PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Návštěva divadla u Valšů

Vloženo: 17.10.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 836x
V centru Prahy, v ulici Karolíny Světlé je malé útulné divadlo U Valšů, které jsme dne 9. 10. 2018 navštívili s žáky všech čtyř ročníků gymnázia. Zhlédli jsme zde dopolední představení, nazvané Svět naruby (Takzvaný ráj). Jednalo se o velmi zajímavé a svým obsahem dojemné pásmo, sestavené z poezie Věry Weislitzové, manželky Arnošta Lustiga. Dvojice herců, jejichž výkony na jevišti byly velmi kvalitní, nás vtáhla do příběhu židovských obyvatel předválečné i válečné Evropy. Divákům byla opět připomenuta krutost s jakou byly zpřetrhány plnohodnotné životy a rodinné vazby miliónů lidí. Střídali se zde scény z období míru a klidu se scénami z prostředí koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Emoce, které jsem měl možnost pozorovat ve tvářích studentů, byly znásobeny ještě formou tohoto představení. Nejen samotná poezie, ale i rekvizity, kostýmy, použití zvětšených fotografií za zády herců a také živá hudba a zpěv pod pódiem, se kterou se v divadlech již tak často nesetkáváme, zanechalo myslím v myslích a srdcích všech přítomných silný „záznam“. Každý si musel klást otázku. „Jak mohlo vůbec k holocaustu dojít“ ? Jak se to mohlo dopustit ?

Po představení se na pódium dostavil pan Josef Lustig, syn Arnošta Lustiga a Věry Weslitzové (Lustigové), který nám vyprávěl příběh jejich rodiny, do něhož zakomponoval i různé velmi osobní vzpomínky na rodiče, připomněl historický kontext, osvětlil počátky spisovatelské dráhy svého otce a přidal mnoho dalších velmi zajímavých informací. Pan Josef Lustig nám svěřil, že také mimo jiné učí studenty na jedné škole a bylo také vidět, že umí s mladými lidmi dobře pracovat. Jeho vyprávění mělo strukturu i poutavost. Obecenstvo dávalo najevo, že je velmi zaujal. Po rozloučení jsme se již vydali na cestu zpět do školy a mně se celou cestu zdálo, že mnozí žáci, jsou stále pohrouženi do myšlenek nad smutným tématem představení.

text: PhDr. Jaroslav Palas