PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

11. Čapkovské čtení 2018

Vloženo: 10.1.2019 | Autor: Celko | Zobrazeno: 955x
Dne 20. 12. 2018 proběhl na naší škole další ročník „ČAPKOVSKÉHO ČTENÍ“, tohoto slavného literárního, hudebního a vůbec uměleckého počinu, kterým naše škola vzdává úctu nejen bratřím Čapkům, ale i obecné intelektuální snaze lidí (a mladých zejména), pozvednout nesmrtelného ducha tvorby zase o něco výš.

Po úvodních hřejivých slovech paní ředitelky Ondrákové a poněkud mystických až záhadných slovech pana učitele Palase, v nichž byly připomenuty některé počiny Karla Čapka, bylo nutné připomenout smutné výroči, které si připomínáme právě v tomto předvánočním čase. Ano, 25. 12. 1938 to bude přesně 80 let, kdy nás Karel Čapek opustil. Myslím, že tato vzpomínka padla na ještě „čerstvě zjitřenou půdu srdcí“ žáků gymnázia, jelikož 19. 12. 2018 navštívili v kině nový český film Hovory s TGM, kde si měli možnost znovu jedinečnou osobnost Karla Čapka připomenout.

Program jsme zahájili opět čtením z díla Karla Čapka a připomněli si skrze jeho dílo různé stránky osobnosti tohoto velikého vypravěče. Stránku dobrodružnou, romantickou i politickou, jeho pacifismus, respekt k přírodě i k obyčejným lidem z celého světa. U našeho „čtenářského křesla“ se vystřídala řada žáků z různých tříd a nakonec i dva učitelé, a to PhDr. Jaroslav Palas a Mgr. Pavel Brycz.

Poté jsme se pustili do prezentace vlastní tvorby, která měla podobu básní, úvah a dokonce i ukázky z knihy, kterou píše jedna naše žákyně. Za tuto fázi našeho „kulturního dne“ jsem vždy asi nejraději. Myslím totiž, že vystupovat v tomto věku s vlastní tvorbou („jít s kůží na trh“) a to ještě před svými spolužáky a učiteli, vyžaduje nesmírnou odvahu. Šlo o celé spektrum typů žánrů, stylů, přednesu i komunikace s publikem. Někdo spíše „zahříval a uklidňoval, někdo zneklidňoval a provokoval“, ale co se týče kvality, mně osobně přišla tvorba našich žáků jako „zjevení“ a stejně jako v loňském a předloňském školním roce jsem neubránil silnému pohnutí a úžasu, nad tím, jak tato (mnohokrát zatracovaná) generace píše. V duchu jsem si připomněl svou vlastní tvorbu z období středoškolských let a uvědomil jsem si, jak velmi podobná témata mladý člověk stále řeší.

Po této sekvenci, stojící na práci se slovem, bylo nutno ochutnat trochu umění, založeného na vizuálu. Ano, hovořím o již tradiční ukázce ženských i mužských prvorepublikových účesů, které vytvořili žáci naší školy, resp. mladé dámy a mladí pánové z oboru kadeřník. Příslušné modely byly velmi pěkně prezentovány a odborný komentář podtrhl ukázku vysoké úrovně módy 20. a 30. let, tedy doby, která je tradičně nejvíce spojována i s oběma bratry Čapkovými, kterým naše škola věnuje velkou pozornost.

Přišel čas hudby a tance a my jsme se přesunuli do prvního patra naší budovy, kde jsou na půdě základní umělecké školy profesionální sály, z nichž jsme si jeden vypůjčili. Jde o taneční sál, v němž jsme spolu s žáky vytvořili po obvodu jakési sedící publikum a napjatě sledovali s jakým „příspěvkem“ přijdou někteří „stateční“ z 1. G. Nejprve se s několika populárními písněmi představili mladí umělci Anna Strnadová (akustická kytara, zpěv) a Vojtěch Šedivý (elektrická kytara). Už v této chvíli jsem měl pocit, že se jedná o profesionální dvojici, která má za sebou několik let veřejného vystupování. Nešlo ani uvěřit, že je to poprvé, co spolu tito dva lidé hráli. Poté jsme, myslím, zažívali všichni znovu překvapení, jaké máme na naší škole „utajené“ talenty, kteří ve své skromnosti ani neupozorňují na své možnosti a dovednosti. Na tomto místě bych znovu rád poděkoval prozřetelnosti, která mi vnukla schopnost rozpoznat potenciál vystupujících, kteří původně ani nepovažovali za důležité vystoupit a bagatelizovali své dovednosti :-).

Tanec, který nám Jasmin Affašová se svým tanečním partnerem (také partnerovi děkujeme, za ochotu přijít a podílet se na tomto výkonu) nabídli, byl naprosto skvostný a profesionální. Jednalo se o tři ukázky různých tanců na hudbu, kterou si sami tanečníci donesli. To, že nejde o žádnou „hurá akci“, ale že jde o pár, který spolu „závodně“ tancuje, pochopil asi každý již po několika taktech. Myslím, že ladnost pohybu i dokonalé taneční oděvy, obou vystupujících, nás všechny udržovaly v bezbranné fascinaci, která může vznikout jen např. mezi „kobrou a fakírem“. Další skvělý bod za námi a za doznívajícího potlesku jsme odcházeli od „potravy pro duši“ k potravě opravdové, tedy na obědovou pauzu.

