PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Projekt Comenius 2011-2013

Vloženo: 10.10.2014 | Autor: brand | Zobrazeno: 1783x

 

OFICIÁLNÍ WEB PROJEKTU: www.letsmeetunderthespots.weebly.com

 

COMENIUS LEAFLET

 

>> Zpráva o projektovém setkání v Elazigu (14.-19.11.2011)

>> Zpráva o projektovém setkání v Praze (06.-10.02. 2012)

>> Zpráva o projektovém setkání ve Vonitse (22./24.-28.04. 2012)

 

>> Zpráva o projektovém setkání v Bacau (15.-19. 10. 2012)

 

Článek v Hlasateli MČ 15 o setkání projektu Comenius v Řecku
 

Článek v časopisu Moderní vyučování,
květen - červen 2013
Téma: aktivity končícího projektu Comenius
Titul: "Pět národů v jednom divadle"
Autor: Rejzl
otevřít v souboru pdf 

 

 >> Hlavní výstupy: www.letsmeetunderthespots.weebly.com

 Powerpointové prezentace:

 

Our country and our school

 

Ukázka dramatizace přeloženého textu:

 

 

Hlavním koordinátorem projektu je škola z tureckého města Elazig (Ahmet Kabakli Anadolu Ogretmen Lisesi).

Koordinátor projektu na straně české účasti: Mgr. Bohuslav Rejzl

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY

 

 

Ahmet Kabakli Anadolu Ogretmen Lisesi
ELAZIG,Turecko

Ekonomska i turisticka škola Daruvar
DARUVAR, Chorvatsko

Liceul cu Program Sportiv
BACĂU, Rumunsko

Istituto Istruzione Superiore, Oliverio De Fonseca,
SAN GIOVANNI IN FIORE, Itálie

Geniko Likeio Vonitsas
VONITSAS, Řecko

Gymnázium bratří Čapků a PČSSOU
PRAHA, Česká republika

 

 

Charakteristika projektových aktivit

Do projektu Let´s Meet under the Spots se společně s naší školou zapojily školy z tureckého Elazigu, chorvatského Daruvaru, rumunské Bacau, italského San Giovanni in Fiore a řecké Vonitsas. Jako komunikační jazyk byla mezi partnerskými školami dohodnuta angličtina, jako hlavní komunikační nástroj bude využíván internet, konkrétně společný web, který bude vytvořen tureckým koordinátorem v listopadu 2011.

Projekt Comenius -  Let´s meet under the Spots je zaměřen na využití aktivit tvůrčího psaní a dramatiky v anglickém jazyce. Po obsahové stránce budou hlavním tématem projektu pohádky a lidové pověsti každé z partnerských škol. Partnerské školy budou mezi sebou komunikovat na společném webu, a to formou projektového deníku. Na toto místo budou taktéž vkládat materiál určený pro ostatní školy (texty posbíraných příběhů, fotky, videa apod.). Na základě četby přijatých příběhů partnerských škol sestaví vždy nový text a podle něj nacvičí krátkou divadelní hru, kterou natočí na kameru a vloží na společný web. Celý projekt bude završen společným divadelním vystoupením a vydáním brožury dokumentující průběh tohoto projektu. 
Studenti tak budou mít možnost srovnávat rozdíly v kultuře, mentalitě a způsobu života v jednotlivých zemích, zábavnou formou se zdokonalovat v angličtině a práci na PC, 
poznat nové přátele či z grantových prostředků vycestovat do zemí zahraničních partnerů.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

vloženo: 26. 09. 2011