PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
STŘEDA 21.3.
19.3.2018
Hodina moderní chemie (dozor Krásová)
1.h – 2.G + 3.G – chemie a barvy – uč.5
PÁTEK 16.3.
13.3.2018
3.G – Týden mozku AV ČR
Sraz: 8:40 před AV (Národní 3, 117 20 Staré Město)
Doprovod: Krásová
 
 
ČTVRTEK 15.3.
13.3.2018
Hodina moderní chemie – úvod do chemie (dozor Krásová)
2.hodina – 1.G - učebna 5
 
ÚTERÝ 13.3.
12.3.2018
2.G – projekce filmu v rámci festivalu Jeden svět
Sraz: 8:10 před kinem Atlas (Sokolovská 1, Praha 8, metro Florenc)
Vstupné: 60 Kč
Doprovod: Krbcová
Po projekci návrat do školy – chlapci – tv + kdo má odpolední vyučování
STŘEDA 7.3.
2.3.2018
1.G + 3.G – divadlo Alfréd ve dvoře hra „28 dní“
Odchod po 2.vyučovací hodině (návrat na odpolední vyučování – výtvarná praktika, tvůrčí psaní)
Vstupné: 100 Kč (vybere třídní učitel)
Doprovod: Čelko

 

MATURITNÍ PLES
8.3.2017

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. 

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3, lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Karlův most a kostel sv.Tomáše

Vloženo: 31.3.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 500x
Hned na začátku exkurze jsem nabyl dojmu, že Malostranské náměstí, potažmo celý levý břeh Vltavy není pro dnešní studenty, kteří čas od času zavítají do centra, tak známou lokalitou, jako Staré a Nové město na břehu pravém. Bylo to tak však asi vždy, neboť studenti již po staletí nalézají pestřejší, prostornější a mnohdy hlavně levnější prostředí právě v pravobřežních oblastech centra. I z tohoto důvodu jsem měl pocit, že dochází k jistému „rozšiřování obzorů“.

Sešli jsme se před Malostranskou Besedou a po chvilce zamířili do cca 50 m vzdáleného augustiniánského kláštera a kostela sv. Tomáše. Zde se nás ujal náš průvodce, muž, který je s tímto kostelem a klášterem po léta spojen a zná historii (a nejen ji) těchto starobylých míst dokonale.    

Během prohlídky nešlo jen o doladění znalostí, které mají studenti z hodin dějepisu. Šlo také o velmi živé propojování současných a minulých témat, které musí člověk v různém věku řešit a myslím, že nám byl velmi plasticky představen středověký i raně novověký člověk, s jeho hodnotami, pochybami a cíli.   

Studenti měli možnost vidět na vlastní oči gotickou i barokní architekturu jednoho z nejkrásnějších klášterů v Praze, respektive v celé republice. Vidět křížovou chodbu, kapitulní  síň či atrium, to znamená části kláštera o nichž jsme se před nedávnem učili, bylo, myslím, velkým vizuálním zážitkem.     

Nešlo ale jen o vzdělávání. Myslím, že studenti si zde po vzoru řádových bratří rádi poněkud „zakontemplovali“ (porozjímali) a psychicky si odpočinuli  v této „klidné nadčasové oáze“,   která jako by ani nebyla pár metrů od jednoho z nejrušnějších míst v Praze.      

 Užili si i milovníci mystiky a tajemna. Z úst našeho průvodce jsme se dozvěděli řadu  neobvyklých až strašidelných informací, týkajících se pohřbívání, moru, významných církevních osobností, různých znamení a podobenství se kterými je klášter spojen. 

Každý z nás si našel tu svou buď spirituální nebo spektakulární rovinu, ale spokojenost s návštěvou jsem viděl ve všech tvářích.     

I mně samotnému, přesto, že jsem se již v těchto sakrálních prostorách dříve mnohokrát pohyboval, připadalo mi, že jsem opět cosi nového pochopil, něco nového prožil a dostal odpovědi na nevyřčené otázky. Na závěr nám byla nabídnuta možnost koupit místní „augustiniánské“ lahvové pivo (jakožto např. Dárek pro rodiče) a ačkoliv tak mohla řada plnoletých studentů takto bez obav učinit, nikdo žádné pivo rodičům nekoupil. No považte :-)

                                                       „O tempora, o mores“ 

Poté následovala „vzdělávací“ procházka po Karlově mostě, kde jsme se věnovali především jednotlivým sochám, kterými je most osazen. Studenti 3. ročníku gymnázia si doma předem připravili k vybraným sochám určité informace a pod příslušnou sochou nám je také vždy sdělili. Mělo to dvojí efekt. Jednak představení barokních sochařských prvků, ale jakoby mimochodem také vyprávění příběhu člověka, který se stal z nějakého důvodu světicí či světcem.    

Bylo to velmi přínosné i pro studenty 2. ročníku, kteří byli na mostě sice jenom poslouchajícími, ale přesto aktivně komentující živost, krásu a nadčasovost soch. Zbytek soch jsem si v rychlém sledu dovolil představit já a krátce jsme si také řekli pár zajímavostí z dlouhého života Karlova mostu. To vše se dělo za elegantního kličkováním mezi turisty, kteří nás svými cvakajícími fotoaparáty utvrzovali o unikátnosti této světové stavby.

Bylo třeba dodržet domluvený čas ukončení exkurze, takže jsme se rozloučili pohledem na krásnou výzdobu Staroměstské mostecké věže a na sochu Karla IV.   

Myslím, že studentům se obě části našeho putování po Praze líbily a sami možná pocítili starou pravdu, že „Jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet“.                                                  

Text a foto: PhDr. Jaroslav Palas