PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Stáž v Anglii - Greater Brighton Metropolitan College

Vloženo: 31.3.2020 | Autor: brand | Zobrazeno: 434x
V období jarních prázdnin od 23. do 28. Února 2020 navštívili anglické město Brighton, kde jsme měli strávit celkem 5 vyučovacích dnů na místní Metropolitan College, zkráceně MET, abychom viděli, jakým způsobem se učí na odborné škole v Anglii. Zastoupení naší školy bylo ve složení 5 učitelů, vždy mistrů odborného výcviku a jednoho učitele informačních technologií. Převážně nás zajímali vyučovací obory na naší škole, tedy cukrář, kadeřník, maskér a truhlář.

MET je škola, ve které se vyučuje mnoho oborů, mezi nimi i právě naše zmiňované. Celkově má škola několik kampusů, ve kterých se učí přes 3 500 tisící žáků ve věku 16-18 let a kolem 7 500 dospělých. V budově na Pelham Street se učí kolem 1400 žáků. Budova je moderní, každá učebna disponuje počítačem a televizí nebo projektorem. V době naší návštěvy vedle stávající budovy stavěli další, novou, část budovy.

 

Atmosféra prostředí budovy působí velmi příjemně, v porovnání s naší zemí jsme měli pocit, že jsme spíše na vysoké škole. Vstup do školy je přes recepci, kde je ochranka. Každý žák, učitel nebo zaměstnanec má svou identifikační kartu, takže je možné kohokoliv identifikovat a osoba bez identifikační karty do budovy v podstatě nesmí. Prostředkem budovy se táhne schodiště do vyšších pater (celkově má budova 11 pater), kolem schodiště jsou rozmístěné prostory pro práci i relaxaci. V prvním patře je přímo vedle schodiště v otevřeném prostoru učňovské kadeřnictví, které je dostupné prakticky kdykoliv a všem. V prvním patře se rozléhá velká kantýna, kde je možné si po celý den od 8:00 až do 18:00 koupit svačinu, snídani (teplou) a oběd. O patro víše se rozléhá velká knihovna/studovna s počítači, tiskárnou, skenerem a velkým množstvím knih a učebnic. Celkově to působí spíše jako komunitní místo, než škola.

 

Bylo znát, že má škola velké množství kulturně rozdílných žáků, stejně tak školu navštěvuje i velké množství různou mírou handicapovaných žáků. Potkali jsme hluché i těžce postižené žáky na vozíčku, přitom nebylo vidět, že by byli nějak vyčlenění. Naopak byli velmi dobře integrování, ostatní spolužáci je respektovali a velmi ochotně pomáhali, když bylo potřeba.

 

Samotné hodnocení výuky a porovnávání procesu vyučování mezi Českou republikou a Anglií je komplikované. Systém výuky na MET je opravdu podobný spíše vysoké škole, než naší střední škole. Vyučování probíhá v takzvaných levelech, kdy jsou až 4 levely, každý level trvá jeden rok a je rozdělený na kvartály (čtvrtletí). V každém kvartálu má žák povinnost splnit několik předmětů a poté může pokračovat do dalšího studia. Prvotní rozřazování do příslušných levelů probíhá na základě předchozího studia, kdy ti, co měli dobré známky, mohou nastoupit do vyššího levelu, zatímco ti, kdo mají špatné známky, musí studovat od 1. Levelu. Pro postup do vyššího levelu, respektive pro splnění aktuálního levelu musí splnit veškeré podmínky celého roku. Po ukončení roku a splnění všech podmínek pro ukončení levelu získává žák diplom s příslušným levelem, který žák dokončil. Následně se může rozhodnout, zda bude pokračovat ve vyšším levelu, nebo zda odejde do práce. V závislosti na úrovni žáka a motivaci k pokračování studia může studium trvat od 1 do 4 let (pokud nepočítáme opakování ročníků). Výhodou tohoto systému je, že pokud žák po roce zjistí, že studovaný obor není nic pro něj, respektive pokud bude chtít již po roce s minimálním vzděláním jít do práce, může. Má ukončené vzdělání level 1. V našich podmínkách je potřeba studovat minimálně 3 roky učební obor, aby žák získal nějaké vzdělání. Ve vyšších levelech jsou tedy většinou jen ti žáci, kteří se chtějí studovanému oboru opravdu věnovat a učitelé mají lepší podmínky pro výuku. Nevýhodou je, že ve vyšších levelech je menší množství žáků a pro nás by se to mohlo zdát neekonomické. Jakým způsobem jsou školy financovány, to jsme nezjistili.