Následovaly dvě skvělé prezentace (opět žáci 1. G). Přínos této třídy na letošním Čapkovském čtení bych rád obzvlášť zdůraznil. Nevím, zda je to „nováčkovským enthusiasmem“ či jistou studijní neopotřebovaností, ale bylo jich zkrátka „všude plno“. Prezentace Růženy Kasalové a Mariany Čepelkové na téma „Plasty“ mě uchvátila. Ne, že bych se natolik zabýval ekologickými tématy, ale jako zeměpisář a občankář v jedné osobě jsem byl potěšen zpracováním tohoto tématu. Myslím, že tato prezentace musela dát děvčatům mnoho práce a přesáhla o několik „levelů“ běžné studentské prezentace v hodinách. Bylo zde vidět, že jde o téma, kterému se vystupující věnují i mimo školu. Ačkoliv jde o téma vážné, dokázaly nás obě dívky pobavit a vtáhnout do tématu.

Druhá prezentace několikanásobné mistryně Evropy a Světa Terezy Hrdé byla poctou tělesnému rozvoji, sportovní i duševní dokonalosti. Jednalo se o téma mažoretky a ukázky skupinových sestav, které mají přesná pravidla a jsou u nás i ve světě uznávaným sportem s příměsí kultury. Ať již budeme tento obor považovat spíše za sportovní odvětví či činnost spojenou s tancem. Jedná se o něco, čemu ve světě rozumějí a co má velkou tradici. Tereza nás seznámila se základními typy soutěží a sestav a zasvětila nás do něčeho, o čem toho běžně mnoho nevíme. Skromně přitom pomlčela o svých úspěších a teprve po našich dotazech se „doznala“ k držení několika titulů mistryně Evropy a Světa v tomto oboru. A pak, že dnes mnoha mladým lidem chybí pokora :-)

Já osobně jsem se celý den těšil na poněkud „tajemnem“ opředenou akci (řekněme „performaci“), kterou uchystal náš drahý a všemi milovaný profesor Papoušek. Ačkoliv jsem byl asi jediný, kdo byl s chystaným „projektem“, blíže seznámem několik týdnů předem, zůstávalo však i pro mě dobrodružstvím, jak se celá záležitost vyvine. Byl to počin v němž nebylo jistot a konstant (ovšem tak to mělo být) a jediným přibližným bodem byl čas startu, který jsme vzhledem k nečekané délce předchozích prezentací, posunovali a tím ještě více stupňovali očekávání. Zde by se samozřejmě hodil obsáhlý odborný výklad kolegy Papouška, abychom si uvědomili, čeho všeho jsme byli svědky. Avšak na tuto obsáhlou analýzu zde není čas ani prostor :-) Omezím se tedy na konstatování, že do velmi spektakulární umělecké práce s určitým předem připraveným materiálem, byli zapojeni tři naši vyučující (PhDr. Lenka Andrlová, Mgr. Silvana Savičevič a Mgr. Petr Brand) a jedna naše žákyně Magdaléna Sobotková. Šlo o fascinující zážitek, který ukázal, jak různí ve svém nitru jsme a jek rozdílné mohou být výsledky při zadaných konstantách. Tím bych tento bod opustil. Pokud by někdo ze čtenářů této reportáže měl zájem o hlubší analýzu tohoto bodu programu, nechť se obrátí přímo na Mgr. Filipa Papouška, který mu jistě rád poskytne příslušné informace.

Posledním, a snad i celou dobu velmi očekávaným bodem programu, bylo vystoupení naší učitelské kapely „Dr. Galén Kvartet“, který v mírně obměněném složení: PhDr. Jaroslav Palas, Mgr. Filip Papoušek, Mgr. Pavel Brycz a Mgr. et Mgr. Pavla Krásová, zahrála a zazpívala několik písní, za což byla odměněna mnoha menšímí i většími potlesky publika, které snad ocenilo „univerzálnost“ svých pedagogů a jejich ochotu též přijít do „jámy lvové“. Zaznělo 9 písní, které mají sotva jiný společný jmenovatel, než, že jsou blízké jednomu či více členům kapely.

Tak či tak to byla upřímná chuť si jen tak „zamuzicírovat“ a nechat na oplátku publikum nahlédnout do duše těm, kteří většinou během školního roku nahlíží do duší těch v publiku.

A to byl opravdu konec :-)

Zvláštní poděkování je třeba vyjádřit studentům oboru cukrář, kteří se starali o chod naší „prvorepublikové kavárny“, po celou dobu Čapkovského čtení. Děkujeme

Těšme se na příští 12. ročník

text: PhDr. Jaroslav Palas