PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Komunitně osvětové setkání

Vloženo: 20.1.2019 | Autor: brand | Zobrazeno: 281x
V období od října do listopadu 2018 navázala škola v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR – výzvy 28 - projektu „Společně si rozumíme GBČ PČS SOU“ spolupráci s organizací Proxima Sociale o.p.s., která se zabývá zlepšováním kvality života občanů a pomáhá překonávat nepříznivé životní situace. V rámci spolupráce se zaměřovali na multikulturní výchovu, práci žáků s OMJ a celkové soužití třídního kolektivu, kde jsou žáci s OMJ i s různými kulturními zvyky.

Preventivní program, který byl rozdělen na 4 setkání, které otevíraly obzory žákům, jakým způsobem lze nahlížet na specifické vnímání odlišných kulturních prostředí, nabízel pohled na vnímání světa očima jiných a formou skupinových cvičení a diskuzí umožnil žákům pochopit, jak se mohou cítit žáci „cizinci“ v prostředí české školy. Projekt měl za cíl podpořit toleranci žáků jeden k druhému, naučit je chápat rozdílnost jednoho od druhého a předcházet tak nepříjemným situacím, které z těchto odlišností mohou plynout.

 

Specifickou oblastí v prevenci sociálně-patologických je kyberprostor, který byl také významnou oblastí projektu. Žáci měli možnost diskutovat o vlivu sociálních sítí, zveřejňování urážlivých fotografiích a o právech každého na soukromí a ochranu ve světě počítačů.

 

Celý projekt byl zaměřen na třídní kolektiv jakožto na úzkou skupinu lidí, kteří mezi sebou interagují, a riziko vzniku konfliktu z důvodu nepochopení odlišnosti druhých je zde vysoké. Třída zároveň měla možnost otestovat vztahy mezi sebou, diskutovat o nich a za doprovodu odborných pracovníků řešit možné situace, které by z důvodu odlišných kulturních podmínek a OMJ mohly vzniknout.