PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Podmínky přijetí

Vloženo: 31.8.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 38084x

Přijetí na gymnázium do školního roku 2022/2023

 

Bližší informace o studiu a možnosti přijetí na naše gymnázium naleznete nejen na webových stránkách www.gymnaziumbc.cz, ale také ve dnech otevřených dveří každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin nebo případně kdykoliv po telefonické domluvě na čísle 736 726 330. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem pro přijímací řízení je Ivan Čelko, DiS.

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2022.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 1. řádný termín 12. 4. 2022, 2. řádný termín 13. 4. 2022.

 

 

 

Otázky a odpovědi související se studiem na naší škole

 

Jaké obory nabízí vaše škola a v jaké formě lze otevírané studijní obory studovat?

Naše škola v nadcházejícím školním roce, tj. 2019/2020 nabízí 4letý studijní obor úplného středního vzdělání s maturitou, a to v oboru Gymnázium 79-41-K/41 s humanitním zaměřením. Obor je otevírán pouze v denní formě studia. Pokud máte zájem o maturitní obory dálkové formy studia, navštivte stránky www.pcssou.cz.

Jakou formou probíhají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky na naši školu probíhají formou přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazykamotivačního pohovoru, v jehož rámci je zjišťována motivace ke studiu, prospěch v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk), zájmové aktivity, účast v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a všeobecný přehled uchazeče. V případě, že počet uchazečů je vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, je dána přednost uchazečům s lepším prospěchem, přičemž stejná váha jako prospěchu bývá přikládána účasti v literárních, výtvarných a jiných soutěžích a olympiádách, zájmovým aktivitám, vlastní tvorbě apod. 

 

Platí se na vaší škole školné?

Ano, roční školné na naší škole činí 28 800 Kč, splatné ve dvou pololetních splátkách (po domluvě možný splátkový kalendář).

 

Kdo mi vydá přihlášku ke studiu?

Žákům ZŠ může přihlášku vydat ředitel příslušné základní školy.

 

Jaké cizí jazyky se vyučují na vaší škole?

Učební plán v nabídce povinných předmětů počítá s nabídkou dvou světových jazyků (angličtina, francouzština) a jednoho klasického (latina).


Kdo tvoří pedagogický sbor?

Průměrný věk pedagogického sboru je 35 let. Zastoupení mužů a žen, věkových kategorií i stylů výuky je vyvážené.


Čím je váš učební plán specifický?

Soustředíme se na posílení výuky v oblasti humanitní a umělecko-výtvarné. Během výuky tak je více prostoru pro studium českého jazyka, cizích jazyků, společenských věd, dějepisu a dějin umění. Učební plán (otevřít) studijního programu navíc počítá s pestrou nabídkou volitelných předmětů, vycházejících z odkazu bratří Čapků (literární, dramatická a výtvarná tvorba). Vedle rozšířené výuky klasických humanitních předmětů se student profiluje v několika volitelných předmětech, jejichž hlavním cílem je rozvíjet kreativitu studentů.


Jak probíhá výuka cizích jazyků?

Výuka cizích jazyků je zajištěna kvalifikovanými lektory. Konverzace v AJ a FJ je vedena rodilými mluvčími.


Je škola zapojena do mezinárodních projektů?

Ano, v letech 2011 - 2013 jsme byli zapojeni do multilaterálního projektu Comenius - Partnerství škol, ve kterém byl kladen důraz na multikulturní dialog partnerských škol z pěti různých evropských zemí.

 

Zajišťuje vaše škola stravování?

Škola obědy nezajišťuje, nicméně žáci mají možnost využít školní stravovací bufet otevřený denně od 7:30 do 16:30 hodin. 

 

Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme vám k dispozici na dnech otevřených dveří každé úterý a čtvrtek v době od 13 do 16 hodin, nebo kdykoliv po telefonické domluvě na čísle nebo 736 726 330. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem pro přijímací řízení je Ivan Čelko, DiS. celko@gbc-pcssou.cz.