PARTNEŘI
Aktuality
ŠKOLNÍ BISTRO
31.1.2019

V pondělí 4.2. bude otevřeno nové školní bistro.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
25.1.2019

Tělesná výchova v týdnu od 28.1. do 31.1. - v rámci hodin tv bude probíhat školení první pomoci – ve škole !!!

Třídní schůzky
11.1.2019

Čtvrtek 17.1.2019 od 16:00 do 18:00 hodin formou individuálních pohovorů. 

ČTVRTEK 29.11.
23.11.2018

1.G + 2.G + vybraní zájemci ze 3.G
Den latiny (hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha)
Sraz: 8:45 dole ve stanici metra Staroměstská (konec akce 15:00; přestávka 12:15-13:15)
Doprovod: Dittrich, Rittichová

ČTVRTEK 8.11.
7.11.2018

2.G + 3.G (pouze zájemci – Sobotková, Květ, Kárníková, Pešková, Smrkovská)
Přednáška „Léčivé rostliny“ – v rámci vzdělávacího projektu Věda hrou za spolupráce VŠCHT Praha
Odchod po 4.vyučovací hodině
Doprovod: Krásová

PONDĚLÍ 5.11.
25.10.2018
4.G, 4.P, 4.V, 5.P, 5.V – exkurze Státní oblastní archiv v Praze (Archivní 4/2257, 149 00, Praha 4)
Sraz: 9:00 před archivem
Doprovod: Kubešová
ČTVRTEK 25.10.
22.10.2018
1.G, 2.G, 3.G, 4.G, 4.V, 4.P, 5.V, 5.P – divadelní představení Svět podle Čapka (KD Mlejn - Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 13-Stodůlky) – po akci hromadný návrat do školy na 5.vyučovací hodinu!!!
Sraz: 8:45 před KD Mlejn
Doprovod: Rittichová, Brycz, Savicevic
Vstupné: 70 Kč (vyberou třídní učitelé do středy)
PÁTEK 19.10.
16.10.2018

5.P + 5.V + 4.G - pouze Bezkočková, Nováková, Vu - exkurze ČNB (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1)
sraz: 10:45 před ČNB (5.V + 5.P odchod ze školy po 2.vyučovací hodině)
doprovod: Kubešová

STŘEDA 17.10.
16.10.2018

3.G – adaptační den s třídní učitelkou – Francouzský institut (projekce filmu + vernisáž)
Sraz: 10:30 před Francouzským institutem (Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město) – konec akce cca 15:00
Vstupné: 150 Kč
Doprovod: Holmanová

PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.G, 2.G, 3.G, 4.G – Památník národního písemnictví - Villa Pellé (Pelléova 10, 160 00 Praha 6)
Sraz: 9:45 před vilou (po programu přesun do PNP - Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha - Hradčany-Praha 1)
Doprovod: Brycz, Papoušek
Vstupné: cca 20 – 50 Kč

ÚTERÝ 9.10.
8.10.2018

1.G, 2.G, 3.G, 4.G – Svět - naruby (Takzvaný ráj) – představení k 70. výročí státu Izrael
Sraz: 9:30 Divadlo U Valšů (Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město) – následuje beseda po akci s potomky Lustigových
Po skončení akce společný návrat do školy na 6.vyučovací hodinu!!!
Doprovod: Savicevic, Palas, Krásová
Vstupné: 60 Kč/žák

Křest knihy "Emil a upíři"
10.9.2018

Jménem našeho učitele českého jazyka, pana Mgr. Pavla Brycze, vás zveme na křest jeho nové knihy  Více informací na našem FB!

Dny Prahy 15
5.9.2018

12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin zahájení školní roku 2018/2019 pro všechny ročníky gymnázia

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 

Školní tvůrčí výstava Osudové osmičky

Vloženo: 12.11.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 98x
100 let ! Magické číslo a přitom jen několik generací lidského rodu. Možná jen délka jednoho dlouhého života. Když jsem nedávno zhlédl reportáž o jedné naší spoluobčance, paní, která se dožívá 100 let právě 28. 10. 2018, velmi silně to na mě zapůsobilo. Vždyť je to opravdu jen okamžik ...

Prolog
Již před rokem jsme seděli jednoho odpoledne ve dvou (PhDr. Jaroslav Palas a Mgr. Filip Papoušek) u stolu a povídali si o právě dobíhajícím století našeho moderního státu. A pak to přišlo, myslím, že nás to napadlo takřka současně. „Pojďme k těm narozeninám republiky udělat něco zajímavého. Něco, co přesáhne běžný standart a učitelské horizonty“.

Během několika desítek minut jsme již měli promyšlenou základní koncepci, obsah a vytvořené hrubé náčrtky podoby výstavy. Potom jsme dále spekulovali nad materiálem a mnohovrstevnatostí výstavy, které bychom chtěli dosáhnout. Ty vrstvy spočívaly v propojení historie a umění. Chtěli jsme, aby zde roky stály samy za sebe, byly podpořeny jak textem, tak vizuálním zážitkem, ale zároveň jsme chtěli dosáhnout jisté celistvosti, do které budou jednotlivé roky uloženy.

Chtěli jsme zdůraznit nejen klíčové události českých dějin ve 20. století, ale ponořit se do hlubší historie a „poprat se“ s několika dalšími letopočty, které považujeme za důležité. Nejsou to samozřejmě roky a události neznámé.

Naše osvícené a vstřícné vedení školy nebylo třeba přesvědčovat, že u takto významné události je nutné nezůstat stranou. Cítili jsme důvěru a byla nám ponechána naprostá tvůrčí svoboda. Byl nám také poskytnut příslušný materiál a technické zázemí, abychom vůbec mohli naší představu uskutečnit. Vážíme si toho a děkujeme.

