PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
STŘEDA 21.3.
19.3.2018
Hodina moderní chemie (dozor Krásová)
1.h – 2.G + 3.G – chemie a barvy – uč.5
PÁTEK 16.3.
13.3.2018
3.G – Týden mozku AV ČR
Sraz: 8:40 před AV (Národní 3, 117 20 Staré Město)
Doprovod: Krásová
 
 
ČTVRTEK 15.3.
13.3.2018
Hodina moderní chemie – úvod do chemie (dozor Krásová)
2.hodina – 1.G - učebna 5
 
ÚTERÝ 13.3.
12.3.2018
2.G – projekce filmu v rámci festivalu Jeden svět
Sraz: 8:10 před kinem Atlas (Sokolovská 1, Praha 8, metro Florenc)
Vstupné: 60 Kč
Doprovod: Krbcová
Po projekci návrat do školy – chlapci – tv + kdo má odpolední vyučování
STŘEDA 7.3.
2.3.2018
1.G + 3.G – divadlo Alfréd ve dvoře hra „28 dní“
Odchod po 2.vyučovací hodině (návrat na odpolední vyučování – výtvarná praktika, tvůrčí psaní)
Vstupné: 100 Kč (vybere třídní učitel)
Doprovod: Čelko

 

MATURITNÍ PLES
8.3.2017

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. 

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3, lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Veletrh vědy 2017

Vloženo: 15.6.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 385x
Dne 8.6. 2017 se žáci 1., 2. a 3. ročníku gymnázia a třídy 1.TL SOU zúčastnili Veletrhu vědy Akademie věd ČR. 3. ročník této největší populárně naučné akce svého druhu v ČR představil na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech výsledky práce českých vědeckých elit a přinesl nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy. Na výstavě bylo více než 80 expozic prezentujících výzkumy přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Pedagogové, studenti i široká veřejnost se tak mohla seznámit s výsledky práce českých vědců a odborníků z mnoha akademických pracovišť AV ČR, univerzit, firem a science center.

A co jsme se dozvěděli?

V klamáriu jsme si mohli ověřit svůj postřeh, paměť a pozorovací schopnosti. Při obrázkové hře s přiřazováním živočichů jsme si vyzkoušeli své znalosti o příbuznosti různých živočišných skupin. Dozvěděli jsme se mnohé zajímavosti o výrobě nanovláken a možnostech jejich použití (např. jako moderního krycího materiálu v úrazové medicíně). Zajímavé byly metody zpracování některých odpadních látek (např. strusky) na výrobu nových stavebních kompozitních materiálů. Dále jsme se seznámili s monitoringem kvality vod v českých koupalištích, s riziky přemnožení sinic, výzkumem řas a možnostmi jejich použití (např. v lázeňství, potravinářství, krmivářství či jako obnovitelný zdroj energie a paliv). Všichni, kteří se zajímají o své zdraví, se mohli seznámit s velmi zajímavým výzkumem Fyziologického ústavu rozděleného do 3 směrů : neurovědy, karidovaskulární fyziologie a metabolismus. Odborníci z Fyzikálního ústavu AVČR nám pomohli nahlédnout do tajemství zbarvení křídel motýla Morpho a ukázali fascinující experimenty s magnetickou levitací či tekutým dusíkem. Zajímavou osobní zkušeností byla „procházka“ virtuálním světem. Neméně zajímavá byla 3D tiskárna, dalekohledy Astronomického ústavu, animace výstavby Prahy u stánku Archeologického ústavu, ukázky literární tvorby, různých uměleckých směrů, netradiční použití lega, létání s drony atd. Učitelé si mohli na vlastní kůži užít mnoho zábavných pokusů a kvízových otázek i lahodných ochutnávek v zóně pro pedagogy.

Věřím, že každý ze studentů si zde pro sebe našel něco zajímavého, a že je díky tomu zase o krůček blíže poznání, jak zábavná a fascinující věda může být :)

text: Mgr. Pavla Krásová