PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Exkurze Archiv bezpečnostních složek

Vloženo: 17.2.2020 | Autor: Celko | Zobrazeno: 606x
V pátek 7.2.2020 navštívili naši maturanti spolu se svým učitelem dějepisu a moderních dějin PhDr. Jaroslavem Palasem budovu „Archivu bezpečnostních složek“ v Braníku. Zde se nás ujala vedoucí pracovnice, která má na starost místní archivní fondy. Nejprve nás zavedla do zasedací místnosti, kde nám předložila velmi zajímavé materiály a seznámila nás s činnosti archivu a jeho specifickým postavením mezi ostatními archivy. Poté nás provedla po jednotlivých depozitářích, kde bylo možné velmi zblízka pochopit i jisté „tajemno“ práce archiváře. Součástí návštěvy byla i beseda (rozhovor) nad konkrétními texty, vypovídajícími o komunistické perzekuci. Dojemné příběhy a některé velmi působivé fotografie, týkající se některých osudů vyvolaly řadu emocí a dotazů.

Archiv v první řadě pomáhá badatelům, žákům i laické veřejnosti při pátrání po osudech lidí z nedávné minulosti, spojené s komunistickým, ale i nacistickým režimem, což vede k zlepšování povědomí o těchto obdobích našich moderních dějin. Tato informace žáky velmi zaujala, neboť někteří nepředpokládali, že by i jim samotným bylo umožněno, samostatně bádat např. po svých předcích. Z dalších úkolů, které archiv vykonává, žáky asi nejvýrazněji zaujalo Oddělení třetího odboje, které svou činnosti přispívá k vypořádávání se společnosti se svou komunistickou minulostí.

Na závěr měli žáci možnost shlédnout restaurátorskou „laboratoř“, kde procházejí některé archiválie určitým odborným postupem rekonstrukce či oprav. Jednalo se, stejně jako v ostatních případech, o velmi působivé a trochu tajemné pracoviště. Exkurze splnila svůj účel a myslím, že rozšířila studentům další obzory jejich poznání.