PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
STŘEDA 21.3.
19.3.2018
Hodina moderní chemie (dozor Krásová)
1.h – 2.G + 3.G – chemie a barvy – uč.5
PÁTEK 16.3.
13.3.2018
3.G – Týden mozku AV ČR
Sraz: 8:40 před AV (Národní 3, 117 20 Staré Město)
Doprovod: Krásová
 
 
ČTVRTEK 15.3.
13.3.2018
Hodina moderní chemie – úvod do chemie (dozor Krásová)
2.hodina – 1.G - učebna 5
 
ÚTERÝ 13.3.
12.3.2018
2.G – projekce filmu v rámci festivalu Jeden svět
Sraz: 8:10 před kinem Atlas (Sokolovská 1, Praha 8, metro Florenc)
Vstupné: 60 Kč
Doprovod: Krbcová
Po projekci návrat do školy – chlapci – tv + kdo má odpolední vyučování
STŘEDA 7.3.
2.3.2018
1.G + 3.G – divadlo Alfréd ve dvoře hra „28 dní“
Odchod po 2.vyučovací hodině (návrat na odpolední vyučování – výtvarná praktika, tvůrčí psaní)
Vstupné: 100 Kč (vybere třídní učitel)
Doprovod: Čelko

 

MATURITNÍ PLES
8.3.2017

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. 

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3, lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Přednáška - únos v Angole 1983 - 1984

Vloženo: 18.4.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 481x
Nejprve je třeba zdůraznit, že tato přednáška nebyla obvyklou přednáškou, kdy stačí pozvat odborníka na nějakou oblast lidského života a on se dostaví. Toto je přednáška s lidským příběhem …

V roce 1989 jsem v prvním ročníku na střední škole zaregistroval o dva roky staršího studenta třetího ročníku, netuše, že jednou se setkáme v rolích učitele na straně jedné a pamětníka historické události na straně druhé. Po mnoha letech jsem navíc zjistil, že jeden z mých nejlepších přátel žije se sestrou manželky tohoto mého bývalého spolužáka. Několikrát jsme se posléze setkali na různých kulturních akcích, avšak stále jsem netušil, že mám před sebou někoho, kdo prošel jistou životní zkouškou již v dětství. 

Do třetice jsem se v létě 2013, díval na ukázku ze starých večerních zpráv při příležitosti výročí 30 let od návratu žen a dětí z angolského zajetí v létě 1983. Z letadla vystoupil malý chlapec s povědomou tváří a hovořil o tom, jak se nyní už těší k babičce. Ten obličej jsem v mysli okamžitě přiřadil k dospělému obličeji „To není možné“ pomyslel jsem si. Ale byl to on. 

Několik let uběhlo a já jsem si slíbil, že musím jednou zorganizovat přednášku na toto téma a ten čas nazrál právě 6. 4. 2017. Nebylo vůbec lehké domluvit termín, neboť každé ve školství není nikdy času nazbyt a každý měsíc je prosycen termíny důležitých událostí a úkolů. I náš přednášející je velmi vytíženým manažerem, takže jsem byl rád, když se podařilo nalézt časový kompromis.

Hned na začátku přednášky si myslím studenti pochopili, že jde o člověka, který byť není učitel, tak nemá problém s prezentací. Šlo o velmi pěkné vyprávění, zdůrazňování důležitých bodů celého příběhu a detailů, které „braly dech“. A to vše v neustálém kontextu typických „dekolonizačních“ a „postkolonizačních“ konfliktů v Africe po Druhé světové válce.

Coby „moderátor“ jsem se snažil pomoci s vyhledáváním map či jiných fotografií, které přednášející při projekci využíval. Občas, když jsem vycítil, že by něco mohlo studenty více zajímat, jsem vznesl doplňující dotaz či připomínku. Šlo o skvělé přiblížení známých, ale přesto u širší veřejnosti mnohdy poněkud zapomenutých události, které jako by nás na okamžik vtáhly na jiný kontinent, do časů „Studené války“ a socialistického Československa. Ještě jednou děkuji za tuto „cestu časem“. Působivý byl také popis reálií velkého světa, viděného očima desetiletého chlapce, který najednou zažil tolik silných zážitků, že by někomu jinému stačily na celý život.

V poslední desítkách minut našeho setkání vznášeli studenti různé dotazy a bylo jim myslím, co nejlépe odpovězeno. S přednášejícím se studenti rozloučili bouřlivým potleskem a jedna studentka, byla přednáškou natolik uchvácena, že ještě při odchodu studentů z učebny s přednášejícím hovořila. Cenný byl na této přednášce především obrovský přesah. A to především v oblasti moderní historie, geopolitiky, zeměpisu, biologie, sociologie, psychologie atd. Ještě jednou děkujeme za netradiční zážitek v podobě „živého“ svědectví.

 

Text: PhDr. Jaroslav Palas