vondráček, ale i všichni maturanti a ostatní studenti a jejich rodiny s přáteli se postarali o skvělou atmosféru této jedinečné společenské události.

 
 
Přednáška odborníka na ústavní právo

Přednáška odborníka na ústavní právo

Vloženo: 16.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1423x
Místo klasické hodiny politologie přednáška odborníka na ústavní právo. Takovouto netradiční hodinu absolvovala třída 1.G, kterou nejvíce zajímalo téma poslanecké imunity.

 
 
Beseda s emeritním policejním radou

Beseda s emeritním policejním radou

Vloženo: 16.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1269x
Besedu s emeritním policejním radou plk. Miloslavem Dočekalem bývalým šéfe oddělení, zabývající se násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální policie, členem Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí (sdružení na pomoc obětem trestných činů), jsme navštívili dne 16.2. v dopoledních hodinách se třídami gymnázia. Zajímavá beseda proběhla v divadle u hasičů.

 
 
Atlantis Center

Atlantis Center

Vloženo: 15.1.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1364x
Naše třída 1. G společně s naší milou profesorkou Janochovou navštívila v prosinci vědecko-zábavné centrum Atlantis.

 
 
Adventní výlet do Drážďan.

Adventní výlet do Drážďan.

Vloženo: 19.12.2013 | Autor: admin | Zobrazeno: 1372x
Dne 17.12. jsme se studenty GBČ a PČS SOU navštívili vánoční Drážďany. Nejprve jsme si prohlédli muzeum hygieny, které nás, oproti našim původním předsudkům, mile překvapilo a ve kterém jsme strávili přes dvě hodiny

 
 
Exkurze do pankrácké věznice

Exkurze do pankrácké věznice

Vloženo: 5.12.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1633x
Exkurze do věznice

 
 
Uplatnění na pracovním trhu

Uplatnění na pracovním trhu

Vloženo: 9.12.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1358x
Dne 6.12. se studenti maturitních ročníků a třetí ročník učebních oborů zúčastnili přednášky na téma "Uplatnění na pracovním trhu".

 
 
Čapkovské čtení 2013

Čapkovské čtení 2013

Vloženo: 13.12.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1465x
(tentokrát i v ulicích Prahy) Po stopách bratří Čapků v ulicích Prahy Je středa 9h ráno a studenti Gymnázia bratří Čapků se v doprovodu svých pedagogů schází na náměstí Míru, symbolicky u pomníku Karla a Josefa Čapků z roku 1995, jehož autorem je známý sochař a šperkař Pavel Opočenský.

 
 
Lidé a peníze

Lidé a peníze

Vloženo: 4.12.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1361x
V rámci předmětu ekonomika navštívili studenti dne 19.září 2013 expozici České národní banky "Lidé a peníze." Expozice se nachází v prostorách bývalého trezoru banky.

 
 
Výstava Tutanchamon

Výstava Tutanchamon

Vloženo: 18.10.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1273x
Tutanchamon - jeho hrob a poklady

 
 
Stanice přírodovědců

Stanice přírodovědců

Vloženo: 18.10.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1434x
Komentovaná prohlídka Stanice přírodovědců

 
 
Výsledky studentských předčasných voleb

Výsledky studentských předčasných voleb

Vloženo: 9.10.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1340x
Je středa 2.10., 4.vyučovací hodina a do prázdné učebny číslo 8 přichází třída 4.G spolu s maturitní komisí ve složení: Martina Reischlová, Míša Fojtů a Dan Hodek. Připravují učebnu pro volbychtivé spolužáky. Seznamy potenciálních voličů, volební urny, hlasovací lístky, hlasovací pulty, plenty, stoly, židle, prostě vše, s čím se běžní voliči setkávají u běžných voleb, to vše leželo tentokrát na bedrech samotných studentů.

 
 
Zločin a oběti

Zločin a oběti

Vloženo: 3.10.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1280x
18.10 2013 třídy 4. P, 1. G, 2. G a část třídy 3. G navštívily v prostorách Policejního muzea výstavu "Zločin a oběti".

 
 
Tanec místo tělocviku

Tanec místo tělocviku

Vloženo: 3.10.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1290x
Dne 18.10. a 4.11. se v hodině Tv (dívky) třídy gymnázia a učiliště zúčastnily tanečního programu Občanského sdružení PopBalet a taneční školy InDance.

 
 
Planeta Země 3000

Planeta Země 3000

Vloženo: 26.9.2013 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1293x
Naše škola se zapojila do projektu PLANETA ZEMĚ 3000. V rámci projektu PLANETA ZEMĚ 3000 shlédli 26. 9. 2013 studenti tříd 1. G, 2. G a 3. O komentovanou projekci filmu MADAGASKAR aneb příběh pradávné Lemurie.

 
 
Celkem: 170 článků