PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Výstava Ami Vitale

Vloženo: 11.4.2019 | Autor: Celko | Zobrazeno: 728x
Ve čtvrtek 28.3.2019 žáci 1. – 3 roč. gymnázia absolvovali prohlídku dvou výstav. První z nich byla výstava fotografií Ami Vitale: NADĚJE x VYHYNUTÍ konaná v Czech Photo Centre a týkala se ochrany ohrožených (vymírajících) druhů savců. Fotografie velmi působivě vypovídají o obtížném boji s pytláky, o obětavosti ochranářů i domorodých kmenů nasazujících vlastní životy při záchraně slonů, nosorožců a žiraf či pand. Do záchrany vymírajícího druhu nosorožce tuponosého severního je již mnoho let zapojena i ZOO Dvůr Králové, kde ale bohužel v minulém roce uhynul poslední samec tohoto druhu a poslední mizivou možností záchrany tohoto druhu zůstává tedy pouze umělé oplodnění žijících samic uchovaným spermatem. Smutné je, že důvodem vymírání těchto majestátních zvířat (nosorožců, slonů) není hladomor ani obavy z hrozby ze strany zvířat, ale finanční zisky z prodeje rohů a klů, které jsou nemalé díky ve mnohých zemích světa stále „přežívajícím“ pověrám o zázračných účincích preparátů z nich. V případě ubývající populace pandy velké je to zase ničení přirozených ekosystémů, které pandy potřebují ke svému přežití. Panda velká dnes žije jen v hornatých oblastech jihozápadní Číny jako Gansu, Sečuan, Šan-si a Tibet. Dříve byla rozšířená po celé jihozápadní Číně, v Myanmaru a Vietnamu, zatímco dnes patří k nejohroženějším druhům planety. Odchovat pandy v umělém prostředí je přitom velmi náročné.

Je určitě smysluplné, aby si mladí lidé uvědomovali, že ochrana přirozených ekosystémů a živočichů i rostlin v nich žijících je stále obtížnější, ale o to potřebnější. Vždyť jedním z pravděpodobných katastrofických scénářů zániku civilizace je zhroucení přirozených ekosystémů.
Na této výstavě si studenti v rámci mezipředmětových vztahů měli povšimnout nejen obsahové části apelující na ochranu životního prostředí, ale také pochopit estetiku dokumentární fotografie a jejího sdělení na hranici mezi uměním a kýčem.
Ve druhé části dne se studenti přesunuli do Muzea Kampa, kde na základě vlastního výběru absolvoval každý jednu z nabízených výstav této galerie moderního umění a její obsah zpracuje do eseje, jež bude prezentována v rámci hodin umění a kultury.