PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
STŘEDA 21.3.
19.3.2018
Hodina moderní chemie (dozor Krásová)
1.h – 2.G + 3.G – chemie a barvy – uč.5
PÁTEK 16.3.
13.3.2018
3.G – Týden mozku AV ČR
Sraz: 8:40 před AV (Národní 3, 117 20 Staré Město)
Doprovod: Krásová
 
 
ČTVRTEK 15.3.
13.3.2018
Hodina moderní chemie – úvod do chemie (dozor Krásová)
2.hodina – 1.G - učebna 5
 
ÚTERÝ 13.3.
12.3.2018
2.G – projekce filmu v rámci festivalu Jeden svět
Sraz: 8:10 před kinem Atlas (Sokolovská 1, Praha 8, metro Florenc)
Vstupné: 60 Kč
Doprovod: Krbcová
Po projekci návrat do školy – chlapci – tv + kdo má odpolední vyučování
STŘEDA 7.3.
2.3.2018
1.G + 3.G – divadlo Alfréd ve dvoře hra „28 dní“
Odchod po 2.vyučovací hodině (návrat na odpolední vyučování – výtvarná praktika, tvůrčí psaní)
Vstupné: 100 Kč (vybere třídní učitel)
Doprovod: Čelko

 

MATURITNÍ PLES
8.3.2017

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. 

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3, lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Svět kolem nás - Peru

Vloženo: 21.6.2016 | Autor: Krbcova | Zobrazeno: 4465x
Dne 9.5. 2016 navštívili studenti I.G, II.G, III.G projekci dokumentu“ PERU – čtyři strany světa“ z cyklu SVĚT KOLEM NÁS.

Letošní díl vzdělávacího projektu Svět kolem nás zavedl studenty na jihoamerický kontinent, do mystického Peru, země nádherných hor a tajemných měst, do země starých Inků, nevysvětlitelných záhad, vyprahlých pouští tichomořského pobřeží i vlhkých deštných pralesů Amazonie, nejvýše položeného splavného jezera na světě a majestátných hřebenů And. Studenti si prohloubili znalosti o demografii, historii, kultuře i architektuře v současném Peru i dávné slavné říši Inků (Machu Picchu, nazcánské geoglyfy, Lima, Cuzco, Iquitos), seznámili se geografií Peru, nejzajímavějšími přírodními unikáty a jejich ekosystémy (pacifický ohnivý kruh, Andy, poušť Sechura, Amazonie, jezero Titicaca, náhorní plošina Altiplano). Pozornost byla věnována také typickým zástupcům fauny (lama, mravenečník velký, kondor andský, lenochod tříprstý,jaguár americký...) a flory (lilek brambor, kakaovník pravý, koka, viktorie královská...

Studenti se díky mezinárodnímu vzdělávacímu projektu Svět kolem nás mohou blíže seznámit s nejzajímavějšími kouty naší planety. Ve výkladu jsou zastoupeny nejen zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané oblasti, ale i charakteristika tamního obyvatelstva, jeho zvyky a běžný život. Velký důraz je kladen na mezipředmětové vztahy, které žákům umožňují lépe pochopit celé okruhy zeměpisných, přírodopisných, chemických a fyzikálních jevů (a poznat jejich vzájemné souvislosti), alé také historických, kulturně- antropologických a politologických. Toto mezipředmětové propojení má za úkol vytvořit širší pohled žáků na probírané učivo, naučit je myslet v celcích, v nichž dokáží pohotově spojovat a zobecňovat poznatky z různých  předmětů. 

Více info : www.svetkolemnas.com