PARTNEŘI
Aktuality
ŠKOLNÍ BISTRO
31.1.2019

V pondělí 4.2. bude otevřeno nové školní bistro.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
25.1.2019

Tělesná výchova v týdnu od 28.1. do 31.1. - v rámci hodin tv bude probíhat školení první pomoci – ve škole !!!

Třídní schůzky
11.1.2019

Čtvrtek 17.1.2019 od 16:00 do 18:00 hodin formou individuálních pohovorů. 

ČTVRTEK 29.11.
23.11.2018

1.G + 2.G + vybraní zájemci ze 3.G
Den latiny (hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha)
Sraz: 8:45 dole ve stanici metra Staroměstská (konec akce 15:00; přestávka 12:15-13:15)
Doprovod: Dittrich, Rittichová

ČTVRTEK 8.11.
7.11.2018

2.G + 3.G (pouze zájemci – Sobotková, Květ, Kárníková, Pešková, Smrkovská)
Přednáška „Léčivé rostliny“ – v rámci vzdělávacího projektu Věda hrou za spolupráce VŠCHT Praha
Odchod po 4.vyučovací hodině
Doprovod: Krásová

PONDĚLÍ 5.11.
25.10.2018
4.G, 4.P, 4.V, 5.P, 5.V – exkurze Státní oblastní archiv v Praze (Archivní 4/2257, 149 00, Praha 4)
Sraz: 9:00 před archivem
Doprovod: Kubešová
ČTVRTEK 25.10.
22.10.2018
1.G, 2.G, 3.G, 4.G, 4.V, 4.P, 5.V, 5.P – divadelní představení Svět podle Čapka (KD Mlejn - Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 13-Stodůlky) – po akci hromadný návrat do školy na 5.vyučovací hodinu!!!
Sraz: 8:45 před KD Mlejn
Doprovod: Rittichová, Brycz, Savicevic
Vstupné: 70 Kč (vyberou třídní učitelé do středy)
PÁTEK 19.10.
16.10.2018

5.P + 5.V + 4.G - pouze Bezkočková, Nováková, Vu - exkurze ČNB (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1)
sraz: 10:45 před ČNB (5.V + 5.P odchod ze školy po 2.vyučovací hodině)
doprovod: Kubešová

STŘEDA 17.10.
16.10.2018

3.G – adaptační den s třídní učitelkou – Francouzský institut (projekce filmu + vernisáž)
Sraz: 10:30 před Francouzským institutem (Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město) – konec akce cca 15:00
Vstupné: 150 Kč
Doprovod: Holmanová

PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.G, 2.G, 3.G, 4.G – Památník národního písemnictví - Villa Pellé (Pelléova 10, 160 00 Praha 6)
Sraz: 9:45 před vilou (po programu přesun do PNP - Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha - Hradčany-Praha 1)
Doprovod: Brycz, Papoušek
Vstupné: cca 20 – 50 Kč

ÚTERÝ 9.10.
8.10.2018

1.G, 2.G, 3.G, 4.G – Svět - naruby (Takzvaný ráj) – představení k 70. výročí státu Izrael
Sraz: 9:30 Divadlo U Valšů (Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město) – následuje beseda po akci s potomky Lustigových
Po skončení akce společný návrat do školy na 6.vyučovací hodinu!!!
Doprovod: Savicevic, Palas, Krásová
Vstupné: 60 Kč/žák

Křest knihy "Emil a upíři"
10.9.2018

Jménem našeho učitele českého jazyka, pana Mgr. Pavla Brycze, vás zveme na křest jeho nové knihy  Více informací na našem FB!

Dny Prahy 15
5.9.2018

12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin zahájení školní roku 2018/2019 pro všechny ročníky gymnázia

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 

Filosofie školy

Vloženo: 2.2.2018 | Autor: brand | Zobrazeno: 5128x

Jsme čtyřleté soukromé gymnázium v Praze 10 - Hostivař. Nabízíme úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v oblasti humanitní a literárně-výtvarné. Během výuky tak je více prostoru pro studium českého jazyka, cizích jazyků, společenských věd, dějepisu a dějin umění. Učební plán studijního programu navíc počítá s pestrou nabídkou volitelných předmětů, vycházejících z odkazu bratří Čapků (literární, dramatická a výtvarná tvorba).

