PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

10.ročník Čapkovského čtení

Vloženo: 3.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 1881x
Letošní jubilejní 10. ročník našeho jednodenního „uměleckého setkání“, které je poctou literárnímu a lidskému odkazu bratří Čapků, byl časově umístěn na poslední školní den před Vánocemi 21. 12. 2017. Studenti i učitelé, potažmo všichni vystupující byli možná právě z důvodu blížícího se volna velmi uvolnění, usměvaví a přátelští. Po tradičně srdečném zahájení Čapkovského čtení paní ředitelkou Mgr. Alenou Ondrákovou a mých technických instrukcích, jsme dali slovo bratřím Čapkům. Tedy zprostředkovaně. Skrze jejich díla …

… díla dvou mužů, které uctíváme nejen názvem naší školy, ale především obdivem k jejich životům, idejím, morálním zásadám a práci, která po nich zůstala. To se podařilo čtením ukázek z různých děl, kterého se účastnila řada studentů. Šlo opravdu o pestrou mozaiku prózy i poezie. Zazněly známější i méně známé texty a já osobně jsem byl velmi překvapen působivým (mnohdy velmi sugestivním) čtenářským projevem některých studentů. Opět se tímto počinem na chvíli vdechnul nový život některým zajímavým myšlenkám.

Pro mě osobně bylo největším letošním překvapením vystoupení našeho studenta Ondřeje Hanuše, který z původně plánovaných 15 minut rezervovaných pro jeho prezentaci, vytvořil 45 minut, ve kterých měl naší plnou pozornost. Ondřej nás, jakožto špičkový tanečník, seznamoval se soutěžní  podobou společenských tanců na vrcholové úrovni. Jeho komentáře zaujaly celé publikum a zapůsobily možná ještě více, než původně zamýšlené praktické ukázky, které nebylo možné z technických důvodů uskutečnit. Neutuchající vlna dotazů, byla myslím pro Ondru balzámem na duši. „Bravo Ondřeji“    

V oblasti hostů jsme tentokrát zkusili něco nového. Místo dvou externích hostů (jako v ročníku minulém) najít „hosty“ ve vlastních řadách. A podařilo se. Nejprve spisovatel, který má za sebou již cca 20 vydaných knih, scénárista, tvůrce pro děti i dospělé Mgr. Pavel Brycz. Tento sympatický muž je zároveň učitelem na našem gymnáziu, takže by bylo chybou nevyužít možnosti jeho vystoupení na „Čapkovském čtení“.

Kolega Brycz si připravil velmi pěknou prezentaci, do níž zakomponoval hudební ukázky, které mají spojitost s jeho tvorbou, vlastní autorské čtení a komentáře. Navíc se sám nabídl, že přečte i jednu z Čapkových povídek, což bylo, díky jeho působivému přednesu, rovněž velkým přínosem. 

Ukázky z jeho tvorby jasně ukázaly, o jak zajímavého a mnohovrstevného autora se jedná.     

Druhým „hostem“ na „domácím hřišti“ byl PhDr. Jaroslav Palas, který se „nestyděl“ umožnit posluchačům „nahlédnout pod pokličku jeho tvorby“. Na rozdíl od profesionálních spisovatelů píše Jaroslav Palas, který je též učitelem naší školy, pouze jak se říká „do šuplíku“. Zaznělo pět básní a dvě písně, u nichž autor sám vysvětlil motiv a cestu jejich vzniku. Takřka ve všech případech šlo o doklad jeho mládí a svobody v uvolněné „porevoluční“ atmosféře 90. let 20. století. Jedná se o texty založené na milostném mysticismu či historickém romantismu v různých kombinacích. Myslím, že překvapeni byli nejen studenti, ale i učitelé. Nešlo jen o to „jít s kůží na trh“, veřejně vystoupit, a dokázat tím, že ten kdo „káže vodu“, jí také dokáže pít, ale především obsah básní a písní napověděl, že určité věci je člověk schopen napsat jen v mládí a později již nelze „vstoupit do téže řeky“.      

„Nesmrtelnou kapitolou“ Čapkovského čtení jsou jako vždy ukázky vlastní studentské tvorby. Zde byl, myslím, každý posluchač v úžasu, jak zajímavé záležitosti jsou naši studenti schopni vytvořit. Tentokrát šlo především o básně, ale i např. o ukázku několika kouzelnických triků, které byly „fascinujícím divadlem“ překvapily a hlavně prokázaly, jak kreativní a vnitřně zajímaví mohou dnešní mladí lidé být. Byl jsem v tu chvíli nadšen, že máme na naší škole takové studenty. Zapojily se i studentky a studenti, kteří v minulém ročníku nevystupovali, což mě naplňuje nadějí do budoucích let. Také mi připadalo, že se v některých případech jednalo o daleko osobnější poezii než dříve.

Zajímavou novinkou byla také ukázka ženských i mužských prvorepublikových účesů, které vytvořili žáci oboru kadeřník. Příslušné modely byly velmi pěkně prezentovány a odborný komentář podtrhl ukázku vysoké úrovně módy 20. a 30. let, tedy doby, která je tradičně nejvíce spojována s Karlem a Josefem Čapkovými.   

Znovu jsme byli všichni nadšeni a dojati klavírním koncertem Kristýny Jehličkové, studentky čtvrtého ročníku našeho gymnázia, jež zároveň studuje konzervatoř. Pro tento „recitál“, bylo Kristýně umožněno využít koncertního sálu v Základní umělecké škole, která s námi sídlí ve stejné budově. Za což naše škola ještě jednou děkuje. Opět nemám slov, kterými bych popsal prožitek s tohoto profesionálního výkonu. Kristýna nám nabídla pestrou přehlídku skladeb, které byly „provedeny“ s velkou přidanou emocionální hodnotou interpretky. Na mnoha studentech byl vidět údiv, nad tím, kam až může dojít někdo z jejich prostředí a jejich věku.

Konec dobrý – všechno dobré. Myslím, že i tentokrát bylo „zlatou tečkou“ vystoupení učitelské kapely „Dr. Galén Kvartet“, jež ve složení: Mgr. Michaela Krbcová, PhDr. Jaroslav Palas, Mgr. Filip Papoušek, Mgr. Pavla Krásová a dcera Michaely Krbcové Marie jako host, zahrála a zazpívala několik písní, které posluchače „vzaly za srdce“. Na rozdíl od minulého ročníku, kdy „Dr. Galén“ zahrál spíše věci energické, veselé ba dokonce vtipné, tak v tomto ročníku a navíc v předvánočním čase, zde byla snaha o spíše mystickou a tklivou atmosféru. Myslím, že díky tomu odcházeli posluchači ze školy v emocionálním „pohnutí“ což je stav, který především adventnímu období sluší. Bouřlivý potlesk publika, které vydrželo až do „závěru“, byl tou nejlepší odměnou.  

Autor textu: PhDr. Jaroslav Palas