PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

KRYŠTOF KINTERA: NERVOUS TREES

Vloženo: 1.12.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 1179x
Výstava Nervous trees Kryštofa Kintery proběhla v galerii Rudolfinum k jejímu 100. výročí založení roku 1994. Mapuje 5 let Kinterovy práce, v jejímž rámci se dotýká těch nejzajímavějších oblastí výtvarného umění tohoto fenomenálního tvůrce. Kinetické objekty, instalace, sochy či asambláže se tak stávají v Kinterově pojetí symboly současného světa a jeho fungování. Přes tyto banálně vypadající a vizuálně pohlcující výtvarná díla se návštěvník galerie dostává při delším pozorování k zásadním mezníkům a otázkám celospolečenského směřování. Kryštof Kintera v galerii rozehrává zajímavou interaktivní hru, v níž vstupuje do podpovrchového mechanismu technicistního světa a zcela originálním způsobem tento dotyčný neviditelný svět transformuje na povrchu ve jménu neuvěřitelných totálních instalací, kterými se divák doslova prodírá. Autor využívá všech možností, jak do jisté míry didakticky sdělit svůj záměr. Výstavní sekce s osobitě zpracovanými dílnami autora splňuje podmínky absolutní výpovědi pracovního procesu, ze kterého můžeme vyčíst další dílčí sdělení o představách umělce či vnitřně smýšlet o jeho ironických podtextech s ryze kritickým myšlením. V druhé části výstavy rozdělené do tří sekcí pak tento druh originální umělecké výpovědi resonuje v kinetických objektech, nebo silně ironicky asociačně pojatých obrazo-objektech.

Pro žáky Gymnázia bratří Čapků jsem vytvořil výtvarný animační projekt. Hlavní podstatnou částí tohoto projektu je seznámení se s tvorbou Kryštofa Kintery přímo na místě v prostorách galerie, skrze niž studenti interpretují svět v širších souvislostech. Pracovní listy jsou složené s deseti úkolů, které volně navazují na samotné dílo autora. Okruhy, kterými se studenti zabývají v průběhu práce jsou nastaveny tak, aby zapojovali osobní asociační aparát studenta, který umožní širší erudovanou výpověď. Interpretační hlediska okruhů v pracovních listech jsou dále nastavena takovým způsobem, aby při prohlížení výtvarných děl byl student nucen na základě obecné informace v pracovních listech, vyhledávat dotyčné umělecké dílo, které není jasně v těchto otázkách definované. Tento druh přístupu mě jako animátora, umožňuje procházet výstavu v modelech kontextových nikoliv lineárních. Nedílnou součástí úkolů v interaktivní animaci je průběžné skicování uměleckých děl, anebo jejich nová vizuální reinterpretace. Druh těchto obecných otázek plyne ze specifického mechanismu, ve kterém student pochopí význam původního Kinterova díla a tento význam pozmění na základně svých osobních životních zážitků. V takovém případě může dílo podlehnout jinému definičnímu rámcovému modelu studenta a daný vtipně banální Kinterovský kontext může nabývat vážnější, anebo více ironičtější podoby. Výsledkem těchto experimentů je volná kresba Kinterova díla s další přidanou formální a obsahovou hodnotou. Každá tato skica se pak stává novým uměleckým dílem, které je v pracovních listech podřízeno struktuře myšlenkové mapy onoho studenta. Nový druh pojmenovávání významu formou textu se pak stává součástí kresby a zapadá do kontextu myšlenek animovaného.
Projekt k výstavě Kryštofa Kintery probíhal se dvěma gymnaziálními skupinami výtvarně literárního zaměření ve dvou dnech. Vypracování projektu trvalo v průměru 4 hodiny a to v důsledku širokého pojetí celé animace. Výtvarný projekt ve zpětně reflexi sklidil pozitivní ohlasy u studentů i přes jeho poměrně složitý a rozsáhlý koncept. 
Zhodnocení akce bych zakončil jasným splněním cíle, kdy studenti pochopili některé z důvodů, díky nimž vznikají tyto instalace i motivy umělce, který se v jádru kriticky vyjadřuje k našemu společenskému systému.

text: Mgr. Filip Papoušek