PARTNEŘI
Aktuality
ZÁJEZD DO FRANCIE
13.3.2019

Z důvodu nenaplnění kapacity, se zájezd do Francie ruší. Žáci si mohou vyzvednout zaplacenou zálohu na ekonomickém oddělení. 

PÁTEK 15.3.
12.3.2019

3.G - Týden mozku
sraz: 8:30 (Akademie věd ČR)
doprovod: Krásová

ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.3.2019

Ve středu 7.3.2019 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO !!! Škola bude uzavřena !!!

MATURITNÍ PLES
27.2.2019

Maturitní ples se koná ve středu 6.3.2019 od 19:00 hodin v hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha Holešovice). Lístky lze zakoupit v ekonomickém oddělení školy.

ŠKOLNÍ BISTRO
31.1.2019

V pondělí 4.2. bude otevřeno nové školní bistro.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
25.1.2019

Tělesná výchova v týdnu od 28.1. do 31.1. - v rámci hodin tv bude probíhat školení první pomoci – ve škole !!!

Třídní schůzky
11.1.2019

Čtvrtek 17.1.2019 od 16:00 do 18:00 hodin formou individuálních pohovorů. 

ČTVRTEK 29.11.
23.11.2018

1.G + 2.G + vybraní zájemci ze 3.G
Den latiny (hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha)
Sraz: 8:45 dole ve stanici metra Staroměstská (konec akce 15:00; přestávka 12:15-13:15)
Doprovod: Dittrich, Rittichová

ČTVRTEK 8.11.
7.11.2018

2.G + 3.G (pouze zájemci – Sobotková, Květ, Kárníková, Pešková, Smrkovská)
Přednáška „Léčivé rostliny“ – v rámci vzdělávacího projektu Věda hrou za spolupráce VŠCHT Praha
Odchod po 4.vyučovací hodině
Doprovod: Krásová

PONDĚLÍ 5.11.
25.10.2018
4.G, 4.P, 4.V, 5.P, 5.V – exkurze Státní oblastní archiv v Praze (Archivní 4/2257, 149 00, Praha 4)
Sraz: 9:00 před archivem
Doprovod: Kubešová
ČTVRTEK 25.10.
22.10.2018
1.G, 2.G, 3.G, 4.G, 4.V, 4.P, 5.V, 5.P – divadelní představení Svět podle Čapka (KD Mlejn - Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 13-Stodůlky) – po akci hromadný návrat do školy na 5.vyučovací hodinu!!!
Sraz: 8:45 před KD Mlejn
Doprovod: Rittichová, Brycz, Savicevic
Vstupné: 70 Kč (vyberou třídní učitelé do středy)
PÁTEK 19.10.
16.10.2018

5.P + 5.V + 4.G - pouze Bezkočková, Nováková, Vu - exkurze ČNB (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1)
sraz: 10:45 před ČNB (5.V + 5.P odchod ze školy po 2.vyučovací hodině)
doprovod: Kubešová

STŘEDA 17.10.
16.10.2018

3.G – adaptační den s třídní učitelkou – Francouzský institut (projekce filmu + vernisáž)
Sraz: 10:30 před Francouzským institutem (Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město) – konec akce cca 15:00
Vstupné: 150 Kč
Doprovod: Holmanová

PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.G, 2.G, 3.G, 4.G – Památník národního písemnictví - Villa Pellé (Pelléova 10, 160 00 Praha 6)
Sraz: 9:45 před vilou (po programu přesun do PNP - Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha - Hradčany-Praha 1)
Doprovod: Brycz, Papoušek
Vstupné: cca 20 – 50 Kč

ÚTERÝ 9.10.
8.10.2018

1.G, 2.G, 3.G, 4.G – Svět - naruby (Takzvaný ráj) – představení k 70. výročí státu Izrael
Sraz: 9:30 Divadlo U Valšů (Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město) – následuje beseda po akci s potomky Lustigových
Po skončení akce společný návrat do školy na 6.vyučovací hodinu!!!
Doprovod: Savicevic, Palas, Krásová
Vstupné: 60 Kč/žák

Křest knihy "Emil a upíři"
10.9.2018

Jménem našeho učitele českého jazyka, pana Mgr. Pavla Brycze, vás zveme na křest jeho nové knihy  Více informací na našem FB!

