PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Přednáška "Hadi celého světa"

Vloženo: 26.4.2019 | Autor: Celko | Zobrazeno: 773x
2. 4. 2019 proběhla na naší škole velmi zajímavá a troufám si říci, že i dost neobvyklá přednáška, kterou by nám mohla leckterá jiná škola závidět. Jednalo se o biologicko - zeměpisnou sondu do života hadů, především těch jedovatých. Během dvou a půl hodinové přednášky, s malou přestávkou, jsme se od jednoho z největších odborníků na toto téma MUDr. Jiřího Valenty dozvěděli velmi mnoho zajímavých informací, které se studentům hodí jak do biologie, tak do zeměpisu a možná především i do praktického života. Pan doktor, který je otcem jedné naší studentky, se po celou dobu snažil mluvit tak, aby mu rozuměla laická i případně mírně poučená část našeho publika. Jeho skvělý projev, struktura přednášky, nadhled a vtip byli důkazem toho, že je nejen dlouholetým odborníkem v této branži, ale že je zvyklý veřejně vystupovat, což je pro studenty vždy ideální kombinace.

Přednáška byla zaměřena na základní čeledi a druhy jedovatých hadů, jejich výskyt ve světě, konkrétní hady, jejich ústrojí, podobu, velikost, chování, apod. Studenti byli seznámeni se základním pojmoslovím, pochopili např., že toxicita jedu je zcela nezávislá na množství jedu, které had má a případně i na použití množství jedu hadem. Dále byla řeč o různých typech jedů u hadů a jejich účinku na různé segmenty organismu oběti (člověka, zvířete).

Přednášející se také nevyhýbal různým konkrétním případům z jeho profesního života. Dozvěděli jsme se, jak je to z výrobou sér proti hadímu uštknutí, kdy je nutné ho použít a kdy je naopak nesmyslné ho použít. Řeč byla nakonec i o chovatelích, cestovatelích a o časté ztrátě respektu k jedovatým zvířatům v domácím prostředí.

Jedna kapitolka byla také věnována jiným jedovatým živočichům, především pavoukům, rybám, hmyzu, apod. Zde jsme se také záživnou formou dozvěděli, jaké druhy jsou nebezpečné a jak je nutné nepodléhat panice při setkání s těmito živočichy. V této souvislosti pan doktor krásně vysvětlil postup při zmijím uštknutí, což se v našich končinách může opravdu hodit. Uvědomili jsme si i nebezpečnost různých mýtů, které panují okolo nebezpečnosti některých živočichů a jejich časté a zbytečné zabíjení ve světě.

Byli jsme poučeni i v oblasti sociologicko – antropologické, to jest, že na výskyt různých případů uštknutí a kousnutí, resp. přístup k léčbě těchto případů, má vliv i určitý styl života, ekonomické podmínky, vzdělání, klimatické podmínky, medicínské stereotypy, chudoba, apod.

Oběma pořadatelům této přednášky (PhDr. Jaroslavu Palasovi a Mgr. et Mgr. Pavle Krásové) udělalo toto krásné dopoledne velikou radost. Také se krásně ukazuje, jak je důležité si ve škole všímat věcí kolem sebe, v tomto případě možnosti spolupráce školy a rodičů studentů, což si myslím vede ke zlepšováni komunikace i v jiných oblastech.