PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Planeta Země 3000

Vloženo: 10.10.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 1361x

Naše škola se zapojila do projektu PLANETA ZEMĚ 3000.

V rámci projektu PLANETA ZEMĚ 3000 shlédli 26. 9. 2013 studenti tříd 1. G, 2. G a 3. O komentovanou projekci filmu MADAGASKAR aneb příběh pradávné Lemurie.

Projekce byla rozdělena do pasáží zabývajících se různou tématikou:

Lemuři, Chameleoni, Geologická minulost Země a Madagaskaru, Baobaby, Malgaši, Vanilka, Trnitý buš, Madagaskar jako jedna z nejchudších zemí světa, Ekologické problémy Madagaskaru, Malgašské tradice, zvyky a rituály

Studenti se seznámili s unikátní faunou a florou Madagaskaru (z níž téměř 90% jsou druhy endemické) - sledovali jedinečné záběry ze života tlupy lemurů kata, náročné hledání jednoho z údajně nejošklivějších zvířat na světě ? ksukola ocasatého, jedinečné schopnosti chameleonů, majestátnost baobabů,...Dále sledovali bouřlivou geologickou minulost tohoto čtvrtého největšího ostrova a s ní související obrovskou biodiverzitu, úžasné scenérie několika tamějších národních parků, ojedinělé ekosystémy (trnitý buš, mangrovové porosty, tropické deštné lesy, savany, mokřady, vápencová skaliska, alkalické jezero, skalní města?). Zajímavé byly také filmové pasaže týkající se života domorodých obyvatel - Malgašů - všední život ve vesnici, tradice, rituály, unikátní kultura s prolínajícími se vlivy asijskými, africkými, muslimskými i středoevropskými. V neposlední řadě bylo pojednáno o závažných problémech ekologických (chudoba s ní související odlesňování, nutnost ochrany mizejících biomů).

Po zhlédnutí každé pasáže následoval komentář odborných lektorů zaměřený na vyložení, prohloubení a osvojení si učiva z biologie, zeměpisu, ekologie, enviromentálních věd, společenských věd, dějepisu, kulturní antropologie, ale i hudební a estetické výchovy. Velký důraz v rámci celého projektu je kladen na mezipředmětové propojení. 

Na závěr akce obdržel každý ze studentů dárek - časopis Koktejl, škola obdžela výukové DVD, výukové karty a pracovní listy k programu Madagaskar.

Více informací včetně fotogalerie a krátké videopasáže na www.planetazeme3000.cz