 

Zodpovědnost za studium je zde na žácích, bylo cítit, že se učitelé plně soustředí na výuku, neřeší neduhy žáků, jejich absence (docházka se dělá na každé hodině) a nechuť v hodině pracovat. Může to být mentalitou žáků a učitelů, může to být jinou kulturou, nebo to může být tím, že jsme byli ve vzorných skupinách. Ostatní učitelé z jiných škol (bylo nás tam dohromady 10 ze 3 škol) byli na hodinách, kde žáci vyloženě nepracovali a odmítali pracovat, jakým způsobem to učitel řešil ale nevíme. Byla znát větší samostatnost žáků. Žáci byli zvyklí chodit do práce, měli již nějakou pracovní morálku. Výuka probíhá pouze 2-3 dny v týdnu, zbytek mají žáci pro své potřeby a většina jich právě chodí do vlastní práce. Z pohledu českého učitele se tedy může zdá, že se žáci učí málo. Pozorování toto tvrzení potvrdilo u odborných předmětů, v rámci informačních technologií to bylo ale naopak. Například truhláři se po dobu 3 let naučili pouze základní prvky stavebního truhlářství a to konkrétně schody, dveře a okna. Oproti našim studentům truhlářského oboru je to tedy pouhý zlomek toho, co se učí u nás. V informačních technologiích to bylo sporné. Množství látky bylo totožné, jako se učí u nás, ale čas, po který látku učitelka vykládala, byl mnohonásobně vyšší oproti standardní hodinové dotaci 1h týdne na učilišti v ČR. Hodiny byly 90 minutové a byly vždy 2 dopoledne a 2 odpoledne. Jedna skupina žáků na IT měla 1,5 dne stejný předmět. V přepočtu na český systém se jedná o 12 vyučovacích hodin, tedy 12 týdnů výuky v ČR. A za celou dobu zvládli učivo, které bychom v podmínkách české školy učili po dobu tak 4 vyučovacích hodin maximálně. Lze to tedy shrnout tak, že podmínky učení jsou na této škole výborné, učitelé a žáci mají dostatek času na malé množství látky. Nicméně na to, kolik času na výuku mají, se nám, učitelům z Česka zdálo, že se toho opravdu moc nenaučí. Nevidíme ale, co všechno v praxi využijí. Teoreticky u truhlářů stačí, že žáci umí schody, dveře a okna. V bytě, ve kterém jsme bydleli, byly totiž schody, dveře a okna. Dovedu si představit, že je praxe úzce reflektována v množství učiva, které se vyučuje. To je pouze domněnka, toto jsme nebyli schopni jakkoliv zpozorovat.

 

Díky časovému prostoru, který vyučující ve své výuce má, se může vyučující soustředit na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, na žáky s OMJ nebo na žáky s různým handicapem. Pracovní skupiny jsou malé a často je na výuce přítomno více učitelů a asistentů učitele. Hlavní učitel zadává práci a kontroluje, jak žáci pracují, ostatní učitelé pomáhají těm, co to potřebují. Bylo těžké poznat žáky s OMJ, všichni mezi sebou hovoří anglicky, všichni se snaží komunikovat a ani my jsme neměli problém s lámanou angličtinou komunikovat jak s žáky, tak i s učiteli. Angličani velmi pomáhají při komunikaci a oproti českému jazyku je angličtina v základech mnohem jednodušší. Zároveň je součástí studia na této škole povinnost splnit anglický jazyk hned v úvodu, takže do vyšších levelů postupují jen ti žáci, kteří již ovládají základy anglického jazyka.

 

Další podpora žáků spočívá v celoškolním propracovaném přístupu k e-learningu. Celá škola pracuje v prostředí Google Classroom. Aktuálně je to nové, spustili systém na začátku školního roku. I přes to mají všichni vyučující vytvořené online materiály, které poskytují svým žákům. Zde je znát, že úroveň používání počítačů učiteli v Anglii je mnohem vyšší. Minimálně mentálně, protože učitelé chápou, že online výuka, respektive online materiály, jsou v dnešní době základem pro moderní vyučování.

 

Celkové hodnocení stáže je pozitivní. Byli jsme v jiném světě. Byli jsme ve škole, kde nebyl znát odpor k učení, kde bylo cítit, že tam žáci chodí, aby se učili. Všichni byli vstřícní, usměvaví. Věděli jsme, že tam je mnoho kultur, věděli jsme, že tam je hodně žáků s OMJ, věděli jsme, že tam je mnoho handicapovaných, ale nepřišlo nám to. Všichni byli součástí jedné společnosti, navštěvovali jednu budovu, studovali jednu školu. Byl cítit respekt a tolerance vůči ostatním. Celou atmosféru, disciplinovanost a toleranci vůči ostatním podtrhl požární poplach, který nastal poslední den před odjezdem na letiště. Ozvala se siréna a všichni se v klidu zvedli, někteří si doobjednali kafe a spořádaně odešli ven. V přízemí už byla ochranka v reflexních vestách a koordinovala výstup z budovy. Nikdo nepanikařil, nikdo pubertálně nevyšiloval, nikdo si nic nefotil ani nenatáčel. Vše proběhlo v poklidu a po půl hodině jsme se zase všichni plynule vrátili k původní činnosti. Něco takového je u nás na škole prakticky nepředstavitelné.

 

Shrnutím lze říct, že v množství učiva bychom dokázali tuto školu předčít, v organizaci učiva a vyučovacího procesu bychom se mohli mnohé učit my od nich. V integraci cizinců a žáků s OMJ máme ještě dlouhou cestou před sebou.

 

Zprávy z odborné stáže jednotlivých učitelů:

 

Brand

Kárníková

Krkoška

Hemmerová

Tomíčková