Postupnými kroky jsme se přiblížili termínu realizace výstavy. Bylo logické, že by měla proběhnout co nejblíže ke dni onoho významného výročí naší moderní státnosti.
Zahájení výstavy jsme tedy stanovili na 25. 10. a odinstalování proběhlo až 5. 11. 2018. Ani se nám příliš nechtělo „bourat“ něco, co jsme si sami tak zamilovali. Ale nedalo se nic dělat, vše jednou končí.

Charakteristika výstavy
Základním předpokladem pro dosažení našeho uměleckého cíle bylo udržení celistvosti. Z tohoto důvodu bylo zřejmé, že výstava musí proběhnout v jedné (ničím nerušené) místnosti, která bude výstavě zcela přizpůsobena. Vytipovali jsme si tedy jednu konkrétní učebnu, která nám pro tento účel přišla nejvhodnější. Tato učebna byla naprosto vyklizena a stala se na chvíli „galerií“, která je připravena na „celkovou instalaci“. Nejprve bylo nutné zakrýt rušivé elementy (tabuli a okna). Velký balící papír, kterým jsme tyto plochy zakryly, byl poté využit jako „tabula rasa“ pro poznámky postřehy a vzkazy návštěvníků výstavy. Vznikla tak spontánně jakási „zeď či plakátovací plocha“ plná velmi zajímavých názorů, které je možné po výstavě uchovat.

Na stropě byly využity zářivky jakožto jediný zdroj světla a bylo zde umístěno několik pruhů modré, červené a bílé látky, takže výsledkem byla nádherná trikolora našich národních barev. Působilo to opravdu velmi pěkně a vrhalo to na zem krásnou směsici světla v těchto třech barvách. Opravdu působivá atmosféra.

Centrálním bodem výstavy byly dřevěné (čistě bílé) panely (2 metry vysoké a 1 metr široké) ve tvaru L. Obě křídla každého z těchto pěti stojanů nabízela dostatečně velkou plochu pro vytvoření určitého „soukromého koutku“, prostoru, kde není divák ničím rušen. Na těchto panelech, postavených do jakéhosi minilabyrintu“, byly umístěny velkoformátové texty k jednotlivým letopočtům. Tyto texty (které byly napsány deseti studenty našeho gymnázia, měly být reflexí každého příslušného roku z našich osudových osmiček (1278, 1348, 1618, 1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1998, 2018) Zpracování příslušného roku pojal každý student po svém a mohl zvolit literární útvar dle svého zvážení. Někdo volil báseň, někdo reportáž, někdo úvahu, někdo vyprávění, atd. Kromě těchto textů, zde byly, také ve výši očí, umístěny vedle textů grafiky Mgr. Filipa Papouška, které vytvořil k jednotlivým letopočtům. Každá tato grafika (původně linoryt) vyjadřuje jakýsi zásadní symbol oné příslušné události v každém roce. Pro srovnání byly na panelech umístěny dobové rytiny, reprodukce či fotografie, které dotvářely celkový vjem. Kolega Papoušek také vymyslel jakousi „hru zrcadel“, které při umístění v určitém bodě panelu umožňují zpětný pohled na druhý panel, kde odhalí jisté „optické tajemství“.

Dále zde bylo možné najít na boční stěně určitou symboliku „nekonečné řady“ oprátek, velmi silného symbolu vinoucího se dějinami, vytvořené technikou airbrush. V zadní části místnosti návštěvník objevil obrannou zeď s válečnými nápisy (a la „street art“), které jsou těmi nejčastějšími bojovnými a vlasteneckými provoláními ve zlomových okamžicích našich dějin. Vedle této „zdi“, na níž byli umístěny určité „bojové rekvizity“ se bylo možné ještě setkat s barikádou. Dojem z této stavby, vytvořené opravdu jako spontánní zábrana proti nepříteli z různého materiálu, tak jak se barikáda opravu staví, byla ještě umocněna našimi státními barvami (vlajkou), která snad jen potrhaná bojem, snad jen nedošitá z pruhů látek, které přinesl bezejmenný obránce, který již nestačil vlajku vztyčit …... visí smutně na „neučesaných ostnech“ barikády.

Epilog
Výstavu navštívili všechny třídy naší školy a celý profesorský sbor. Dále potom různí hosté a přátelé školy. A v neposlední řadě velké množství žáků a studentů z několika základních a jedné střední školy, se svými vyučujícími. Hosté byli vždy vřele přivítáni, byla jim věnována malá trikolora, kterou si většinou hned přinuli. Někteří byli fascinováni primárně audiovizualní technikou, to jest připraveným „střihovým“ programem. Speciálně „profesionálně“ vytvořeným pásmem k jednotlivým letopočtům výstavy. Někteří návštěvníci se nejprve fascinovaně dívali na tento pořad (který rovněž „zacykloval“ celkové pojetí výstavy, a poté se teprve počali zabývat dalšími částmi výstavy, někdo naopak.

Ohlasy na výstavu k nám putují dodnes a je jen škoda, že přes veškeré možnosti věci zaznamenávat, je výstava jako útvar obecně odsouzena k jepičímu životu. Je to „divadelní hra“, o které se později vypráví dalším generacím. Je to jen „cirkus“, u kterého je jen louka němým svědkem, že tu stál. Strhnutím „chapiteau“ je konec a přichází již jen život věčný. Život, ve kterém bude výstava jen v myslích těch, co jí spatřili.

Jsme rádi, že Gymnázium bratří Čapků nezůstalo stranou a důstojně oslavilo století naší republiky, tím (dle našeho mínění) nejlepším možným způsobem.

PhDr. Jaroslav Palas, Mgr. Filip Papoušek