PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Odborná praxe žáků II. a III. ročníku

Vloženo: 26.3.2019 | Autor: brand | Zobrazeno: 2503x

Příkaz ředitelky školy k odborné praxi

  

Ve II.a III. ročníku pak žáci absolvují týdenní odbornou praxi ve zvoleném oboru/ instituci – dle svého zájmu, což jim umožní získat reálnou představu o konkrétní profesi.

 

Hlavním cílem odborných praxí je umožnit žákům gymnázia setkat se s požadavky, nároky a možnostmi reálného pracovního prostředí v oborech jejich zájmu. Odborná praxe by měla posílit sociální a pracovní kompetence a usnadnit tak žákům výběr vysoké školy nebo dalšího pomaturitního vzdělávání a následně vstup na pracovní trh. Rozvíjí sebepoznání, sebereflexi, samostatnost, podporuje motivaci k učení a komunikační dovednosti. Odborná praxe by tedy měla eliminovat zkreslené nebo neúplné představy o oboru jejich zájmu, kdy v současné době není výjimkou, že studenti vysokých škol po roce studium ukončují s argumenty, že od oboru čekali něco jiného, což je na škodu nejen samotným studentům, ale i společnosti jako celku.

 

Podporujeme rozvoj žáků činnostmi v reálných pracovních situacích a zdůrazňujeme význam školního i mimoškolního vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Rozvíjíme kontakty s odborníky z praxe, kteří žákům umožní získat představu o reálném pracovním prostředí, činnostech a možnostech praktického uplatnění znalostí a dovedností získaných ve škole včetně komunikace a týmové spolupráce při řešení problémů.

 

Naši žáci absolvují odbornou praxi například:

 

 • galerie
 • výtvarné ateliéry
 • muzea
 • divadla
 • dětské domovy
 • neziskové organizace, které se zabývají sociální, psychologickou nebo jinou humanitární pomocí
 • úřady
 • knihovny
 • nakladatelství
 • vědecká pracoviště (např. Ústav pro jazyk český
 • a další

 

Žáci si odbornou praxi vybírají samostatně nebo s dopomocí školy a kariérového poradce vždy v oboru dle svého zájmu nebo budoucího profesního zaměření. Praxe je povinná, s pracovištěm je uzavřen smluvní vztah a na každého žáka pracoviště zpracovává hodnocení o jeho pracovním přístupu.

 

Odborná praxe přispívá k poznání vlastních priorit a hodnot, silných a slabých stránek, orientaci ve vlastních schopnostech, znalostech, dovednostech, umožňuje odhadnout své možnosti a preference a následně zvolit adekvátní obor dalšího studia či profese.