PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
MATURITNÍ PLES
8.3.2017

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. 

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3, lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Naše učiliště

 
 
Anketa
Měla by se vláda více angažovat v integraci uprchlíků do české společnosti?
Ano
Ne
Nezajímá mne to
Nemám jasný názor
Celkem hlasovalo: 370
 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

KRYŠTOF KINTERA: NERVOUS TREES

Vloženo: 1.12.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 82x
Výstava Nervous trees Kryštofa Kintery proběhla v galerii Rudolfinum k jejímu 100. výročí založení roku 1994. Mapuje 5 let Kinterovy práce, v jejímž rámci se dotýká těch nejzajímavějších oblastí výtvarného umění tohoto fenomenálního tvůrce. Kinetické objekty, instalace, sochy či asambláže se tak stávají v Kinterově pojetí symboly současného světa a jeho fungování. Přes tyto banálně vypadající a vizuálně pohlcující výtvarná díla se návštěvník galerie dostává při delším pozorování k zásadním mezníkům a otázkám celospolečenského směřování. Kryštof Kintera v galerii rozehrává zajímavou interaktivní hru, v níž vstupuje do podpovrchového mechanismu technicistního světa a zcela originálním způsobem tento dotyčný neviditelný svět transformuje na povrchu ve jménu neuvěřitelných totálních instalací, kterými se divák doslova prodírá. Autor využívá všech možností, jak do jisté míry didakticky sdělit svůj záměr. Výstavní sekce s osobitě zpracovanými dílnami autora splňuje podmínky absolutní výpovědi pracovního procesu, ze kterého můžeme vyčíst další dílčí sdělení o představách umělce či vnitřně smýšlet o jeho ironických podtextech s ryze kritickým myšlením. V druhé části výstavy rozdělené do tří sekcí pak tento druh originální umělecké výpovědi resonuje v kinetických objektech, nebo silně ironicky asociačně pojatých obrazo-objektech.

Pro žáky Gymnázia bratří Čapků jsem vytvořil výtvarný animační projekt. Hlavní podstatnou částí tohoto projektu je seznámení se s tvorbou Kryštofa Kintery přímo na místě v prostorách galerie, skrze niž studenti interpretují svět v širších souvislostech. Pracovní listy jsou složené s deseti úkolů, které volně navazují na samotné dílo autora. Okruhy, kterými se studenti zabývají v průběhu práce jsou nastaveny tak, aby zapojovali osobní asociační aparát studenta, který umožní širší erudovanou výpověď. Interpretační hlediska okruhů v pracovních listech jsou dále nastavena takovým způsobem, aby při prohlížení výtvarných děl byl student nucen na základě obecné informace v pracovních listech, vyhledávat dotyčné umělecké dílo, které není jasně v těchto otázkách definované. Tento druh přístupu mě jako animátora, umožňuje procházet výstavu v modelech kontextových nikoliv lineárních. Nedílnou součástí úkolů v interaktivní animaci je průběžné skicování uměleckých děl, anebo jejich nová vizuální reinterpretace. Druh těchto obecných otázek plyne ze specifického mechanismu, ve kterém student pochopí význam původního Kinterova díla a tento význam pozmění na základně svých osobních životních zážitků. V takovém případě může dílo podlehnout jinému definičnímu rámcovému modelu studenta a daný vtipně banální Kinterovský kontext může nabývat vážnější, anebo více ironičtější podoby. Výsledkem těchto experimentů je volná kresba Kinterova díla s další přidanou formální a obsahovou hodnotou. Každá tato skica se pak stává novým uměleckým dílem, které je v pracovních listech podřízeno struktuře myšlenkové mapy onoho studenta. Nový druh pojmenovávání významu formou textu se pak stává součástí kresby a zapadá do kontextu myšlenek animovaného.
Projekt k výstavě Kryštofa Kintery probíhal se dvěma gymnaziálními skupinami výtvarně literárního zaměření ve dvou dnech. Vypracování projektu trvalo v průměru 4 hodiny a to v důsledku širokého pojetí celé animace. Výtvarný projekt ve zpětně reflexi sklidil pozitivní ohlasy u studentů i přes jeho poměrně složitý a rozsáhlý koncept. 
Zhodnocení akce bych zakončil jasným splněním cíle, kdy studenti pochopili některé z důvodů, díky nimž vznikají tyto instalace i motivy umělce, který se v jádru kriticky vyjadřuje k našemu společenskému systému.

text: Mgr. Filip Papoušek