PARTNEŘI
Aktuality
ŠKOLNÍ BISTRO
31.1.2019

V pondělí 4.2. bude otevřeno nové školní bistro.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
25.1.2019

Tělesná výchova v týdnu od 28.1. do 31.1. - v rámci hodin tv bude probíhat školení první pomoci – ve škole !!!

Třídní schůzky
11.1.2019

Čtvrtek 17.1.2019 od 16:00 do 18:00 hodin formou individuálních pohovorů. 

ČTVRTEK 29.11.
23.11.2018

1.G + 2.G + vybraní zájemci ze 3.G
Den latiny (hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha)
Sraz: 8:45 dole ve stanici metra Staroměstská (konec akce 15:00; přestávka 12:15-13:15)
Doprovod: Dittrich, Rittichová

ČTVRTEK 8.11.
7.11.2018

2.G + 3.G (pouze zájemci – Sobotková, Květ, Kárníková, Pešková, Smrkovská)
Přednáška „Léčivé rostliny“ – v rámci vzdělávacího projektu Věda hrou za spolupráce VŠCHT Praha
Odchod po 4.vyučovací hodině
Doprovod: Krásová

PONDĚLÍ 5.11.
25.10.2018
4.G, 4.P, 4.V, 5.P, 5.V – exkurze Státní oblastní archiv v Praze (Archivní 4/2257, 149 00, Praha 4)
Sraz: 9:00 před archivem
Doprovod: Kubešová
ČTVRTEK 25.10.
22.10.2018
1.G, 2.G, 3.G, 4.G, 4.V, 4.P, 5.V, 5.P – divadelní představení Svět podle Čapka (KD Mlejn - Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 13-Stodůlky) – po akci hromadný návrat do školy na 5.vyučovací hodinu!!!
Sraz: 8:45 před KD Mlejn
Doprovod: Rittichová, Brycz, Savicevic
Vstupné: 70 Kč (vyberou třídní učitelé do středy)
PÁTEK 19.10.
16.10.2018

5.P + 5.V + 4.G - pouze Bezkočková, Nováková, Vu - exkurze ČNB (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1)
sraz: 10:45 před ČNB (5.V + 5.P odchod ze školy po 2.vyučovací hodině)
doprovod: Kubešová

STŘEDA 17.10.
16.10.2018

3.G – adaptační den s třídní učitelkou – Francouzský institut (projekce filmu + vernisáž)
Sraz: 10:30 před Francouzským institutem (Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město) – konec akce cca 15:00
Vstupné: 150 Kč
Doprovod: Holmanová

PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.G, 2.G, 3.G, 4.G – Památník národního písemnictví - Villa Pellé (Pelléova 10, 160 00 Praha 6)
Sraz: 9:45 před vilou (po programu přesun do PNP - Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha - Hradčany-Praha 1)
Doprovod: Brycz, Papoušek
Vstupné: cca 20 – 50 Kč

ÚTERÝ 9.10.
8.10.2018

1.G, 2.G, 3.G, 4.G – Svět - naruby (Takzvaný ráj) – představení k 70. výročí státu Izrael
Sraz: 9:30 Divadlo U Valšů (Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město) – následuje beseda po akci s potomky Lustigových
Po skončení akce společný návrat do školy na 6.vyučovací hodinu!!!
Doprovod: Savicevic, Palas, Krásová
Vstupné: 60 Kč/žák

Křest knihy "Emil a upíři"
10.9.2018

Jménem našeho učitele českého jazyka, pana Mgr. Pavla Brycze, vás zveme na křest jeho nové knihy  Více informací na našem FB!

Dny Prahy 15
5.9.2018

12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin zahájení školní roku 2018/2019 pro všechny ročníky gymnázia

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 

Podmínky přijetí

Vloženo: 31.8.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 18835x

Přijetí na gymnázium do školního roku 2019/2020

 

Bližší informace o studiu a možnosti přijetí na naše gymnázium naleznete nejen na webových stránkách www.gymnaziumbc.cz, ale také ve dnech otevřených dveří každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin nebo případně kdykoliv po telefonické domluvě na čísle 606 709 781. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem pro přijímací řízení je Ivan Čelko, DiS.

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2019.

 

Na níže uvedených odkazech je ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu.

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce

 

 

Otázky a odpovědi související se studiem na naší škole

 

Jaké obory nabízí vaše škola a v jaké formě lze otevírané studijní obory studovat?

Naše škola v nadcházejícím školním roce, tj. 2019/2020 nabízí 4letý studijní obor úplného středního vzdělání s maturitou, a to v oboru Gymnázium 79-41-K/41 s humanitním zaměřením. Obor je otevírán pouze v denní formě studia. Pokud máte zájem o maturitní obory dálkové formy studia, navštivte stránky pcssou.cz.

Jakou formou probíhají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky na naši školu probíhají formou přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazykamotivačního pohovoru, v jehož rámci je zjišťována motivace ke studiu, prospěch v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk), zájmové aktivity, účast v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a všeobecný přehled uchazeče. V případě, že počet uchazečů je vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, je dána přednost uchazečům s lepším prospěchem, přičemž stejná váha jako prospěchu bývá přikládána účasti v literárních, výtvarných a jiných soutěžích a olympiádách, zájmovým aktivitám, vlastní tvorbě apod. 

 

Platí se na vaší škole školné?

Ano, roční školné na naší škole činí 28 800 Kč, splatné ve dvou pololetních splátkách. (po domluvě možný splátkový kalendář)

 

Kdo mi vydá přihlášku ke studiu?

Žákům ZŠ může přihlášku vydat ředitel příslušné základní školy.

 

Jaké cizí jazyky se vyučují na vaší škole?

Učební plán v nabídce povinných předmětů počítá s nabídkou dvou světových jazyků (angličtina, francouzština) a jednoho klasického (latina).


Kdo tvoří pedagogický sbor?

Průměrný věk pedagogického sboru je 33 let. Zastoupení mužů a žen, věkových kategorií i stylů výuky je vyvážené.


Čím je váš učební plán specifický?

Soustředíme se na posílení výuky v oblasti humanitní a umělecko-výtvarné. Během výuky tak je více prostoru pro studium českého jazyka, cizích jazyků, společenských věd, dějepisu a dějin umění. Učební plán (otevřít) studijního programu navíc počítá s pestrou nabídkou volitelných předmětů, vycházejících z odkazu bratří Čapků (literární, dramatická a výtvarná tvorba). Vedle rozšířené výuky klasických humanitních předmětů se student profiluje v několika volitelných předmětech, jejichž hlavním cílem je rozvíjet kreativitu studentů.


Jak probíhá výuka cizích jazyků?

Výuka cizích jazyků je zajištěna kvalifikovanými lektory. Konverzace v AJ a FJ je vedena rodilými mluvčími.


Je škola zapojena do mezinárodních projektů?

Ano, v letech 2011 - 2013 jsme byli zapojeni do multilaterálního projektu Comenius - Partnerství škol, ve kterém byl kladen důraz na multikulturní dialog partnerských škol z pěti různých evropských zemí.

 

Zajišťuje vaše škola stravování?

Studenti mají možnost navštěvovat jídelnu v SOŠ a SOU Weillova či sousední ZŠ Kozinova. 

 

Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme vám k dispozici na dnech otevřených dveří každé úterý a čtvrtek v době od 13 do 16 hodin, nebo kdykoliv po telefonické domluvě na čísle nebo 606 709 781. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem pro přijímací řízení je Ivan Čelko, DiS. celko@gbc-pcssou.cz.