PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Profil absolventa

Vloženo: 10.10.2014 | Autor: brand | Zobrazeno: 8743x

Profil absolventa Gymnázia bratří Čapků, tak jak je koncipován ve Školském vzdělávacím programu, prezentuje ideální stav, ke kterému směřuje činnost vyučujících a samozřejmě žáků. Měl by být však dosažitelný pro většinu žáků gymnázia s požadovanými studijními předpoklady a v neposlední řadě odpovědným přístupem ke studiu. O tom, do jaké míry se tohoto stavu podařilo naplnit, vypovídají částečně vysvědčení v každém z ročníků 4letého cyklu a taktéž výsledky v obou částech maturitní zkoušky.

 

  • je motivován k pokračování ve studiu na vysoké škole (zejména fakulty filozofické, umělecké, pedagogické, humanitních studií, sociálních věd, právnické, ekonomické a další)
  • uvědomuje si úlohu vzdělání v lidském životě
  • je veden k osvojení si klíčových kompetencí gymnaziálního vzdělávání dle školního vzdělávacího programu GbČ.