PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Přednáška "Pozorování sucha a tání ledovců"

Vloženo: 14.11.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 820x
Dne 5.11.2018 proběhla ve škole v rámci projektu Nebojte se vědy přednáška Ing. J. Sebery, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, Kiel University) Pozorování sucha a tání ledovců družicovou gravimetrií. Žáci 1.G díky této přednášce nahlédli do světa družicových misí, obeznámili se se základními metodami využívajícími měření gravitačního signálu k odhadování úbytků hmoty ledovců, podzemních zdrojů vod, narůstání oblastí zasažených suchem, rozložení srážek atd. Důraz byl kladen na klimatické změny, k nimž dochází v důsledku globálního oteplování a probírány byly také predikce možných následků těchto globálních problémů lidstva (vymírání živočišných i rostlinných druhů, zánik ekosystémů, změny počasí, zaplavení rozsáhlých území v důsledku zdvižení hladiny oceánů…). Přednáška přinesla řadu mezipředmětových propojení (fyzika, biologie, ekologie, nauka o životním prostředí, geologie) a inspirovala k zamyšlení nad alarmujícím stavem životního prostředí planety Země, rychlostí postupujících změn klimatu a velmi znepokojujícími predikcemi jejich možných důsledků.