PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Prevence sociálně-patologických jevů

Vloženo: 29.3.2015 | Autor: brand | Zobrazeno: 6119x

„Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.“ (Bruce Lee)

 

Školní prostředí považujeme za jednu z klíčových věcí, proto se snažíme o to, aby se v naší škole cítili dobře a bezpečně především naši žáci a jejich rodiče, ale i pedagogové a zaměstnanci školy. Prevence je dle nás jedním z nejdůležitějších a nejefektivnějších nástrojů, jakým příznivého školního prostředí dosáhnout. Zásadním předpokladem pro úspěch je aktivní spolupráce vedení školy, poradenského týmu, žáků, rodičů a široké veřejnosti s využitím kombinace nejrůznějších preventivních metod.

Za realizací úspěšné prevence tedy stojí všichni výše jmenovaní pod vedením školního poradenského týmu.

 

Školní poradenský tým:

Mgr. Kateřina Synková – školní psycholog

Mgr. Pavla Krásová – školní metodik prevence

 

Důležité dokumenty:

Minimální preventivní program  (pro rok 2017/2018 je minimální preventivní program zaměřen na prevenci návykových látek a závislostního chování)

Deník metodika prevence (podívejte se které preventivní programy a akce jsme podstoupili ve školním roce 2016/2017)

 

Užitečné odkazy: 

Schránka důvěry GBČ/PČSSOU

Proxima sociale – terénní sociální služba Prahy 15 

První pomoc 

Desatero bezpečného internetu 

Kuřácká kalkulačka

Kalorické tabulky

Společnost pro plánování rodiny

Sananim

Revolution train

Mammahelp 

Liga proti rakovině 

Linka důvěry