 

Specializujeme se především na výuku:

 

  • literární - důraz na rozvíjení schopnosti práce s jazykem, mytologické pojetí výuky literatury metodou "storyline" (prezentování učiva, efektivnější komunikace a zážitková výuka, která rozvíjí motivaci a prostřednictvím vyprávění příběhů - storytellingu vede žáky k aktivnímu přístupu k rozvoji vlastní čtenářské gramotnosti)
  • výtvarnou - malba, kresba, grafika, design, počítačová grafika
  • cizích jazyků - Aj, Fj, Lj - konverzace s rodilými mluvčími; účast v mezinárodních projektech; příprava k mezinárodním zkouškám
  • společenských věd - psychologie, moderní dějiny, filozofie, právo, rétorika, sociologie/antropologie,...
  • zájmovou - široká nabídka volitelných předmětů (žurnalistika, dramatika a divadlo, výtvarná praktika, tvůrčí psaní, průvodcovství, ...)

 

Klademe důraz na individuální potřeby žáků, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy.

 

Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu Studia humaniora.

 

Koncepce studia je založená v souladu s humanitním zaměřením gymnázia na preferenci především filologických (tj. jazykově-literárních) a estetických oborů. V oblasti jazykově-literární je základem rozšířená výuka českého jazyka a literatury. V její jazykové části je studium zaměřeno na gramatiku a stylistiku s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího psaní a užívání jazyka v mluvené i psané podobě a je doplněno kurzy žurnalistiky, rétoriky, tvůrčího psaní a dramatiky. V části literární je potom cílem studia otevřít studentům svět české i světové literatury, inspirovat je k vlastní četbě, případně i k vlastní tvorbě. Jsou plánovány i mimořádné přednášky pozvaných hostů z řad osob literárně činných.

 

Jazykově-literární zaměření nutně doplňuje studium cizích jazyků, konkrétně anglického a francouzského jazyka, zaměřené nejen na zvládnutí běžné konverzace, ale i na schopnost čtení textů v cizím jazyce a poznávání literatury a kultury daných zemí. Byl zařazen i kurz latiny jakožto základ klasické vzdělanosti. V oblasti studia zaměřené na estetiku je pozornost věnována dějinám a teorii umění (výtvarného, ale též hudby a filmu) a na rozvíjení vlastních tvořivých schopností studentů realizujících se v kurzech malby, kresby, počítačové grafiky a designu. Humanitní obory dále doplňuje studium dějepisu a základů společenských věd, v jejichž rámci jsou vyučovány základy psychologie, sociologie, kulturní antropologie, ekonomie, politologie, práva a filozofie a které jsou doplněné kurzem mediální praktika. Studium dále pochopitelně obsahuje i výuku ostatních standardních oborů (matematika, informatika a výpočetní technika, fyzika, chemie, biologie/ekologie, zeměpis a tělesná výchova) v základním rozsahu nutném pro splnění požadavku všeobecného vzdělání a přehledu.

 

Jazyková kompetence dnes tvoří základní předpoklad jak pro úspěšné vysokoškolské studium, tak pro uplatnění se v životě. Rozhodli jsme se proto zařadit do studijního programu dva hlavní evropské jazyky, a to angličtinu pro její dominantní postavení ve světě a francouzštinu pro její důležitou roli v evropské kultuře a literatuře a též pro její diplomatický význam.

 

ŠVP je postaven tak, aby studium na GbČ poskytlo žákům kvalitní všeobecné vzdělání opřené především o filologickou erudici, naučilo je aktivně, tvořivě a kultivovaně realizovat své schopnosti, a připravilo je tak na úspěšné univerzitní studium (především na humanitních, příp. společenskovědních fakultách) či studium na uměleckých vysokých školách. Absolvent GbČ by měl být otevřenou a tvořivou osobností s vědomým hodnotovým systémem, člověkem cítícím sounáležitost se společností i prostředím, ve kterém žije.