PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Hygienická pravidla - návštěva žáků v budově školy

Vloženo: 6.12.2019 | Autor: brand | Zobrazeno: 542x
PŘIJATÁ OPATŘENÍ OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MZ A ZZ

Škola je povinna žáky upozornit na pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Pohyb žáků se řídí těmito principy:

 

1. Pohyb žáků

– cesta do školy a ze školy

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

- Z důvodu minimalizace shromažďování osob před školou bude pro každou skupinu žáků pověřen pedagog, který bude řídit plynulý přesun žáků do učebny.

 

3. Vstup do budovy

- Vstup je umožněn pouze žákům.

- Při prvním vstupu do školy žák předkládá prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. Bez podepsaného dokumentu nebude žák do školy vpuštěn. Dokument je dostupný ke stažení zde.

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy popř. k vyřazení žáka z přípravy.

 

4. V budově školy

- Při příchodu si žáci na toaletách umyjí ruce mýdlem a vodou. Po usušení ruce vydezinfikují neoplachovatelným gelem. Poté se odeberou do přidělené učebny dle instrukcí vyučujícího. Po celou dobu mají zakryta ústa i nos rouškou a pokud možno dodržují odstup.

- K odložení roušky dojde dle pokynů vyučujícího. Žák roušku ukládá do svého sáčku.

- Žák si musí přinést dostatek jídla a pití, vzhledem k tomu, že nebude v budově možnost nic koupit (bistro i automaty mimo provoz).

- Přestávky ve výuce určuje vyučující, žáci po celý den třídu neopouštějí s výjimkou návštěvy toalet (jednotlivě).

- Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušku.

- Minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut bude vyučující určovat větrání učebny.

- Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě.

- Zásada 1 žák v lavici ve třídě.

- Vyučující je povinen vést evidenci o docházce žáků do školy.

- Při podezření na možné příznaky COVID-19 žák popř. vyučující neprodleně informují vedení školy.