Dny Prahy 15
5.9.2018

12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin zahájení školní roku 2018/2019 pro všechny ročníky gymnázia

 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 

Přijímací řízení

Vloženo: 31.8.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 112x

Ředitelka školy vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Obor vzdělání: Gymnázium, kód oboru 79-41-K/41

Forma vzdělávání: denní

Délka vzdělávání: 4 roky

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 60.

 

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu do 1.kola přijímacího řízení odevzdá uchazeč řediteli školy nebo jeho pověřenému zástupci nejpozději do 1. 3. 2019. (Úřední hodiny: pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod. nebo dle individuální dohody). Při odevzdání přihlášky poštou rozhoduje razítko poštovního úřadu na obálce.

 

Přijímací řízení se skládá z:

 

1) Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 

Forma písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací podle pokynů MŠMT.

 

 • Termín konání jednotných testů v prvním kole: 12.4.2019 (první termín), 15.4.2019 (druhý termín)
 • Náhradní termín k prvnímu termínu: 13.5.2019, náhradní termín k druhému termínu 14.5.2019.

 

Uchazeč koná JPZ v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí. Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Uchazeči s SVP (speciální vzdělávací potřeby) mohou mít uzpůsobené podmínky pro konání JPZ v závislosti na rozhodnutí ředitele (ve spolupráci s CERMATem) podle vyjádření školského poradenského zařízení přiloženého k přihlášce ke vzdělávání.

Uchazeči – cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a nejsou občany ČR, mohou požádat o prominutí JPZ z Českého jazyka a literatury. Škola ověří potřebnou znalost českého jazyka v rámci motivačního pohovoru.

 

Více informací o jednotných přijímacích zkouškách naleznete na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

 

2) Školní přijímací zkouška

 

Uchazeči budou pozváni na přijímací – motivační pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, všeobecný přehled (dějepisný a zeměpisný přehled, významné události a data Česka) a krátký rozhovor v anglickém jazyce. Součástí pohovoru je i předložení seznamu přečtené literatury v rozmezí 20 – 25 knih. Pozornost bude věnována také prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, společenskovědní předměty), zájmovým aktivitám, účasti v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a vlastní tvorbě.

 

Termíny konání školní přijímací zkoušky – motivačních pohovorů budou upřesněny.

 

Kritéria přijímacího řízení:

 

1) Jednotná přijímací zkouška

 

 • Český jazyka a literatura – max. 50 bodů
 • Matematika a její aplikace – max. 50 bodů

 

2) Školní přijímací zkouška – max. 50 bodů

 

 • všeobecný přehled – 20 bodů, rozhovor v aj – 10 bodů, přečtená literatura – 10 bodů, účast v soutěžích/vlastní tvorba – 10 bodů

 

3) Hodnocení předchozího vzdělávání (vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy – případně adekvátní ročníky víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) – max. 15 bodů

 

5 bodů za každé pololetí prospěchu

 • průměr 1,0 – 1,1  = 5 bodů
 • průměr 1,2 – 1,3  = 4 body
 • průměr 1,4 – 1,5  = 3 body
 • průměr 1,6 – 1,7  = 2 body
 • průměr 1,8 – 1,9  = 1 bod
 • průměr 2,0 a více = 0 bodů

 

Uchazeč může získat max. 165 bodů.

Pro přijetí ke studiu musí uchazeč získat minimálně třetinu možných bodů (tzn.55 bodů). V případě, že počet uchazečů, kteří splní kritéria přijímacího řízení, bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

 

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly do 2pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (CZVV zpřístupní výsledky školám do 28.4.2019).Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu bratří Čapků potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme Vám k dispozici na dnech otevřených dveří každé úterý a čtvrtek v době od 13 do 16 hodin, nebo kdykoli po telefonické domluvě na čísle 736 726 330 nebo 606 709 781. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem pro přijímací řízení je Ivan Čelko, DiS.