PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Přednáška historika PhDr. Tomáše Zouzala

Vloženo: 2.5.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 923x
Dne 13. 4. 2018 proběhla na naší škole zajímavá přednáška historika PhDr. Tomáše Zouzala, bývalého učitele našeho gymnázia, vědeckého pracovníka a v současnosti zaměstnance Ústavu pro studium totalitních režimů. Pan Zouzal se v rámci 20. století specializuje především na období protektorátu, resp. období 1939 – 1945 a i jeho přednáška souvisela s obdobím 30. a 40. let v naší zemi. Téma, které nám odborně a přitom poutavě představil, se týká jednotek SS na našem území. Jde o události, které jsou pro většinu žáků méně známé, jelikož o činnosti SS se ve školách v souvislosti s protektorátem nemluví tolik, jako o působení těchto jednotek na různých místech jinde v Evropě během 2.světové války. Přednáška byla zaměřena na výcvikový tábor SS v prostoru Benešovska a pan Zouzal nám představil toto téma dokonale. Žáci měli možnost graficky sledovat přesné zeměpisné vymezení prostoru, fotografie, pochopit realitu všedního dne v takovýchto střediscích. Dobře byla nastíněna také situace civilního obyvatelstva. Bylo možné též nahlédnout do knihy, kterou přednášející na toto téma napsal. Tato kniha je stejně zajímavá jako přednáška sama. Jde o střípek dějin, který byl přesně doplněn do mozaiky témat, která tvoří celkovou představu žáka o 2.světové válce.