PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Školení první pomoci

Vloženo: 11.2.2019 | Autor: Celko | Zobrazeno: 582x
Během posledního lednového a prvního únorového týdne probíhalo pro všechny třídy gymnázia i SOU školení první pomoci. Žáci si nacvičili správný postup volání záchranné zdravotnické služby, správný postup při poskytování první pomoci člověku v bezvědomí - resuscitace (uvolnění dýchací cest, nepřímá srdeční masáž), dále trénovali ošetření závažného krvácení - správnou aplikaci tlakového obvazu – to vše samozřejmě s důrazem na vlastní bezpečí (vyhodnocení rizik, použití gumových rukavic…) Dále byly probírány další život ohrožující stavy jako tonutí, otrava CO, dušení, infarkt a cévní mozková příhoda – žáci se učili rozpoznat jejich příznaky i poskytnout v těchto případech první pomoc. Školení probíhalo zážitkovou formou i formou diskuze a doufejme, že si získané vědomosti i praktické dovednosti uchovají pro případ nutnosti je v praxi použít.