PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Hodina moderní chemie

Vloženo: 29.5.2019 | Autor: Celko | Zobrazeno: 671x
Dne 2.5. 2019 se žáci 2. roč. gymnázia a 2. ročníků SOU zúčastnili HODINY MODERNÍ CHEMIE (realizované lektory VŠCHT v rámci projektu STEP - KROK K POPULARIZACI VĚDY A VÝZKUMU) na téma Přeměna energie a na téma Chemie a životní prostředí. Žáci si prostřednictvím efektních pokusů připomněli mnohé chemické a fyzikální procesy a dopady používání chemických látek na životní prostředí.

V rámci tématu Přeměna energií si žáci osvěžili znalost vynálezce parního stroje, princip jeho fungování a samozřejmě ho viděli v činnosti (roztomilý malý funkční model). Dále si prohlídli vzorek ropy a připomněli si různé typy pohonných látek - nafta, benzín, LPG, CNG, methanol a zajímavé, byť trošku líné - vzhledem k počasí, bylo autíčko na solární pohon. Všechny velmi zaujala levitace navozená díky supravodivosti. Na závěr jsme div nespadli pod lavice při praktická ukázce střelného prachu.
Téma chemie a životní prostředí prověřilo znalosti žáků týkajících se koloběhu vody v přírodě, separačních metod používaných v čistírnách odpadních vod i v úpravnách pitné vody, dozvěděli se, co je to tzv. „nemoc modrých dětí“ neboli methemoglobinémie a proč je tak důležité podávat kojencům kvalitní kojeneckou vodu s velmi nízkým obsahem dusičnanů. Dalším důležitým tématem byly samozřejmě plasty – srovnání rozložitelnosti jednotlivých materiálů, množství plastů (lidstvo už vyprodukovalo 8,3 miliardy tun plastů) a jejich hromadění (veškerý tento odpad by dokázal pokrýt celou Argentinu, což je osmá největší země světa, hmotnost těchto plastů odpovídá zhruba miliardě slonů nebo 25 tisícům budovám newyorské Empire State Building), dále se řešily možnosti recyklace a toxické zplodiny uvolňující se při spalování plastů (někdy bohužel i v průběhu jejich používání). No, nevím, jak dlouho to naše „modrá planeta“ vydrží.
Myslím, že Hodina moderní chemie byla velmi zábavná i poučná a všichni si ji opravdu užili.