PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
STŘEDA 21.3.
19.3.2018
Hodina moderní chemie (dozor Krásová)
1.h – 2.G + 3.G – chemie a barvy – uč.5
PÁTEK 16.3.
13.3.2018
3.G – Týden mozku AV ČR
Sraz: 8:40 před AV (Národní 3, 117 20 Staré Město)
Doprovod: Krásová
 
 
ČTVRTEK 15.3.
13.3.2018
Hodina moderní chemie – úvod do chemie (dozor Krásová)
2.hodina – 1.G - učebna 5
 
ÚTERÝ 13.3.
12.3.2018
2.G – projekce filmu v rámci festivalu Jeden svět
Sraz: 8:10 před kinem Atlas (Sokolovská 1, Praha 8, metro Florenc)
Vstupné: 60 Kč
Doprovod: Krbcová
Po projekci návrat do školy – chlapci – tv + kdo má odpolední vyučování
STŘEDA 7.3.
2.3.2018
1.G + 3.G – divadlo Alfréd ve dvoře hra „28 dní“
Odchod po 2.vyučovací hodině (návrat na odpolední vyučování – výtvarná praktika, tvůrčí psaní)
Vstupné: 100 Kč (vybere třídní učitel)
Doprovod: Čelko

 

MATURITNÍ PLES
8.3.2017

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. 

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3, lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Čapkovské čtení 2017

Vloženo: 1.8.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 325x
Letošní ročník našeho jednodenního hudebně-literárně-dramatického „festivalu“, který je věnován bratřím Čapkům, byl již devátým setkáním studentů, učitelů a hostů a podle mého názoru i názorů a reakcí mnoha účastníků, se tato pocta věnovaná oběma velikánům velmi vydařila.

Snažili jsme se jako každý rok o co nejpestřejší program. Zásadní bylo samozřejmě připomenout dílo obou slavných mužů, které ctíme již názvem naší školy. To se podařilo čtením ukázek z různých děl, kterého se účastnila řada studentů i několik vyučujících. Šlo opravdu o pestrou mozaiku prózy i poezie. Zazněly známější i méně známé texty a já osobně jsem byl velmi překvapen působivým (mnohdy velmi sugestivním) čtenářským projevem některých studentů. Opět se tímto počinem na chvíli vdechnul nový život některým zajímavým myšlenkám.

Dále jsme byli, v tomto krásném dni, svědky prezentace vlastní studentské tvorby. Zde byl, myslím, leckdo z diváků v úžasu, jak zajímavé záležitosti jsou naši studenti schopni vytvořit. Šlo o povídky, básně, herecké etudy i např. ukázku několika kouzelnických triků, které nás dílem pobavily, dojaly, překvapily a hlavně prokázaly, jak kreativní a vnitřně zajímaví mohou dnešní mladí lidé být. Byl jsem v tu chvíli nadšen, že máme na naší škole takové studenty.

Vyvrcholením ukázek studentského umění, byl určitě klavírní koncert Kristýny Jehličkové, studentky třetího ročníků našeho gymnázia, jež zároveň studuje konzervatoř. Pro tento „recitál“, bylo Kristýně umožněno využít koncertního sálu v Základní umělecké škole, která s námi sídlí ve stejné budově. Za což naše škola ještě jednou děkuje. Nemám slov, kterými bych popsal prožitek s tohoto profesionálního výkonu. Kristýna nám nabídla různorodé skladby, které byly „provedeny“ s velkou přidanou emocionální hodnotou interpretky. Na mnoha studentech byl vidět údiv, nad tím, kam až může dojít někdo z jejich prostředí a jejich věku.

Nesmím zapomenout samozřejmě i na oba skvělé hosty Čapkovského čtení a to pana spisovatele Pavla Bareše a pana doktora Radkina Honzáka, který je významným psychiatrem a popularizátorem tohoto oboru. Dopoledne proběhlo setkání s prvním z nich na téma, které se točilo okolo života mladého spisovatele a obecně specifika tvůrčího psaní v dnešní době. Studenti byli, myslím si velmi překvapeni, v jak mladém věku lze vydat svou první knihu a jaká vede cesta k tomuto cíli.

Druhý z hostů, pan doktor Honzák, se do paměti studentů vryl svým mladistvým, energickým a velmi vtipným projevem, který většinou s léty spíše často ztrácíme. Vysvětlil nám určité archetypy, důležité pro vnímání psychopatologických jevů a přiblížil nám trendy, osobnosti a specifika, které jsou v posledních dekádách s psychopatologií spojeny.

Troufám si tvrdit, že očekávaným výstupem v závěru programu bylo vystoupení učitelské kapely „Dr. Galén Kvartet“, který ve složení: Mgr. Michaela Krbcová, PhDr. Jaroslav Palas, Mgr. Filip Papoušek a Mgr. Pavla Krásová zahrál a zazpíval několik písní, za což jsme byli odměněni krásným potleskem publika, které snad ocenilo především snahu učitelů nezůstat stranou v tomto krásném, emocemi nabitém dni.

Dobrá věc se podařila. Děkujeme všem, kteří byli přítomni, ať již jako vystupující či diváci.

Ať žije příští jubilejní 10. Čapkovské čtení - 2018

 

PhDr. Jaroslav Palas